Uutinen 7.10.2020

Ilmarinen uudistaa IT-operaatioitaan

Ilmarinen suunnittelee IT-palvelutuotannon toimintamallien uudistamista. Uudistukseen liittyen käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat IT-operaatioita ja siihen liittyviä toimintoja.

Neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia kohderyhmään kuuluvien organisaatioiden toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista ja muista uudelleenjärjestelyistä.

Tavoitteena on mm. edelleen terävöittää ja yhtenäistää Ilmarisen IT-palvelutuotannon ja kehittämisen mallin toimintatapoja sekä ohjausmalleja. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tehokas toimintamalli sekä sujuva ja selkeä työnjako IT-palvelutuotannon ja liiketoimintojen kanssa sekä vahvistaa pilvi- ja data-alustateknologioihin liittyvää osaamista. Harkinnassa on myös ulkopuolisten kumppanuuksien laajentaminen kattamaan osia nykyisin itse tehdystä työstä.

Henkilöstövaikutukset tarkentuvat neuvotteluprosessin edetessä. Alustava arviomme on, että mikäli suunnitelmat neuvottelujen päättymisen jälkeen päätettäisiin toteuttaa, siitä voisi aiheutua enintään noin 8-9 vakinaisen työsuhteen päättyminen, mikäli mahdollisesti ilman työtehtävää jääville ei onnistuttaisi löytämään vaihtoehtoisia tehtäviä. Lisäksi arvioimme, että suurelle osalle kohderyhmää kuuluvia voisi aiheutua vähäisempiä muutoksia työtehtäviin tai muita vähäisempiä muutoksia.  

Neuvottelut alkavat maanantaina 12.10.2020 ja niiden vähimmäiskesto on 14 vrk neuvotteluesityksen antamisesta.

Lisätietoja:
Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja, p. 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi
Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja,  p. 040 7195 997, mikko.lantto@ilmarinen.fi

 

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita