Kaksi ihmistä katsovat toisiaan ompelukoneiden äärellä, kuvituskuva.
Artikkelit

Miten eläke kertyy, kun teen montaa työtä?

Työn tekemisen tavat ja yrittäjyys muuttuvat maailman mukana. Työn pirstaloituminen johtaa siihen, että erilaiset yrittäjyyden muodot lisääntyvät ja yhä useamman työt muodostuvat erilaisista pätkittäisistä tai samanaikaisista työsuhteista. Moni tekee työtä esimerkiksi sekä työsuhteessa että ammatinharjoittajana.

Työeläkevakuuttamisen näkökulmasta oman eläketurvan kertymistä voi olla hankala hahmottaa, jos töitä tekee uransa aikana useilla tavoilla ja tahoilla.

Mitä, jos kuulun useampiin eläkejärjestelmiin? Miten eläkettä ja ansiotuloa verotetaan, kun nostan osittaista vanhuuseläkettä? Vaikuttaako elinkeinonharjoittajana toimiminen eläkkeellä vanhuuseläkkeeseeni? Kertyykö apurahasta eläkettä?

Tämä on ensimmäinen osa artikkelisarjasta, jossa asiantuntijamme vastaavat kysymyksiin työeläkevakuuttamisesta ja eläkkeen muodostumisesta erilaisissa tilanteissa.

Kysymys?

Linda on 40-vuotias ja hänellä on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde kunnalla. Lisäksi hän laatii satunnaisesti asiantuntijana lausuntoja muille tahoille. Tarvitseeko Lindan ottaa YEL-vakuutus kirjallisena asiantuntijana toimimista varten?

Vastaus: 

Yrittäjänä pidetään YEL:n mukaan henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa. Palkansaajasta yrittäjän erottaa se, että yrittäjä tekee työtä omaan lukuunsa. Yrittäjä voi päättää vapaammin itse, mitä töitä hän tekee ja kenelle. Yrittäjä saa korvauksen työstään sen mukaan, mitä asiakkaiden kanssa on sovittu. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että sovittu korvaus saadaan vasta, kun toimeksianto on hoidettu, tai työn tilaaja on hyväksynyt työsuoritteen.

Yrittäjän työhön voi liittyä myös investointeja ja taloudellista riskiä. Omaan ammattitaitoon perustuvia palveluksia tarjoavat voivat toimia yrittäjinä ja laskuttaa toimeksiantajaa. Useat samanaikaiset toimeksiantosuhteet ilmentävät tällöin toiminnan yrittäjämäistä luonnetta. Jos työsuhdetta työnteettäjään ei ole, Lindan pitää ottaa itselleen YEL-vakuutus, mikäli hänen vuotuisen työpanoksensa arvo on vähintään 7 958,99 (vuonna 2020).

YEL-vakuutuksen työtulon tulee vastata yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa. Myös yrittäjän kokonaislaskutuksen määrä voi olla apuna työtuloa määritettäessä, koska laskutus antaa suuntaa toiminnan laajuudesta.

Kysymys?

Lasse, 62 v. toimii 60-prosenttisesti kunnan palveluksessa. Muun ajan hän tekee ostopalvelusopimuksella ammatinharjoittajana töitä eri paikkoihin. Lasse on ottanut YEL-vakuutuksensa minimityötulolla. Yhtenä päivänä viikossa hän tekee myös töitä työsopimussuhteisesti vanhusten palvelutaloon. Lasse kuuluu siis JuEL-, YEL- ja TyEL-eläkejärjestelmiin. Miten Lassen eläke lopulta määräytyy, kun hän jää vanhuuseläkkeelle?

Vastaus:

Lassen tuleva vanhuuseläke koostuu JuEL-, YEL- ja TyEL-kertymistä. Lasse voi jättää eläkehakemuksen valitsemaansa työeläkeyhtiöön, kuten Ilmariseen. Lasse pääsee helpoimmalla hakemalla eläkettä verkossa.

Lassen koko karttunut eläke maksetaan yhdestä eläkelaitoksesta, joka määräytyy sen mukaan, missä Lasse on ollut viimeksi vakuutettuna.

Kysymys?

Leena on 58-vuotias ja toiminut kunnallisella puolella sairaalalääkärinä koko uransa ajan. Leena on pitänyt myös viimeisen 10 vuoden aikana yksityisvastaanottoa kahtena iltana viikossa lääkäriasemalla ammatinharjoittajana. Leena on ottanut YEL-vakuutuksensa minimityötulolla.

Leena pääsisi vanhuuseläkkeelle kunnalta 65-vuotiaana. Nyt Leena miettii eri vaihtoehtoja. Hän pohtii nostavansa osittaista vanhuuseläkettä maksimisuuruisena, eli 50-prosenttisena jo 61-vuotiaana, jolloin se on mahdollista, mutta jatkavansa kuitenkin työntekoa sairaalassa täysaikaisesti sekä privaattivastaanottoa entiseen tapaan.

Miten osittaisen vanhuuseläkkeen nostaminen 61-vuotiaana vaikuttaa Leenan lopulliseen vanhuuseläkkeeseen ja toisaalta Leenan yrittäjäeläkkeeseen? Miten eläkettä ja ansiotuloa verotetaan?

Vastaus:

Leena voi jäädä 61-vuotiaana osittaiselle vanhuuseläkkeelle ja ottaa maksuun enintään puolet karttuneesta eläkkeestään. Tällöin Leenan nostamaan eläkkeen osaan tehdään varhennusvähennys, joka on pysyvä. Varhennusvähennys on 0,4 % jokaiselta kuukaudelta ennen alinta eläkeikää, eli Leenan eläkkeen määrä pienenee pysyvästi nostetun eläkkeen osan osalta.

Nostamattomaan eläkkeenosaan ei tehdä vähennystä ja toisaalta Leena voi kompensoida varhennusvähennyksen vaikutusta jatkamalla työskentelyä alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen. Varhennusvähennys tehdään sekä julkiselta puolelta karttuneeseen eläkkeeseen että yksityiseltä puolelta karttuneeseen eläkkeeseen.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä Leenalla pitää edelleen olla YEL-vakuutus, jos hänen työpanoksensa arvo ylittää YEL:n alarajan (7 958,99 euroa vuonna 2020). Jäädessään osittaiselle vanhuuseläkkeelle Leenan tulee pyytää erilliset verokortit eläkettä ja ansiotuloa varten, sillä nämä verotetaan erikseen. Osittaisella vanhuuseläkkeellä työ- ja eläketulot lasketaan yhteen ja verotetaan ansiotuloina progressiivisesti. Lisätietoja verotuksesta Leena voi halutessaan tiedustella verottajalta.

Lue myös:

Lisää aiheesta

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Artikkelit 16.5.2024

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”
Lisää ajankohtaisia artikkeleita