Uutinen 23.2.2023

Ilmariselta uusi kestävyysohjelma – kärkinä ilmasto, luonnon monimuotoisuus ja ihmisoikeudet

Ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta sekä hyvä hallinto – kolme pilaria, joiden varaan eläkeyhtiö Ilmarisen uusi kestävyysohjelma rakentuu.

Ilmarinen vastaa yli miljoonan henkilön eläketurvasta.

– Kaikki, mitä teemme, tähtää siihen, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Onnistumme, kun ansaitsemme asiakkaittemme luottamuksen vastuullisella toiminnalla. Työssä auttaa uusi kestävyysohjelmamme, Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Liina Aulin sanoo.

Vastuullisesti sinua varten. Ilmarisen kestävän liiketoiminnan painopisteet -ohjelmaan (pdf) on koottu Ilmarisen vastuullisuustyölle ja kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle selkeät tavoitteet ja mittarit.

– Selkeät painopisteet ja niille asetetut tavoitteet ja mittarit kirittävät toimimaan systemaattisesti tavoitteen saavuttamiseksi, yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino kertoo.

Kestävyysohjelma ottaa huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG).

– Valitsimme neljä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin vaikutamme eniten: ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastoteot sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto, Leino sanoo.

Tavoitteet valittiin olennaisuusanalyysin avulla. Siihen kuului laaja sidosryhmäkysely, jossa kuultiin monipuolisesti Ilmarisen eri sidosryhmiä.

Ympäristö, ihmiset ja yhteiskunta sekä hyvä hallinto painopisteinä

Ilmarisen kestävyysohjelma rakentuu kolmen tutun pilarin varaan: ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan sekä hyvän hallinnon. Kolmikosta käytetään yleisesti englanninkielistä lyhennettä ESG (E: environmental eli ympäristö, S: social eli ihmiset ja yhteiskunta, G: governance eli hyvä hallinto).

Eveliina Leino avaa niiden pääsisällön:

Ympäristö (E)

– Otamme sijoitustoiminnassamme huomioon ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden. Selvitämme myös oman toimintamme vaikutukset ympäristöön. Laskimme esimerkiksi oman toimintamme hiilijalanjäljen: selvitimme suorien päästöjemme lisäksi arvoketjumme päästöjä (Scope 3).

Ihmiset ja yhteiskunta (S)

– Yksi tärkeimmistä teemoista uudessa kestävyysohjelmassamme ovat ihmisoikeudet. Olemme iso toimija, joten toimintamme vaikutukset ulottuvat laajalle. Finanssialan arvoketjussa on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää selvittää toiminnan vaikutukset ihmisoikeuksiin, Leino sanoo.

– Asiakkaitamme palvelemme ennakoiden ja yhdenvertaisesti ja teemme eläketurvaa tunnetuksi. Lisäksi edistämme vastuullista ja monimuotoista työelämää. Autamme myös pidentämään työuria.

Hyvä hallinto (G)

– Hoidamme perustehtävämme eli eläkemaksujen hallinnoinnin, eläkkeiden maksamisen ja eläkevarojen sijoittamisen kustannustehokkaasti. Toimimme luotettavasti ja läpinäkyvästi ja pidämme asiakkaidemme tiedot turvassa. Näitä teemoja sidosryhmämme pitivät erityisen tärkeinä. Sitoutamme myös kumppanimme vastuulliseen toimintaan.

Lisätietoja:

Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
040 770 9400
liina.aulin@ilmarinen.fi

Eveliina Leino, yritysvastuupäällikkö
050 577 9234
eveliina.leino@ilmarinen.fiAjankohtaista

Tiedote 23.3.2023

Ilmarinen on tehokkain eläkeyhtiö

– Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat toiminnassamme aivan keskeistä. Vastuullinen eläketurvan hoitaminen tarkoittaa meille sitä, että haluamme parantaa toimintaamme ja tehokkuuttamme entisestään. Tästä hyötyvät asiakkaamme ja koko eläkejärjestelmä, eläkeyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarinen on tehokkain eläkeyhtiö

Uutinen 6.3.2023

Ilmarisen varsinainen yhtiökokous 2023

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 27.3.2023 klo 10.00 alkaen Ilmarisen toimitiloissa osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Ilmarisen varsinainen yhtiökokous 2023
Lisää uutisia ja tiedotteita