Uutinen 16.3.2021

Ilmarinen arvioitiin Suomen vastuullisimmaksi eläkeyhtiöksi neljättä kertaa peräkkäin

Koronakriisi on nostanut Pohjoismaissa kuluttajien kiinnostusta vastuullisuuteen. Suomalaisille kuluttajille vastuullisuus on erityisen tärkeää, ja varsinkin laadukkuuteen kiinnitetään huomiota, kertoo laaja eurooppalainen bränditutkimus. Ilmarinen arvioitiin eläkealan toimijoista vastuullisimmaksi.

Ilmarinen ylsi jo neljättä kertaa peräkkäin eläkealan vastuullisimmaksi yritykseksi Sustainable Brand Index -tutkimuksessa, jossa selvitettiin kuluttajien näkemyksiä tunnettujen yritysten ja brändien vastuullisuudesta.

Kokonaistuloksissa Ilmarinen oli sijalla 91. Suomen vastuullisimmaksi brändiksi arvioitiin jälleen Valio. Yhdistetyssä vakuutukset ja eläkkeet -sarjassa Ilmarinen sijoittui neljänneksi, ja sarjan ykkönen oli Lähi-Tapiola.

– On hienoa, että suomalaiset huomaavat määrätietoisen työmme vastuullisuuden eteen. Vastuullisuus on erittäin tärkeää, sillä huolehdimme kaikkiaan 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta ja reilun 53 miljardin euron eläkevaroista. Sijoituksemme kokonaistuloksissa kertoo toki, että työtä on vielä paljon tehtävänä, toteaa Ilmarisen viestintä ja yhteiskuntasuhdejohtaja Liina Aulin.

Koronakriisi lisäsi kiinnostusta vastuullisuuteen

Tutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttisa suomalaisista kiinnostui koronavuonna aiempaa enemmän vastuullisuudesta, vaikka puhuvatkin siitä aiempaa vähemmän lähipiirissään. Erityisesti kiinnostus ympäristöasioihin, kuten ilmastonmuutokseen, on kasvanut.

Merkittävänä institutionaalisena sijoittajana Ilmariselle vastuullisuuden huomioiminen on keskeinen osa eläkevarojen tuottavaa ja turvaavaa sijoittamista. Vastuullinen sijoittaminen on kaiken keskiössä.

– Vastuullisuus kulkee punaisena lankana koko sijoitustoiminnassamme. Tavoitteenamme on, että sijoitussalkkumme on hiilineutraali vuoden 2035 loppuun mennessä. Ilmastonmuutos on meillekin keskeinen teema, ja pian julkaistavassa yritysvastuuraportissa esittelemme paljon uutta tulevaisuuteen katsovaa tietoa ilmastoon liittyen, Liina Aulin sanoo.

Sustainable Brand Index -tutkimuksen toteuttaa ruotsalainen SB Insight Ab. Vastaavaa tutkimusta on tehty vuodesta 2011 lähtien. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna kahdeksassa maassa: Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi ja Hollanti, Viro, Latvia ja Liettua. Kysely tehtiin marraskuun 2020 ja helmikuun 2021 välillä, ja siihen vastasi yhteensä yli 60 000 kuluttajaa, joista lähes 10 000 oli Suomesta. Yrityksiä Suomesta oli mukana 212.

Ilmarisen vuoden 2020 vuosi- ja yritysvastuuraportti sisältää paljon uutta tietoa vastuullisesta sijoittamisesta. Raportti julkaistaan keskiviikkona 24.3., ja on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Uutinen 29.4.2021

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Ilmarinen vahvistaa yhteistyötään muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa liittymällä IIGCC:n jäseneksi. IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) kokoaa sijoittajia yhteen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Institutionaaliset sijoittavat voivat saada aikaan todellisia muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kun ne yhdistävät voimansa kansainvälisesti.

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi
Lisää uutisia ja tiedotteita