Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 16.5.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi lähes viisi prosenttia

Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lähes viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työntekijämäärä on nyt jatkanut kasvuaan yhtäjaksoisesti vuoden ajan. Toimialoista vahvimmin kehittyivät majoitus- ja ravitsemusala sekä henkilöstövuokraus.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärä kasvoi huhtikuussa +4,8 prosenttia (maaliskuu +3,9 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

– Ilmarisen suhdanneindeksissä seuraamista toimialoista ei yksikään ollut huhtikuussa laskussa. Positiivinen kehitys työntekijämäärissä on nyt jatkunut jo vuoden ajan. On hienoa, että hyvä kehitys näkyy myös laajasti koko Suomessa, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Hyvä kehitys näkyi voimakkaimmin majoitus- ja ravitsemusalalla (+34,1 %), henkilöstövuokrauksessa (+18,2 %), viestinnässä ja tietotekniikassa (+8,7 %) ja teollisuudessa (+3,7 %).

Kukaan ajankohtaisia tapahtumia viime aikoina seurannut ei kuitenkaan ole voinut välttyä negatiivisilta uutisilta ja arvioilta talouden kehityksestä.

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, raaka-aineiden hintojen nousu, maailman talouden kasvuvauhdin hiipuminen sekä keskuspankkipolitiikka ja nousevat korot vaikuttavat väistämättä myös Suomen talouteen. Inflaation kiihtyminen nostaa tavaroiden sekä palvelujen hintaa ja vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen. Alkuvuoden hyvästä kehityksestä huolimatta on mahdollista, että loppuvuodesta eri toimialojen työntekijämäärä kääntyy jopa laskuun, Vatanen arvioi.

Alueiden kehitys edelleen vahvaa

Ilmarisen suhdanneindeksi on kehittynyt myös alueellisesti positiivisesti viimeisen vuoden ajan. Huhtikuussa viestintä- ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusalat olivat plussalla kaikilla alueilla. Voimakkainta kehitys oli Etelä-Suomessa (+6,2 %) ja Pohjois-Suomessa (+5,0 %).

Huhtikuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (+6,2 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemusalalla (+39,4 %), henkilöstövuokrauksessa (+18,1 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+9,7 %), kuljetuksessa (+3,3 %), teollisuudessa (+2,6 %) ja kaupan alalla (+1,4 %). Laskussa oli ainoastaan rakentaminen (-1,2%).

Länsi-Suomi (+4,5 %): Kasvua tuli majoitus- ja ravitsemusalalla (+37,8 %), henkilöstövuokrauksessa (+21,6 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+9,0 %), teollisuudessa (+4,9 %) sekä rakentamisessa (+0,6 %).  Laskussa oli ainoastaan kuljetusala (-0,7 %).

- Itä-Suomi (+1,7 %): Kasvussa olivat majoitus- ja ravitsemusala (+13,2 %), henkilöstövuokraus (+11,2 %), teollisuus (+4,2 %), viestintä- ja tietotekniikka (+3,0 %) ja kauppa (+2,3 %). Laskussa olivat kuljetus (-1,7 %) ja rakentaminen (-0,1 %),

Pohjois-Suomi (+5,0 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemusalalla (+27,9 %), rakentamisessa (+5,3 %), kaupan alalla (+5,2 %), henkilöstövuokrauksessa (+5,1 %) ja teollisuudessa (+4,9 %). Laskussa oli kuljetusala (-1,1 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

  • Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
  • Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Tiedote 15.5.2023

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi

Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä vain 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät viestintä ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Henkilöstövuokraus ja rakentaminen olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä nousi ainoastaan Etelä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi
Lisää uutisia ja tiedotteita