Uutinen 5.1.2021

Korjaus: Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:ssä 17,38 prosenttia

Ilmarinen on korjannut eilistä liputusilmoitustaan koskien omistustaan Nurminen Logistics Oy:ssä. Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 17,38 prosenttia (ei 11,83 prosenttia).

Ilmarinen tiedotti eilen 4.1.2021, että sen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:n osake- ja äänimäärästä on alittanut 15 prosentin liputusrajan 31.12.2020, kun Nurminen Logistics Oyj:n 7.12.2020 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Ilmarinen ilmoitti omistavansa 8 780 000 kappaletta Nurminen Logistics Oyj:n osakkeita, mikä vastaa 11,83 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

Ilmarinen toimitti tänään 5.1.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Nurminen Logistics Oyj:lle. Ilmarisen omistus Nurminen Logistics Oyj:ssä on laimentunut 31.12.2020, kun Nurminen Logistics Oyj:n 7.12.2020 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet tosakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Korjattujen tietojen mukaan Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oy:n kokonaisosake ja -äänimäärästä on seuraava:

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 11,83 prosenttia (8 780 000 osaketta ja ääntä)

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,55 prosenttia (4 120 879 osaketta ja ääntä rahoitusvälineiden kautta)

– Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen yhteensä 17,38 prosenttia

Ilmoituksessa käytetty omistusprosentti on laskettu arvopaperimarkkinalain ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti käyttäen Nurminen Logisticsin julkistamaa tämän hetkisen osakkeiden ja äänten enimmäismäärää, joka on 74 212 667 sisältäen Nurminen Logisticsin hallussa olevat omat osakkeet.

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita