Tiedote 26.10.2018

Ilmarinen sijoitti toimistokiinteistöön Luxemburgissa

Ilmarinen on laajentanut kiinteistösijoituksiaan Luxemburgiin. Kaupan jälkeen Ilmarinen omistaa puolet pääkaupunkiin valmistuvasta uudesta toimistokiinteistöstä.

Alter Domus -niminen kiinteistö sijaitsee suositulla Cloche d’Or -toimistoalueella. Kiinteistössä on 11 kerrosta ja vuokrattava pinta-ala on noin 11 700 neliömetriä. Kiinteistö on kokonaisuudessaan vuokrattu Alter Domus -nimiselle sijoitushallinnointiin erikoistuneelle yhtiölle.

– Tänä syksynä valmistuva Alter Domus on rakennettu korkeaan laatutasoon. Tilat ovat modernit, muuntojoustavat ja ympäristötehokkaat, mistä on osoituksena BREEAM Very Good -tason sertifikaatti, sanoo Ilmarisen kansainvälisten kiinteistösijoitusten päällikkö Mikko Antila.

Toisena omistajana kiinteistössä on ranskalainen institutionaalinen sijoittaja ja kiinteistön hallinnoinnista tulee vastaamaan saksalainen Hannover Leasing Investment GmbH. Molempien toimijoiden kanssa Ilmarisella on aiempaa yhteistyötä kiinteistösijoituksissa Euroopassa.

Kiinteistösalkun kansainvälisen hajautuksen kasvattaminen on osa Ilmarisen sijoitusstrategiaa. Nyt hankittava toimistokiinteistö on Ilmarisen ensimmäinen suora kiinteistösijoitus Luxemburgiin. Ilmarisella on ennestään sijoituksia toimistokiinteistöihin Saksassa, Belgiassa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

 

Lisätietoja

Mikko Antila, kansainvälisten kiinteistösijoitusten päällikkö, p. 050 577 9066

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita