Nimitykset 16.8.2019

Nimityksiä Ilmarisessa

Katso uusimmat nimitykset.

KTM Teemu Ahonen on nimitetty sijoituslinjan absoluuttisen tuoton sijoitukset -osaston osastonjohtajaksi. Ahonen aloittaa Ilmarisessa 1.9.2019.

KTM, CEFA Berndt Barner-Rasmussen on nimitetty toiminnan suunnittelu ja seuranta -toimintoon sijoitustoiminnan tuki, tulos ja riskit -osastonjohtajaksi.

FM, SHV Mira Kauppi on nimitetty toiminnan suunnittelu ja seuranta -toimintoon liiketoiminnan tuki, tulos ja riskit -osastonjohtajaksi.

Insinööri, ylempi AMK Jani Kekarainen on nimitetty osastonjohtajaksi teknologia ja kehittäminen -linjalle. Hän toimii vakuutus- ja eläkepalveluiden liiketoiminta-alueen IT-johtajan tehtävässä.

DI Leena Kritz on nimitetty IT-johtajan tehtävään. Hän vastaa teknologia ja kehittäminen -linjan liiketoiminta-alueista asiakkuudet ja kanavat sekä työkykyriskinhallinta ja kuntoutus.

Lääketieteen tohtori, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Kari-Pekka Martimo on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan työkykyriskien ennakointi ja tutkimus. Martimolla on myös vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Ilmarisessa hän toimii osan työajastaan vakuutuslääkärin tehtävissä. Martimo aloittaa Ilmarisessa 9.9.2019.

DI Jaana Salmela on nimitetty osastonjohtajaksi teknologia ja kehittäminen -linjalle tuotannon- ja toimittajaohjaus -osastolle.

FM Marja Siren on nimitetty osastonjohtajaksi asiakkuudet ja kanavat -linjalle. Hän vastaa yrittäjistä ja mikroyrityksistä. Siren aloittaa Ilmarisessa 1.9.2019. 

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita