Uutinen 29.8.2018

Sijoitustoiminnan kustannukset 2017

Ilmarisen sijoitustoiminnan kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat 0,6 prosenttia suhteessa sitoutuneeseen pääomaan, mikä on selvästi vähemmän kuin työeläkealalla keskimäärin. Keskimäärin työeläkevakuuttajien sijoituskulut olivat 0,8 prosenttia. Asia selviää Finanssivalvonnan yhdessä työeläkevakuuttajien ja Telan kanssa tekemästä selvityksestä.

Ilmarisen sijoitustoiminnan suorat kulut vuonna 2017 olivat 0,1 prosenttia suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. Tämä vastaa alan keskiarvoa. Suorat kulut tarkoittavat sijoitusorganisaation omia kustannuksia, esimerkiksi palkkoja ja tietojärjestelmäkustannuksia. Sitoutunut pääoma kuvaa vuoden aikana keskimäärin sijoitettavissa olevaa varallisuutta.

Eläkevarojen tuottava ja turvaava sijoittaminen edellyttää sijoitusten laajaa hajauttamista maantieteellisesti ja eri omaisuusluokkiin. Tämä ei olisi mahdollista ilman ulkopuolisten rahastoyhtiöiden palveluja.

Sijoitustoiminnan epäsuoria kuluja ovat esimerkiksi rahastoyhtiöiden perimät palkkiot sekä rahastojen valvontaan liittyvät kustannukset. Epäsuorista kuluista osa on tuottosidonnaisia, eli tuottojen kasvaessa myös rahastoille maksettavat palkkiot kasvavat.

Ilmarisen epäsuorat sijoituskulut vuonna 2017 olivat 1,5 prosenttia suhteessa ulkoisesti hoidettuihin sijoituksiin. Tämä vastaa alan keskiarvoa. Koko sitoutuneeseen pääomaan suhteutettuna Ilmarisen epäsuorat sijoituskulut olivat 0,5 prosenttia, kun työeläkevakuuttajilla keskimäärin kulut olivat 0,8 prosenttia.

Sijoituskulujen tarkastelussa olennaisinta on tuoton ja kustannusten välinen suhde. Joihinkin sijoituksiin liittyvät korkeat kulut voivat tarkoittaa myös korkeita tuottoja. Ilmarinen julkistaa tilinpäätöksessään sijoitusten nettotuoton, jossa tuotosta on vähennetty sijoitustoiminnan kulut. Vuonna 2017 Ilmarisen sijoitukset tuottivat nettomääräisesti 7,2 prosenttia.

Kaikki sijoitustoiminnasta syntyvät kulut rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Työeläkemaksuja niihin ei siis käytetä. 

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Tiedote 15.10.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Työntekijämäärä nousi syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuu oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän sekä henkilöstövuokrauksen aloilla. Näillä toimialoilla esiintyykin jo haasteita työvoiman saatavuudessa tietyissä työtehtävissä. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi noin puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa
Lisää uutisia ja tiedotteita