Uutinen 13.4.2023

Tiiviimpää tukea työhön paluuseen varhaisessa vaiheessa – uusi ammatillisen kuntoutuksen kokeilu alkoi

Ilmarisessa alkoi alkuvuodesta kokeilu, jossa selvitämme, voiko yhä useampi kuntoutuja hyötyä pitkäkestoisesta ja tiiviimmästä tuesta työhön palaamiseksi. Tavoitteena on löytää onnistuneita polkuja takaisin työelämään entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Ammatillinen kuntoutus on vaihtoehto silloin, kun muut työhön paluuta edistävät keinot eivät riitä tai ole mahdollisia – ja kun henkilön työkyky on heikentynyt niin paljon, että hän uhkaa menettää sen kokonaan. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhönvalmennusta tai uudelleenkouluttautumista.

Nyt alkaneessa kokeilussa tarjoamme kuntoutujille tiiviimpää tukea tavallista varhaisemmassa vaiheessa. 

– Tarjoamme tukea työhön paluuseen jo sairauspäivärahakaudella oleville kuntoutujille silloin, kun tavanomaiset kuntoutuksen keinot eivät riitä, Ilmarisen kuntoutuspäällikkö Mari Kyyhkynen kuvailee.

– Lähdemme ammatillisen kuntoutuksen toimissa liikkeelle aikaisemmin, kun kuntoutusasiakkaan terveydentila ja muu tilanne sen mahdollistavat. Osallistujilta ei siis edellytetä pitkään jatkunutta työkyvyttömyyttä ja määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, kuten aiemmin, Kyyhkynen jatkaa.

Hyviä kokemuksia mielenterveyskuntoutujien tiiviimmästä tuesta

Aiemmin niin sanottua laajennettua työhön paluun tukea on tarjottu Ilmarisessa mielenterveyskuntoutujille, jotka ovat olleet pitkään määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä. Laajennettua työhön paluun tukea vuosina 2020–2022 saaneista noin puolet jatkoi työssä vähintään osa-aikaisesti tuen päättymisen jälkeen.

Nyt selvitämme, kuinka tuloksellista laajennettu työhön paluun tuki voi olla muillekin kuin mielenterveyskuntoutujille. Työkykyä voi haastaa myös jokin muu vakava sairaus, joka voi johtaa sairauspäivärahakauden päätyttyä pitkittyneeseen työkyvyttömyyteen ja työkyvyttömyyseläkkeelle ilman tavanomaista tiiviimpää tukea työhön paluuseen. 

Tiiviimpää tukea koko kuntoutusprosessin ajan

Käytännössä tiiviimpi tuki tarkoittaa sitä, että uravalmentaja tukee kuntoutujaa koko prosessin ajan. Tavoitteena on saada myös hoitava taho mukaan ja tukemaan työhön paluuta yhdessä. Työkokeiluja voi olla prosessin aikana useita, myös eri työnantajilla. Työn voi myös aloittaa lyhyemmällä työajalla, ja työ voi olla aluksi räätälöityä ja enemmän kuntouttavaa. Tavoitteena on, että kuntoutuja palaa työelämään ja työllistyy.

– On kuitenkin muistettava, että ammatillinen kuntoutus ei voi korvata asianmukaista hoitoa ja muuta kuntoutusta. Pilotissa haluammekin korostaa entistä enemmän hoitavan tahon roolia työhön paluun suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoitteena on muodostaa yhteinen käsitys kuntoutujan kokonaistilanteesta, jotta mahdollisimman moni osallistuja voisi jatkaa työkokeilun päätyttyä työelämässä, Kyyhkynen sanoo.

Kuntoutujista 80 prosenttia palasi takaisin työelämään

Vuonna 2022 Ilmarisen kuntoutujista 80 prosenttia palasi takaisin työhön tai työnhakijaksi.

– Jos kuntoutus käynnistyy vasta työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen yhteydessä, eivät tulokset ole yhtä hyviä. Siksi on tärkeää, että mietimme uusia keinoja ja pilotoimme malleja, joiden avulla voimme tukea paremmin ja vaikuttavammin työhön paluuta jo sairauspäivärahakaudella, Kyyhkynen sanoo.

Toteutamme kokeilun tiiviissä yhteistyössä Ilmarisen kumppaniverkoston palveluntuottajien kanssa. Pilotti kestää vuoden 2023 loppuun saakka.


Lue lisää

Tule kuulolle webinaariin 19.4. klo 9

Ajankohtaista

Tiedote 24.4.2024

Työkyvyttömyydessä iso vaihtelu toimialoittain – uusi indeksi tarjoaa ennusteita ja tilannetietoa

Työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä on jopa nelinkertainen ero eri toimialojen välillä. Fyysisesti kuormittavilla aloilla työuraa uhkaavat todennäköisemmin tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kun taas asiantuntija-aloilla mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy pysyvään työkyvyttömyyteen. Tiedot selviävät Ilmarisen uudesta työkyvyttömyyseläkeindeksistä.

Työkyvyttömyydessä iso vaihtelu toimialoittain – uusi indeksi tarjoaa ennusteita ja tilannetietoa
Kuvituskuva.

Tiedote 12.3.2024

Tutkimus: Pitkä työura ei edellytä täydellistä terveyttä – eläkesuunnitelmista puhutaan työpaikoilla liian vähän

Pitkä työura ei edellytä täydellistä terveyttä, selviää Ilmarisen tutkimuksesta. Tutkimuksessa tunnistettiin keinoja, joilla voidaan edistää työssä jatkamista mahdollisimman pitkään. Tutkimuksen mukaan eläkesuunnitelmista puhutaan työpaikoilla aivan liian vähän. Vain joka neljäs yli 60-vuotias on keskustellut eläkeaikeistaan esihenkilönsä kanssa. 

Tutkimus: Pitkä työura ei edellytä täydellistä terveyttä – eläkesuunnitelmista puhutaan työpaikoilla liian vähän
Lisää uutisia ja tiedotteita