Ilmarisen suhdanneindeksi ja talousennuste

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Ilmarisen suhdanneindeksi ja talousennuste antavat ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Talousindikaattorit tarjoavat hyvän pohjan arvioida, miten työllisyys ja tuotannon määrä ovat kehittyneet koko kansantalouden tasolla ja ennakoivat samalla tulevaa kehitystä. 

Suhdanneindeksi kertoo työllisyyskehityksestä

Mikä suhdanneindeksi?

Suhdanneindeksi kuvaa seurantaryhmään kuuluvien yritysten työntekijämäärien muutosta kuukausi- ja vuositasolla. Työntekijämäärien muutos peilaa tehokkaasti kansantalouden tämänhetkistä tilannetta, sillä keräämme tiedot kuukausittain palkkatietoja ilmoittaneilta yrityksiltä.

Suhdanneindeksi 6/2019

Työntekijämäärät Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä kasvoivat toukokuussa 4,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Kasvuvauhti reipastui selvästi alkuvuodesta, ja koko alkuvuoden kasvu on nyt keskimäärin 3,5 prosenttia. Erityisesti rakennusalalla työntekijämäärät kääntyivät toukokuussa kasvuun vaisumman alkuvuoden jälkeen.

Työntekijämäärien muutos 2009-2019

Työntekijämäärien muutos kuukausitasolla 2019 ja 2018

Työntekijämäärien muutos alueittain 2009-2019

Työntekijämäärien muutos toimialoittain 2009-2019

Miten suhdanneindeksi on laskettu?

Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa Ilmarisen asiakkaina olevien yritysten työntekijämäärien muutosta edellisvuoteen verrattuna. Mukana ovat ne yritykset, jotka ilmoittavat palkkatietonsa kuukausittain. Indeksissä on huomioitu tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat ja lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksiin.

Suhdanneindeksimme näyttää seuraavan Suomen bruttokansantuotteen kehitystä ja työllisyyskehitystä. Se on selvästi kytköksissä myös esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattoreihin.

Talousennuste ennakoi BKT:n muutoksia

Mikä talousennuste?

Julkaisemme talousennusteemme keväisin ja syksyisin. Ennusteen keskiössä ovat talouden tunnuslukuina bruttokansantuotteen muutokset sekä hintojen, palkkojen ja työllisyyden kehitys. Talousennuste kuvaa talouden kehitystä sekä palkansaajien että yrittäjien näkökulmista.

Talousennuste kevät 2019

Ilmarinen ennustaa tämän ja ensi vuoden talouskasvun jäävän 1,5 prosenttiin. Työllisyyden kasvu hidastuu selvästi, ja investointien kasvu pysähtyy. Seuraavaa nousukautta ei ole näköpiirissä. 

Ilmarisen ennuste: Talouden kasvuvauhti hiipuu

  2018 2019 2020
 BKT:n muutos, % +2,3 +1,5 +1,5
 Yksityinen kulutus +1,4 +1,5 +1,5
 Julkinen kulutus +1,4 +1,5 +1,5
 Investoinnit +3,2 +0 +1
 Tuonti +4,2 +3 +1
 Vienti +1,5 +4 +2
 Inflaatio, KHI-muutos, % +1,2 +1,5 +1,5
 Ansiotason muutos, % +1,8 +2 +2
 Työllisyysaste, % 71,7 73 73,5
 Työtömyysaste, % 7,4 7,0 6,5
 EMU-jäämä, % BKT:sta -0,7 -0,5 -0,5
 Julkinen velka, % BKT:sta 59 58 58

Lähde: Ilmarinen, Tilastokeskus

Talouskasvu hidastuu 1,5 prosenttiin vuosina 2019 ja 2020

Bruttokansantuote ja ennuste, indeksi 2010=100

Asiakkuus meillä kannattaa

 

Saat parhaat maksunalennukset ja Parempaa työelämää -palvelut.

background