Vakavaraisuus

Sijoitustoimintaan liittyvän epävarmuuden vuoksi työeläkeyhtiöllä tulee olla riittävä puskuri markkinoiden heilahtelujen varalle. Kykyä kestää sijoitustoiminnan heilahteluja kutsutaan vakavaraisuudeksi.

Eläkeyhtiön vakavaraisuutta mitataan niillä varoilla, jotka ylittävät yhtiön vastuuvelan määrän. Tätä osaa varoista sanotaan vakavaraisuuspääomaksi. Vastuuvelalla puolestaan tarkoitetaan eläkeyhtiön vastuulla tulevaisuudessa olevien eläkkeiden yhteismäärää. Vakavaraisuus voidaan kertoa ilmoittamalla vakavaraisuuspääoman euromäärä, vakavaraisuuspääoma prosentteina vastuuvelasta (vakavaraisuusaste) tai vakavaraisuuspääoma suhteessa omiin riskeihin (vakavaraisuusasema).

Kun työeläkeyhtiö huolehtii vakavaraisuudestaan, yhtiön on mahdollista hakea sijoituksilleen korkeaa tuottoa. Vakavarainen työeläkeyhtiö voi myös jakaa suurempia asiakashyvityksiä. Sijoitustuotoilla huolehditaan siitä, että työeläkemaksujen korotuspaine pysyisi pitkälläkin aikavälillä mahdollisimman vähäisenä. Pitkän ajan perussääntö on, että yhden prosenttiyksikön kasvu vuosittaisissa sijoitustuotossa mahdollistaa kahta prosenttiyksikköä alemman työeläkemaksun.

Vakavaraisuus vuositasolla 2010-30.6.2020