Tiedote 27.2.2015

RITAKALLIO: HYVÄ VUOSI TAKANA – TAVOITTEENA ALAN PARAS ASIAKASKOKEMUS

Vuosi 2014 oli Ilmariselle kaiken kaikkiaan hyvä. Sijoitukset tuottivat markkinaolosuhteisiin nähden hyvin, ja asiakasyritysten määrä jatkoi kasvuaan.

Siirtoliikkeen myötä Ilmarisen vakuutuskanta kasvoi noin 400 työnantajan TyEL-vakuutuksella ja noin 800 yrittäjän YEL-vakuutuksella.  Kokonaismyynti oli yhteensä 290 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 Ilmarisen vakuutusmaksutulo ylsi kokonaisuudessaan vajaaseen 4,2 miljardiin euroon.

− Olemme erittäin iloisia siitä, että niin moni yrittäjä ja yritys on valinnut juuri meidät eläkevakuuttajakseen.  Tavoitteemme onkin tarjota alan paras asiakaskokemus. Olemme valjastaneet koko henkilöstömme palvelemaan asiakkaitamme siten, että he saavat tarvitsemansa ratkaisut nopeasti ja helposti, Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio sanoo.

Vuoden 2014 aikana Ilmarinen jatkoi digitaalisten palveluiden kehittämistä ja uudisti verkkosivunsa.

”Kuusikymppiset tiiviisti mukaan työelämään”

Ilmarisen työhyvinvointipalveluissa vuosi 2014 oli ennätyksellisen vilkas.  Ilmarisella oli käynnissä yhdessä asiakkaiden kanssa noin 1 800 työelämän laadun kehittämistä tukevaa yhteistyöhanketta. Lisäksi asiakasyrityksille järjestettiin eri puolilla Suomea lähes 40 työhyvinvointiseminaaria, joissa kävi yli kaksi tuhatta henkilöä. Ritakallion mukaan panostamista työelämän laatuun ei ole siis taantumassa unohdettu – päinvastoin.

– Yritysten toimintoja halutaan entistä useammin kehittää osallistamalla henkilöstöä ja tekemällä työstä sujuvampaa. Menestyvät yritykset ymmärtävät, että hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen merkittävin kilpailukyvyn lähde, Ritakallio sanoo.

Ritakallio kuitenkin korostaa, että suomalaisen työelämän on vielä muututtava.

− Suomalainen työelämä tarvitsee lisää energiaa, luovuutta ja rohkeutta. Lisäksi olisi hyödynnettävä nykyistä paremmin myös ikääntyneiden työpanos. 60 vuotta täyttäneet ovat nykyään enimmäkseen hyväkuntoisia, aktiivisia ja hyvin koulutettuja. Heidän pitämisensä tiiviisti mukana työelämässä tukee myös eläkeuudistuksen tavoitteiden toteutumista.

Vastuulla lähes 900 000 suomalaisen eläketurva

Vuoden 2014 lopussa Ilmarisessa oli vakuutettuna noin 573 000 (590 000) henkilöä. Työntekijöiden osuus tästä oli 511 000 (529 000) ja yrittäjien noin 61 900 (60 600) henkilöä.

Sekä eläkkeensaajien että maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi. Eläkettä Ilmarisesta sai vuoden lopussa
318 900 (314 000) henkilöä ja uusia eläkepäätöksiä yhtiö teki kaikkiaan noin 22 400 (23 400). Eläkepäätökset Ilmarinen käsitteli edellisvuosien tapaan alan keskiarvoa nopeammin.Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä aleni edellisvuodesta, samalla kun ammatillisen kuntoutuksen hyödyntäminen kasvoi.

Eläkkeitä Ilmarinen maksoi yhteensä 4,4 (4,1) miljardia euroa. Määrä on yli 180 miljoonaa euroa suurempi kuin yhtiön vakuutusmaksuina keräämä tulovirta. Ero johtuu siitä, että eläkemeno on viime vuosina kasvanut maksutuloa nopeammin. Tärkein syy tähän kehitykseen on ollut suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle.

− Kehitys ei ole ollut yllätys vaan siihen on jo pitkään varauduttu eläkerahastoja kasvattamalla. Tulevaisuudessa eläkemenon ja maksutulon erotus katetaan eläkerahastojen sijoitustuotoilla, Ritakallio sanoo.

Sijoitustuotto ylsi 6,8 prosenttiin – eläkevarat kasvoivat lähes kahdella miljardilla

Vuonna 2014 Ilmarisen sijoitukset tuottivat 6,8 (9,8) prosenttia, ja sijoitusten markkina-arvo nousi vajaalla kahdella miljardilla 34,2 (32,3) miljardiin euroon.

Finanssikriisin jälkeen, eli viimeisen kuuden vuoden ajalta, Ilmarisen eläkevarojen tuotto on nimellisesti ollut keskimäärin 7,6 prosenttia vuodessa ja reaalisesti 5,9 prosenttia vuodessa.

− Tämä kertoo siitä, että salkun hajautus eri omaisuusluokkiin ja myös maantieteellisesti on ollut erittäin toimiva sijoitusstrategia, Ritakallio sanoo.

Vuosi 2014 oli erinomainen myös pitkän aikavälin tuottojen näkökulmasta. Ilmarisen reaalinen sijoitustuotto vuodesta 1997 on ollut keskimäärin 4,1 prosenttia vuodessa. Työeläkemaksun kehitystä arvioidessaan Eläketurvakeskus käyttää 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

Ilmarisen vakavaraisuus pysyi vahvana. Vuoden 2014 lopussa vakavaraisuuspääoma oli 7,9 (7,1) miljardia euroa, mikä oli 29,8 (28,0) prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuusasema oli 2,0-kertainen (1,9) vakavaraisuusrajaan nähden.

Kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde oli 76 (75) prosenttia.

− Meille on tärkeää toimia mahdollisimman tehokkaasti. Kustannustehokkuus on tärkeä kilpailutekijä työeläkealalla, mistä syystä haluamme jatkuvasti parantaa toimintaamme, Ritakallio sanoo.

Hyvän vakavaraisuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta asiakashyvitykset kohosivat ennätystasolle, 93 (86) miljoonaan euroon.

Liitteet:
- Toimintakertomus ja tilinpäätös
- Tilinpäätöskalvot

Lisätiedot:
Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, puh. 010 284 2599, 050 583 8599
Päivi Sihvola, johtaja, viestintä ja henkilöstö, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 21.9.2022

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Ilmarinen on ollut mukana SPR:n Nälkäpäivä-kampanjassa jo vuosia. Tänäkin vuonna osallistumme kampanjaan torstaina 22.9. alkaen valjastamalla ilmarinen.fi:n etusivun Nälkäpäivä-keräykseen.

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Tiedote 15.9.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu jatkuu – ainoastaan rakentaminen laskusuunnassa

Työntekijämäärä nousi elokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lähes kolme prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työntekijämäärä on jatkanut kasvuaan nyt jo puolentoista vuoden ajan. Toimialoista vahvimmin kehittyivät henkilöstövuokraus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Ainoastaan rakentaminen oli laskussa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu jatkuu – ainoastaan rakentaminen laskusuunnassa
Lisää uutisia ja tiedotteita