Touhula-päiväkotien henkilöstöjohtaja Jaana Lamberg ja kaksi lasta.
Artikkeli 2.11.2018

Touhulassa työkykyjohtaminen on osa kasvun strategiaa

Vuonna 2010 perustettu Touhula Varhaiskasvatus on kasvanut hurjalla vauhdilla. Touhula-päiväkoteja on ympäri Suomen, ja henkilöstöjohtaja Jaana Lambergin mukaan yrityskulttuuri on nuorekas, ketterä ja kehittyvä. Miten työkykyjohtaminen on onnistunut nopean kasvun aikana?

Ensimmäiset Touhula-päiväkodit perustettiin vuonna 2010 Ouluun. Viisi vuotta myöhemmin päiväkoteja oli 97, ja nyt niitä on 172. Touhulalaisia on noin 3 000 ja liikevaihto tämän vuoden osalta noin 110 miljoonaa.

– Parhaimmillaan meille on tullut tuhat työntekijää vuoden aikana, kertoo Touhulan henkilöstöjohtaja Jaana Lamberg.

Pohjoisimmat Touhulat sijaitsevat Sodankylässä ja eteläisimmät Helsingissä. Lamberg toimii koko Touhulan henkilöstöjohtajana. Hänen apunaan työskentelee lisäksi HRD-asiantuntija ja viisi alueellista HR-palvelupäällikköä.

Lamberg kertoo, että kasvun mukana kuvaan astuvat myös työkykyjohtamisen haasteet: yhtenäisen yrityskulttuurin ja tasalaatuisen toiminnan varmistaminen päiväkotien arjessa.

Yrityskaupat vaativat pitkäjänteistä muutosjohtamista

Touhula on kasvanut sekä perustamalla päiväkoteja että ostamalla olemassa olevia palveluntarjoajia. Lamberg sanoo, että yrityskauppojen jälkeiseen muutokseen liittyvät reaktiot ja tunteet käsitellään ennen kulttuurien yhdistämistä ja uusien toimintamallien yhteensovittamista.

– Muutosuutista seuraavat päivät ja viikot kuunnellaan henkilöstön huolia muutoksesta, ollaan läsnä.

Touhula ei puske tykö omaa kulttuuriaan, vaan haluaa oppia yrityskauppakohteilta.

– Vaikka puhumme isosta valtakunnallisesti organisaatiosta, alueen ja henkilöstön omaleimaisuus saa kukoistaa päiväkodeissamme. Puhumme parastamisesta, joka tarkoittaa parhaiden käytäntöjen levittämistä ympäri Touhuloita, Lamberg kertoo.

Hyvinvoiva henkilöstö tukee liiketoiminnan kehittymistä

Lambergin mukaan Touhulan työkykyjohtaminen kulkee käsi kädessä strategisen johtamisen ja tavoitteiden kanssa. Kasvu on molemmissa ykkösasia.

– Haluamme kasvaa ja olla sekä halutuin työpaikka varhaiskasvatuksen saralla että perheille halutuin päivähoitopaikka. Meillä on nuori ja dynaaminen henkilöstö, jonka keski-ikä on noin 30.

Liikuntateema on ollut kantavana ajatuksena Touhulassa alusta saakka. Yrityskauppojen myötä mukaan on tullut muita painotuksia, kuten seikkailu, kieli, tiede ja taide. Lambergin mukaan uudistuva yrityskulttuuri ja monipuoliset ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet houkuttelevat nuoria tekijöitä.

– Teemapäiväkodeissa henkilöstö voi toteuttaa sitä, mikä itseä kiinnostaa ja inspiroi. Tämä tuntuu innostavan eritoten nuoria tekijöitä.

Lamberg korostaa, että yksityisenä palveluntarjoajana Touhulan työtä arvioidaan kriittisesti joka päivä.

– Tällä alalla näkyy selkeästi työntekijöiden, asiakkaan ja liiketoiminnan muodostama kolminaisuus. Jos henkilöstömme voi hyvin, asiakkaat ovat tyytyväisiä ja täten myös liiketoiminta pystyy kasvamaan.

Työkykyjohtamista aktivoinnin ja osallistamisen kautta

Kun Lamberg puhuu työkykyjohtamisesta, hän korostaa Touhulan prosesseja ja sujuvaa päiväkodin arkea. Lambergin mukaan työkykyjohtaminen läpi leikkaa koko yrityksen toiminnan.

– Työkykyjohtaminen ei ole meille yksittäisiä temppuja tai toimenpiteitä, vaan pitkäjänteistä kehitystyötä, jota tehdään katse kaukana tulevaisuudessa.

Muutoksen ja kasvun keskellä tasalaatuisuuden varmistaminen on Lambergin mukaan erityisen tärkeää. Siksi Touhula rakentaa kansainvälistä ISO 9001 -laatujärjestelmää sekä ympäristöjärjestelmää. Touhula on myös allekirjoittanut YK:n kestävään kehitykseen liittyvän Sitoumus 2050 -hankkeen.

