Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallintoneuvoston jäsenistä sekä heidän palkkioistaan, samoin se valmistelee hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Vaalivaliokunnan jäsenistä puolet valitaan vakuutuksenottajien ja puolet vakuutettujen hallintoneuvostoedustajien ehdottamista henkilöistä.

Vaalivaliokunnan kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja
Matti Kähkönen, hallituksen puheenjohtaja, Neste Oyj

Varapuheenjohtaja
Turja Lehtonen, puheenjohtaja, Teollisuusliitto ry

Muut jäsenet
Markus Ainasoja, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry
Tero Kiviniemi, toimitusjohtaja, Destia Group Oyj
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj
Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, Caverion Oyj
Katarina Murto, johtaja, edunvalvonta, STTK ry
Samu Salo, puheenjohtaja, Insinööriliitto IL ry

Vaalivaliokunnan jäsenen toimikausi alkaa heti sen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen, jossa hänet valitaan, ja päättyy vaalia seuranneen vuoden viimeisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.