Ilmarisen suhdanneindeksi ja talousennuste

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Ilmarisen suhdanneindeksi ja talousennuste antavat ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Talousindikaattorit tarjoavat hyvän pohjan arvioida, miten työllisyys ja tuotannon määrä ovat kehittyneet koko kansantalouden tasolla ja ennakoivat samalla tulevaa kehitystä. Julkaisemme suhdanneindeksin kuukausittain ja talousennusteen kaksi kertaa vuodessa.

Suhdanneindeksi kertoo työllisyyskehityksestä

Mikä suhdanneindeksi?

Suhdanneindeksi kuvaa seurantaryhmään kuuluvien yritysten työntekijämäärien muutosta kuukausi- ja vuositasolla. Työntekijämäärien muutos peilaa tehokkaasti kansantalouden tämänhetkistä tilannetta, sillä keräämme tiedot kuukausittain palkkatietoja ilmoittaneilta yrityksiltä.

Suhdanneindeksi 2/2019

Työntekijämäärät Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä kasvoivat viime vuonna 5,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Rakennusalalla ja henkilöstövuokrauksessa kasvu oli selvästi edellisvuotta hitaampaa, kun taas teollisuudessa työntekijämäärien kasvu vahvistui. Joulukuussa kasvua oli 4,7 prosenttia.

Työntekijämäärien muutos 2009-2018

Työntekijämäärien muutos kuukausitasolla 2018 ja 2017

Työntekijämäärien muutos alueittain 2009-2018

Työntekijämäärien muutos toimialoittain 2009-2018

Miten suhdanneindeksi on laskettu?

Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa Ilmarisen asiakkaina olevien yritysten työntekijämäärien muutosta edellisvuoteen verrattuna. Mukana ovat ne yritykset, jotka ilmoittavat palkkatietonsa kuukausittain. Indeksissä on huomioitu tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat ja lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksiin.

Suhdanneindeksimme näyttää seuraavan Suomen bruttokansantuotteen kehitystä ja työllisyyskehitystä. Se on selvästi kytköksissä myös esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattoreihin.

Talousennuste ennakoi BKT:n muutoksia

Mikä talousennuste?

Julkaisemme talousennusteemme keväisin ja syksyisin. Ennusteen keskiössä ovat talouden tunnuslukuina bruttokansantuotteen muutokset sekä hintojen, palkkojen ja työllisyyden kehitys. Talousennuste kuvaa talouden kehitystä sekä palkansaajien että yrittäjien näkökulmista.

Talousennuste syksy 2018

Ilmarinen ennustaa ensi vuoden talouskasvun jäävän alle 1,5 prosenttiin. Kasvun hidastuminen johtuu sekä kansainvälisen talouden heikkenevistä näkymistä että kotimaisten investointien ja erityisesti rakentamisen hiipumisesta.

Ilmarisen ennuste: Talouden kasvuvauhti hiipuu

  2017 2018 2019
 BKT:n muutos, %  2,8  2,5  1,5
 Yksityinen kulutus  1,3  2  1,5
 Julkinen kulutus  -0,5  2  1,5
 Investoinnit  4,0  2  -1
 Tuonti  3,5  3  2
 Vienti  7,5  3  4
 Inflaatio, KHI-muutos, %  0,7   1,5  2
 Ansiotason muutos, %  0,5  2  2
 Työllisyysaste, %  69,6  72  72,5
 Työtömyysaste, %  8,6  7,5  7
 EMU-jäämä, % BKT:sta  -0,7  0  0,5
 Julkinen velka, % BKT:sta  61,3  59  58

Lähde: Ilmarinen, Tilastokeskus

Talouskasvu hidastuu 1,5 prosenttiin vuonna 2019

Bruttokansantuote ja ennuste, indeksi 2010=100

Asiakkuus meillä kannattaa

 

Saat parhaat maksunalennukset ja Parempaa työelämää -palvelut.

background