Nimitykset 16.8.2019

Nimityksiä Ilmarisessa

Katso uusimmat nimitykset.

KTM Teemu Ahonen on nimitetty sijoituslinjan absoluuttisen tuoton sijoitukset -osaston osastonjohtajaksi. Ahonen aloittaa Ilmarisessa 1.9.2019.

KTM, CEFA Berndt Barner-Rasmussen on nimitetty toiminnan suunnittelu ja seuranta -toimintoon sijoitustoiminnan tuki, tulos ja riskit -osastonjohtajaksi.

FM, SHV Mira Kauppi on nimitetty toiminnan suunnittelu ja seuranta -toimintoon liiketoiminnan tuki, tulos ja riskit -osastonjohtajaksi.

Insinööri, ylempi AMK Jani Kekarainen on nimitetty osastonjohtajaksi teknologia ja kehittäminen -linjalle. Hän toimii vakuutus- ja eläkepalveluiden liiketoiminta-alueen IT-johtajan tehtävässä.

DI Leena Kritz on nimitetty IT-johtajan tehtävään. Hän vastaa teknologia ja kehittäminen -linjan liiketoiminta-alueista asiakkuudet ja kanavat sekä työkykyriskinhallinta ja kuntoutus.

Lääketieteen tohtori, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan työkykyriskien ennakointi ja tutkimus. Martimolla on myös vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Ilmarisessa hän toimii osan työajastaan vakuutuslääkärin tehtävissä. Martimo aloittaa Ilmarisessa 9.9.2019.

DI Jaana Salmela on nimitetty osastonjohtajaksi teknologia ja kehittäminen -linjalle tuotannon- ja toimittajaohjaus -osastolle.

FM Marja Siren on nimitetty osastonjohtajaksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle. Hän vastaa yrittäjistä ja mikroyrityksistä. Siren aloittaa Ilmarisessa 1.9.2019. 

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita