Uutinen 7.10.2020

Ilmarinen uudistaa IT-operaatioitaan

Ilmarinen suunnittelee IT-palvelutuotannon toimintamallien uudistamista. Uudistukseen liittyen käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat IT-operaatioita ja siihen liittyviä toimintoja.

Neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia kohderyhmään kuuluvien organisaatioiden toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista ja muista uudelleenjärjestelyistä.

Tavoitteena on mm. edelleen terävöittää ja yhtenäistää Ilmarisen IT-palvelutuotannon ja kehittämisen mallin toimintatapoja sekä ohjausmalleja. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tehokas toimintamalli sekä sujuva ja selkeä työnjako IT-palvelutuotannon ja liiketoimintojen kanssa sekä vahvistaa pilvi- ja data-alustateknologioihin liittyvää osaamista. Harkinnassa on myös ulkopuolisten kumppanuuksien laajentaminen kattamaan osia nykyisin itse tehdystä työstä.

Henkilöstövaikutukset tarkentuvat neuvotteluprosessin edetessä. Alustava arviomme on, että mikäli suunnitelmat neuvottelujen päättymisen jälkeen päätettäisiin toteuttaa, siitä voisi aiheutua enintään noin 8-9 vakinaisen työsuhteen päättyminen, mikäli mahdollisesti ilman työtehtävää jääville ei onnistuttaisi löytämään vaihtoehtoisia tehtäviä. Lisäksi arvioimme, että suurelle osalle kohderyhmää kuuluvia voisi aiheutua vähäisempiä muutoksia työtehtäviin tai muita vähäisempiä muutoksia.  

Neuvottelut alkavat maanantaina 12.10.2020 ja niiden vähimmäiskesto on 14 vrk neuvotteluesityksen antamisesta.

Lisätietoja:
Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja, p. 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi
Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja,  p. 040 7195 997, mikko.lantto@ilmarinen.fi

 

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita