Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallintoneuvoston jäsenistä sekä heidän palkkioistaan, samoin se valmistelee hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä.

Vaalivaliokunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen, Metso Oyj

Varapuheenjohtaja
Puheenjohtaja Matti Harjuniemi, Rakennusliitto ry

Muut jäsenet

Henkilöstöpäällikkö Markus Ainasoja, Rakennusliitto ry
Pääjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj
Toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, Destia Group Oyj
Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta, Caverion Oyj
Edunvalvonnasta vastaava johtaja Katarina Murto, STTK ry

Vaalivaliokunnan jäsenen toimikausi alkaa heti sen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuranneen vuoden viimeisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.