Ilmarisen KPI-mittarit

Tältä sivulta näet Ilmarisen käyttämät henkilöstön KPI (Key Performance Indicator) mittarit.

Näitä tunnuslukuja Ilmarisessa seurataan kvartaaleittain tai vuosittain

Resursointi:

 • Henkilöstömäärä
 • Henkilötyövuodet (pl. kesäharjoittelijat ja tuntityöntekijät) / vuosikustannus per henkilötyövuosi euroa
 • Ostetut kehitysresurssit (HTV/vuosikustannus, euroa)
 • Lähtövaihtuvuus (oma-aloitteiset)
 • Päättynee työsuhteet (vakinaiset ml. eläköitymiset)
 • Alkaneet työsuhteet (vakinaiset)

Kustannukset:

 • Henkilöstökustannukset (euroa vuodessa)
 • Henkilöstökustannukset prosenttia kokonaisliikekuluista
 • Ylityökustannukset (euroa vuodessa)
 • Rekrytointikustannukset (euroa vuodessa
 • Tekemättömän työn todelliset kustannukset (euroa vuodessa

Vire:

 • Henkilöstön kokonaisvire (1-5)
 • NPS (Net Promoter Score)
 • Yhteistyön sujuvuus (1-5)
 • Esimiestyön arvio (1-5)

Työkyky:

 • Sairauspoissaoloprosentti
 • Terveysprosentti (% henkilöstöstä joilla ei sairauspoissaoloja)
 • Kela 1 / Kela 2 korvattavien työterveyshuollon kustannusten jakautuminen (%, osuus kelakorvattavista kustannuksista)
 • Työterveyskäyntien työperäisyys (% kaikista käynneistä)
 • Pitkien (> 30pv) poissaolojen määrä (henk/kk)
 • Henkilöstön arvio omasta työkyvystä (1-5)
 • Työ- tai työmatkatapaturmat (kpl, työ/työmatka)

Osaaminen:

 • Kehityssuunnitelmien olemassaolo
 • Koulutuskustannukset (euroa/hlö/vuosi)