Uutinen 29.8.2018

Sijoitustoiminnan kustannukset 2017

Ilmarisen sijoitustoiminnan kokonaiskustannukset vuonna 2017 olivat 0,6 prosenttia suhteessa sitoutuneeseen pääomaan, mikä on selvästi vähemmän kuin työeläkealalla keskimäärin. Keskimäärin työeläkevakuuttajien sijoituskulut olivat 0,8 prosenttia. Asia selviää Finanssivalvonnan yhdessä työeläkevakuuttajien ja Telan kanssa tekemästä selvityksestä.

Ilmarisen sijoitustoiminnan suorat kulut vuonna 2017 olivat 0,1 prosenttia suhteessa sitoutuneeseen pääomaan. Tämä vastaa alan keskiarvoa. Suorat kulut tarkoittavat sijoitusorganisaation omia kustannuksia, esimerkiksi palkkoja ja tietojärjestelmäkustannuksia. Sitoutunut pääoma kuvaa vuoden aikana keskimäärin sijoitettavissa olevaa varallisuutta.

Eläkevarojen tuottava ja turvaava sijoittaminen edellyttää sijoitusten laajaa hajauttamista maantieteellisesti ja eri omaisuusluokkiin. Tämä ei olisi mahdollista ilman ulkopuolisten rahastoyhtiöiden palveluja.

Sijoitustoiminnan epäsuoria kuluja ovat esimerkiksi rahastoyhtiöiden perimät palkkiot sekä rahastojen valvontaan liittyvät kustannukset. Epäsuorista kuluista osa on tuottosidonnaisia, eli tuottojen kasvaessa myös rahastoille maksettavat palkkiot kasvavat.

Ilmarisen epäsuorat sijoituskulut vuonna 2017 olivat 1,5 prosenttia suhteessa ulkoisesti hoidettuihin sijoituksiin. Tämä vastaa alan keskiarvoa. Koko sitoutuneeseen pääomaan suhteutettuna Ilmarisen epäsuorat sijoituskulut olivat 0,5 prosenttia, kun työeläkevakuuttajilla keskimäärin kulut olivat 0,8 prosenttia.

Sijoituskulujen tarkastelussa olennaisinta on tuoton ja kustannusten välinen suhde. Joihinkin sijoituksiin liittyvät korkeat kulut voivat tarkoittaa myös korkeita tuottoja. Ilmarinen julkistaa tilinpäätöksessään sijoitusten nettotuoton, jossa tuotosta on vähennetty sijoitustoiminnan kulut. Vuonna 2017 Ilmarisen sijoitukset tuottivat nettomääräisesti 7,2 prosenttia.

Kaikki sijoitustoiminnasta syntyvät kulut rahoitetaan sijoitustoiminnan tuotoilla. Työeläkemaksuja niihin ei siis käytetä. 

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita