Uutinen 23.5.2023

Ilmarinen toimi kumppanina Harvardin opiskelijoiden kenttätutkimuksessa

Ryhmä Harvardin yliopiston opiskelijoita vieraili Ilmarisessa esittelemässä tuloksia kenttätutkimuksesta, jota Ilmarinen oli kumppanina mahdollistamassa. Projektissa opiskelijat pyrkivät kartoittamaan erityisesti nuorten tietämystä eläkejärjestelmästä.

Harvard Business Schoolin opiskelijat viettivät viikon Suomessa tekemässä opintokokonaisuuteensa kuuluvaa kenttätutkimusta. He haastattelivat 25–60+-vuotiaita suomalaisia tavoitteenaan selvittää, miten tietoisuutta eläketurvasta voitaisiin lisätä nuoremmissa ikäryhmissä, ja mikä saisi ihmiset kiinnostumaan eläkkeestään aikaisemmin. Tavoitteenamme on lisätä luottamusta suomalaiseen työeläkejärjestelmään, joka on yksi maailman parhaista.

Ilmarinen oli yksi 171:stä FIELD Global Immersion -projektin kumppaneista, joita oli 15 eri maasta. Kumppanit isännöivät yhteensä yli tuhatta Harvard Business Schoolin opiskelijaa.

– Oli ilo tarjota opiskelijoille käytännön kosketus suomalaiseen eläketurvaan ja suomalaisiin. Projekti oli antoisa myös meille Ilmarisessa, ja saimme uusia ideoita toimintamme kehittämiseen ja luottamuksen lisäämiseen työeläkejärjestelmää kohtaan, sanoo henkilöasiakkaiden palveluiden kehittämisestä vastaava prosessinjohtaja Nina Bruun.

Haastateltavat luottavat yhteiskunnan tukiverkkoon

FIELD Global Immersion -kurssin tavoitteena on vahvistaa ja kehittää opiskelijoiden kykyä toimia tehokkaasti erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Ilmarisen yhteyshenkilöt tekivät yhteistyötä opiskelijaryhmän kanssa etäyhteydellä jo ennen heidän saapumistaan Suomeen. Suomessa ollessaan opiskelijat haastattelivat kuluttajia Helsingissä ja Espoossa. Lopuksi he esittelivät kenttätutkimuksen tulokset Ilmarisen henkilöstölle.

Ryhmän tekemissä haastatteluissa selvisi esimerkiksi, että nuoret tiesivät vain vähän tai eivät ollenkaan eläkejärjestelmästä ja eläkkeen kertymisestä. Erityisesti nuoret miettivät, miksei asioita opeteta koulussa. Samanaikaisesti haastateltavat kuitenkin luottivat suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään vahvasti.

– Tämä, että vastauksissa kuului luottamus yhteiskuntamme tukiverkkoon ja haastatelluilla heräsi haastattelun myötä kiinnostus omaa eläketurvaansa kohtaan, on mielenkiintoinen ja ilahduttava asia. Julkisuudessa on juuri jälleen noussut esiin nuorten huoli siitä, riittävätkö eläkevarat aikanaan heille, Bruun toteaa.

– Kiitämme Ilmarista ja muita projektin kumppaneita kaikesta, mitä he ovat tehneet opiskelijoidemme hyväksi. Kokemuksesta on valtavasti hyötyä opiskelijoillemme ja toivottavasti myös kumppaniorganisaatioille, FIELD Global Immersion -projektin puheenjohtaja, professori Len Schlesinger Harvardin yliopistosta sanoo.

Ajankohtaista

Tiedote 28.4.2023

Nimityksiä Ilmarisen johtoryhmään

Ilmarisen hallitus on nimittänyt kaksi uutta jäsentä Ilmarisen johtoryhmään. Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi on nimitetty Kaisa Ala-Laurila ja talous- ja riskienhallintajohtajaksi Mira Kauppi.

Nimityksiä Ilmarisen johtoryhmään
Lisää uutisia ja tiedotteita