LUOTTAMUSTEHTÄVÄT

Laki edellyttää työeläkevakuutusyhtiöitä ylläpitämään julkista luetteloa, josta käyvät ilmi tiedot yhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan jäsenyyksistä muiden taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävien yhteisöjen tai säätiöiden hallituksissa, hallintoneuvostoissa tai niihin rinnastettavissa toimielimissä lukuun ottamatta asunto-osakeyhtiöitä. Luetteloon merkitään myös tiedot työeläkevakuutusyhtiön palveluksessa olevien muuhun ylimpään johtoon kuuluvien taikka yhtiön puolesta sijoituspäätöksiä tekevien tai valmistelevien henkilöiden jäsenyyksistä muiden yhteisöjen tai säätiöiden hallituksissa, hallintoneuvostoissa tai niihin rinnastettavissa toimielimissä, jotka liittyvät heidän työtehtäviinsä, lukuun ottamatta jäsenyyksiä asunto-osakeyhtiöissä.

Ilmarinen ylläpitää lain vaatimusta laajempaa luottamustoimiluetteloa. Lain edellyttämien tietojen lisäksi Ilmarinen julkaisee luettelossaan (asunto-osakeyhtiöt pois lukien):

  • hallituksen ja toimitusjohtajan kaikki työhön liittyvät luottamustoimet
  • johtoryhmän ja ylilääkärin muut kuin työtehtäviin liittyvät luottamustoimet taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti merkittävissä yhteisöissä

Yhteisö tai säätiö on taloudellisesti merkittävä, jos

  • sen liikevaihto ylittää 40 000 000 euroa vuodessa, tai
  • se on pörssiyhtiö

Yhteisö tai säätiö on yhteiskunnallisesti merkittävä, kun jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • kyseessä on suomalainen pörssiyhtiö,
  • kyseessä on luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu luottolaitos,
  • kyseessä on vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö,
  • kyseessä on valtakunnallisesti vaikuttava elinkeinoelämän toimialajärjestö

 

Luottamustehtävät

Hallitus

Toimitusjohtaja

Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen,  varatoimitusjohtaja

Muu johtoryhmä

Sijoituspäätöksiä tekevät ja valmistelevat henkilöt sekä ylilääkäri