Tiedote 23.4.2013

Osavuosiraportti 1.1.–31.3.2013: SIJOITUSVUOSI HYVIN KÄYNTIIN - TUOTTO 2,0 PROSENTTIA

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä oli 2,0 prosenttia eli noin 600 miljoonaa euroa (5,1 prosenttia eli n. 1,4 miljardia euroa 31.3.2012). Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo nousi ensimmäisen kerran yli 30 miljardin euron ollen maaliskuun lopussa yhteensä 30,4 (29,1) miljardia euroa.

− Ilmarisen sijoitustuottojen hyvä kehitys on jatkunut alkuvuonna. Tämä on seurausta etenkin globaalien osakemarkkinoiden myönteisestä kehityksestä, taustoittaa varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Erityisen hyviä tuottoja saatiin yhdysvaltalaisista, aasialaisista ja pohjoismaisista osakesijoituksista.

Myös Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitustuotto säilyi hyvällä tasolla. Reaalinen sijoitustuotto vuodesta 1997 oli 3,7 prosenttia. Työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioidessaan Eläketurvakeskus käyttää 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

− Eläkesijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, ja tärkeää onkin tarkastella eläketuottoja käyttäen kvartaalina mieluummin 25 vuotta kuin yhtä vuosineljännestä, Ritakallio muistuttaa.

Sijoitusnäkymien osalta Ritakallio toteaa, että osakemarkkinoiden tilanne näyttää pidemmällä tähtäimellä varsin valoisalta. Lyhyellä tähtäimellä sen sijaan huolta aiheuttaa etenkin euroalueen velkakriisin ja taloustaantuman jatkuminen.

− Mutta vaikka Suomen ja Euroopan talous on tällä hetkellä ongelmissa, eläkesijoitusten lähiaikojen tuottonäkymät ovat edelleen varsin hyvät, ja tulevaisuuden eläkkeet ovat turvatut.

Ilmarisen vakavaraisuus oli hyvällä tasolla. Maaliskuun päättyessä Ilmarisen vakavaraisuuspääoma oli 5,9 (5,8) miljardia euroa. Se oli 24,2 (24,8) prosenttia vastuuvelasta ja 1,7-kertainen (2,2) vakavaraisuusrajaan nähden. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuutta säätelevä uusi laki tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Uusi lainsäädäntö ei aiheuttanut Ilmarisen vakavaraisuuteen juurikaan muutosta määräaikaislain mukaisesti lasketusta.

Osakesalkun Suomi-paino edelleen korkea

Ilmarisen osakesalkun maantieteellisissä painotuksissa tapahtui alkuvuonna jonkin verran muutoksia. Suomalaisten osakesijoitusten osuus pieneni, ja erityisesti muiden pohjoismaisten osakesijoitusten osuus kasvoi. Listattujen suomalaisyhtiöiden osakkeiden osuus säilyi kuitenkin edelleen korkeana, 31 prosentissa. Euroissa tarkasteltuna Ilmarisen omistus listatuissa suomalaisyhtiöissä yltää 2,9 miljardiin euroon.

Kaiken kaikkiaan Ilmarisen hoitamista eläkevaroista oli maaliskuun lopussa 36 prosenttia eli 10,5 miljardia euroa sijoitettu tavalla tai toisella suomalaiseen yhteiskuntaan.

(Tiedotteessa mainitut luvut ovat tilintarkastamattomia.)

Liitteet:

Tulostiedotteen liitteet (pdf)

Lisätiedot:

Timo Ritakallio, varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, puh. 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, johtaja, viestintä ja henkilöstö, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Tiedote 15.10.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Työntekijämäärä nousi syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuu oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän sekä henkilöstövuokrauksen aloilla. Näillä toimialoilla esiintyykin jo haasteita työvoiman saatavuudessa tietyissä työtehtävissä. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi noin puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa
Lisää uutisia ja tiedotteita