Näiden lisäksi Touhula on mukana kolmevuotisessa Great Place to Work -hankkeessa. Lamberg kertoo, kuinka kehitystyötä tehdään osallistamalla ja vastuuttamalla työntekijöitä itseään.

– Meillä on käynnissä oma, palvelukulttuurin uudistamiseen liittyvä Onni-hanke, jossa vapaaehtoiset Onni-lähettiläät vievät hyviä käytäntöjä ja Touhulan arvoja päiväkoteihimme.

Ensi keväästä lähtien Touhulassa panostetaan myös henkilöstön liikuntaan. Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatin myötä aloitettiin yhteistyö Olympiakomitean kanssa. Tuloksena syntyi ajatus Touhulan liikuntalähettiläistä.

– Liikuntalähettiläät toimivat alueensa päiväkodeissa innostaen henkilöstöä liikuntasisältöjen kehittämiseen ja erilaisiin liikunta-aktiviteetteihin, Lamberg kertoo.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto tukee päiväkotien johtamista

Touhulassa kiinnitetään huomiota erityisesti osaamisen kehittämiseen ja työyhteisöjen hyvinvointiin. Se korostuu esimiestyössä.

Touhulalaiset ovat osallistuneet Ilmarisen työkyky- ja työhyvinvointikoulutuksiin. Touhula on myös ensi kevään aikana rakentamassa Touhula Akatemiaa, joka toimii Touhulan perehdytyksen, kouluttamisen ja osaamisen kehittämisen sähköisenä oppimisympäristönä.

Suurin panostus esimiestyöhön on lähiesimiestyön ammattitutkintokoulutus kaikille päiväkodinjohtajille.

– Päiväkodinjohtajien peruskoulutukseen ei kuulu johtamis- tai esimiesopintoja. Tästä johtuen esimiesidentiteetti voi olla heikko varsinkin uran alussa. Tämä vaikuttaa johtajan oman hyvinvoinnin lisäksi koko henkilöstön hyvinvointiin ja asiakkaiden palvelukokemukseen.

Kaikki Touhulan päiväkodinjohtajat suorittavat vuoden 2019 loppuun mennessä lähiesimiestyön ammattitutkinnon Amiedussa. Koulutus on räätälöity Touhulan tarpeisiin: työssäoppiminen tapahtuu työaikana, ja koulutukseen kuuluvat työnäytöt tehdään omassa työssä.

Lambergin mukaan esimiehet ovat kokeneet, että koulutus lisää luottamusta omaan työskentelyyn ja innostaa kehittämään omia vahvuuksia.

– Koulutus on myös vahvistanut yhteisöllisyyttä, hyvien käytäntöjen leviämistä ja Touhulalle tyypillistä tapaa ajatella ja toimia. Näin mahdollistamme, että saamme tehdä joka päivä merkityksellistä työtä ja toteuttaa perustehtäväämme – olla luomassa onnellista lapsuutta, hän sanoo.

FAKTA: Touhula varhaiskasvatus
  • Valtakunnallinen päiväkotiketju
  • Perustettu vuonna 2010
  • Omistaa 172 päiväkotia
  • Työllistää noin 3 000 varhaiskasvatuksen ammattilaista
  • Liikevaihto noin 110 miljoonaa euroa vuonna 2018
 
Touhulan Jaana Lambergin työkykyjohtamisen teesit
  • Työkykyjohtamisen on oltava osa yrityksen liiketoiminnan strategiaa, ei irrallinen osa.
  • Ammattitaitoinen esimies on edellytys sujuvalle arjelle.
  • Vahvista henkilöstön vuorovaikutusta ja osallistumismahdollisuuksia. Päivittäisissä kohtaamisissa ihmisten luontainen halu oppia yhdessä uutta ja jakaa tietoa muille auttaa levittämään parhaita käytäntöjä.
  • Monipuoliset osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ovat arvostuksen osoitus ja ankkuroivat ammattilaisia. Rohkaise yhdessä onnistumiseen.


Touhula Varhaiskasvatus Oy on yksi Ilmarisen työkykypalkintofinalisteista. Viiden finalistin joukosta voittajan valitsee tänä vuonna Hintsa Performancen Pekka Pohjakallio. Työkykypalkinto jaetaan 13.11.2018. Lue lisää
tiedotteesta. Esittelemme kaikki finalistit loka-marraskuussa. Seuraa uutisointia uutishuoneessamme sekä sosiaalisen median kanavissamme.

Teksti: Venla Seuri
Kuvat: Mikko Törmänen

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Uutinen 23.5.2023

Ilmarinen toimi kumppanina Harvardin opiskelijoiden kenttätutkimuksessa

Ryhmä Harvardin yliopiston opiskelijoita vieraili Ilmarisessa esittelemässä tuloksia kenttätutkimuksesta, jota Ilmarinen oli kumppanina mahdollistamassa. Projektissa opiskelijat pyrkivät kartoittamaan erityisesti nuorten tietämystä eläkejärjestelmästä.

Ilmarinen toimi kumppanina Harvardin opiskelijoiden kenttätutkimuksessa
Lisää uutisia ja tiedotteita