Uutinen 7.10.2020

Ilmarinen uudistaa IT-operaatioitaan

Ilmarinen suunnittelee IT-palvelutuotannon toimintamallien uudistamista. Uudistukseen liittyen käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat IT-operaatioita ja siihen liittyviä toimintoja.

Neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia kohderyhmään kuuluvien organisaatioiden toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista ja muista uudelleenjärjestelyistä.

Tavoitteena on mm. edelleen terävöittää ja yhtenäistää Ilmarisen IT-palvelutuotannon ja kehittämisen mallin toimintatapoja sekä ohjausmalleja. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tehokas toimintamalli sekä sujuva ja selkeä työnjako IT-palvelutuotannon ja liiketoimintojen kanssa sekä vahvistaa pilvi- ja data-alustateknologioihin liittyvää osaamista. Harkinnassa on myös ulkopuolisten kumppanuuksien laajentaminen kattamaan osia nykyisin itse tehdystä työstä.

Henkilöstövaikutukset tarkentuvat neuvotteluprosessin edetessä. Alustava arviomme on, että mikäli suunnitelmat neuvottelujen päättymisen jälkeen päätettäisiin toteuttaa, siitä voisi aiheutua enintään noin 8-9 vakinaisen työsuhteen päättyminen, mikäli mahdollisesti ilman työtehtävää jääville ei onnistuttaisi löytämään vaihtoehtoisia tehtäviä. Lisäksi arvioimme, että suurelle osalle kohderyhmää kuuluvia voisi aiheutua vähäisempiä muutoksia työtehtäviin tai muita vähäisempiä muutoksia.  

Neuvottelut alkavat maanantaina 12.10.2020 ja niiden vähimmäiskesto on 14 vrk neuvotteluesityksen antamisesta.

Lisätietoja:
Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja, p. 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi
Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja,  p. 040 7195 997, mikko.lantto@ilmarinen.fi

 

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita