Uutinen 7.10.2020

Ilmarinen uudistaa IT-operaatioitaan

Ilmarinen suunnittelee IT-palvelutuotannon toimintamallien uudistamista. Uudistukseen liittyen käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat IT-operaatioita ja siihen liittyviä toimintoja.

Neuvotteluissa käsitellään suunnitelmia kohderyhmään kuuluvien organisaatioiden toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista ja muista uudelleenjärjestelyistä.

Tavoitteena on mm. edelleen terävöittää ja yhtenäistää Ilmarisen IT-palvelutuotannon ja kehittämisen mallin toimintatapoja sekä ohjausmalleja. Tavoitteena on luoda mahdollisimman tehokas toimintamalli sekä sujuva ja selkeä työnjako IT-palvelutuotannon ja liiketoimintojen kanssa sekä vahvistaa pilvi- ja data-alustateknologioihin liittyvää osaamista. Harkinnassa on myös ulkopuolisten kumppanuuksien laajentaminen kattamaan osia nykyisin itse tehdystä työstä.

Henkilöstövaikutukset tarkentuvat neuvotteluprosessin edetessä. Alustava arviomme on, että mikäli suunnitelmat neuvottelujen päättymisen jälkeen päätettäisiin toteuttaa, siitä voisi aiheutua enintään noin 8-9 vakinaisen työsuhteen päättyminen, mikäli mahdollisesti ilman työtehtävää jääville ei onnistuttaisi löytämään vaihtoehtoisia tehtäviä. Lisäksi arvioimme, että suurelle osalle kohderyhmää kuuluvia voisi aiheutua vähäisempiä muutoksia työtehtäviin tai muita vähäisempiä muutoksia.  

Neuvottelut alkavat maanantaina 12.10.2020 ja niiden vähimmäiskesto on 14 vrk neuvotteluesityksen antamisesta.

Lisätietoja:
Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja, p. 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi
Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja,  p. 040 7195 997, mikko.lantto@ilmarinen.fi

 

Ajankohtaista

Uutinen 25.2.2021

Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti Ilmariselle

Olympiakomitea on myöntänyt Ilmariselle Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatin. Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti on tunnustus hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään henkilöstön liikkumisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Lue uutinen

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Lue uutinen

Tiedote 11.2.2021

Ilmarinens bokslut 2020: Solvensen stärktes ytterligare trots coronakrisen, effektiviteten förbättrades avsevärt

Ilmarinens placeringar avkastade 7,1 procent då coronakrisen orsakade fluktuationer på marknaden. Placeringstillgångarnas värde steg till rekordhög nivå över 53 miljarder euro och solvensen stärktes. Omkostnaderna sjönk med 9 procent.

Lue uutinen
Lisää uutisia ja tiedotteita