Ilmarisen suhdanneindeksi ja talousennuste

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Ilmarisen suhdanneindeksi ja talousennuste antavat ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Talousindikaattorit tarjoavat hyvän pohjan arvioida, miten työllisyys ja tuotannon määrä ovat kehittyneet koko kansantalouden tasolla ja ennakoivat samalla tulevaa kehitystä. Julkaisemme suhdanneindeksin kuukausittain ja talousennusteen kaksi kertaa vuodessa.

Suhdanneindeksi kertoo työllisyyskehityksestä

Suhdanneindeksi kuvaa seurantaryhmään kuuluvien yritysten työntekijämäärien muutosta kuukausi- ja vuositasolla. Työntekijämäärien muutos peilaa tehokkaasti kansantalouden tämänhetkistä tilannetta, sillä keräämme tiedot kuukausittain palkkatietoja ilmoittaneiden yritysten joukosta.

Suhdanneindeksi 2/2018

Työntekijämäärät suomalaisissa yrityksissä olivat viime vuonna vahvassa kasvussa, kertoo Ilmarisen suhdanneindeksi. Indeksin seurannassa olevat yritykset työllistivät vuoden aikana 6,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Työntekijämäärien muutos verrattuna edellisvuoteen 2007–2017 (TyEL)

 Työntekijämäärien muutos verrattuna edellisvuoteen 2007-2017

Työntekijämäärien muutos kuukausitasolla 2017 ja 2016 (TyEL)

 Työntekijämäärien muutos kuukausitasolla 2017 ja 2016

Miten suhdanneindeksi on laskettu?

Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa Ilmarisen asiakkaina olevien yrityksien työntekijämäärien muutosta edellisvuoteen verrattuna. Mukana ovat ne yritykset, jotka ilmoittavat palkkatietonsa kuukausittain. Indeksissä on huomioitu tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat ja lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksiin.

Suhdanneindeksimme näyttää seuraavan Suomen BKT:n kehitystä ja Suomen työllisyyskehitystä. Se on selvästi kytköksissä myös esimerkiksi EK:n luottamusindikaattoreihin. 

Talousennuste ennakoi BKT:n muutoksia

Julkaisemme talousennusteemme keväisin ja syksyisin. Ennusteen keskiössä ovat talouden tunnuslukuina bruttokansantuotteen muutokset sekä hintojen, palkkojen ja työllisyyden kehitys. Talousennuste kuvaa talouden kehitystä sekä palkansaajien että yrittäjien näkökulmista.

Talousennuste syksy 2017

Ilmarinen ennustaa vuodelle 2017 kolmen prosentin talouskasvua. Kasvu jatkuu lähes yhtä vahvana vuonna 2018. Keskeisenä kasvun moottorina on viennin ja investointien voimakas kasvu.

Ilmarisen ennuste: Talous kasvaa 2,5 % vuonna 2018

  2016 2017 2018
 BKT:n muutos, %  1,9  3,0  2,5
 Yksityinen kulutus  2,1  2,0  2,0
 Julkinen kulutus  1,8  0,0  0,5
 Investoinnit  7,2  5,0  5,0
 Tuonti  4,4  6,0  5,0
 Vienti  1,3  10,0  5,0
 Inflaatio, KHI-muutos 0,4   1,0  1,5
 Ansiotason muutos  1,2  0,5  1,5
 Työllisyysaste  68,7  69,3  70,0
 Työtömyysaste  8,8  8,4  8,0
 EMU-jäämä, % BKT:sta  –1,9 –1,3   –0,4
 Julkinen velka, % BKT:sta  63,1  63,0  62,0

Lähde: Ilmarinen, Tilastokeskus

Talous kasvaa 3 % vuonna 2017 ja 2,5 % vuonna 2018

Bruttokansantuote ja ennuste, indeksi 2010=100

Pysy ajantasaisesti perillä talouden muutoksista tilaamalla kuukausittainen suhdanneindeksimme ja puolivuosittainen talousennusteemme suoraan sähköpostiisi.

Voit peruuttaa tiedotteiden vastaanottamisen milloin haluat. Ilmarisen rekisteriselosteet

Asiakkuus meillä kannattaa

 

Saat parhaat maksunalennukset ja Parempaa työelämää -palvelut.

                    Lähetä sähköpostitse