Ihminen makoilee mahallaan lattialla ja katsoo tablettia, kuvituskuva.
Artikkelit

Miten teillä voidaan? Mittaa henkilöstösi vire

Koronaepidemia siirsi monet meistä hetkessä etätöihin. Uusi tilanne vaatii esimiehiltä henkilöstön kuuntelemista tavallista herkemmällä korvalla. Nyt kannattaa hyödyntää Ilmarisen työkalut osana etäjohtamista.

Teams-kokoukset täyttävät päivät ja työkavereita näkee vain videon välityksellä. Esimiestä ei voi nykäistä hihasta eikä kollegalle huikata asiaa ohimennen. Joku nauttii kototoimiston hiljaisuudesta, toinen yrittää keskittyä töihin lasten nokkahuilukonsertin säestämänä. Toisille etätöiden tekeminen on kokonaan uutta. Etätöihin tottuneillekin tilanne on uusi, jos kotona häärii koko perhe.

Miten työn ja vapaa-ajan erottaminen onnistuu kotitoimistolla? Miten sovittaa yhteen työn ja perheen vaatimukset ja pitää myös huolta omasta jaksamisestaan? Miten esimies voi tukea poikkeuksellisissa oloissa?

Selvitä, miten työyhteisössänne voidaan 

Uusi tilanne vaatii uudenlaisten toimintatapojen opettelua sekä työntekijöiltä että esimiehiltä.

– Toisilla uuteen etätyöarkeen sopeutuminen sujuu helpommin, toisilla se ottaa enemmän aikaa. Esimiehiltä poikkeustila vaatii henkilöstön kuuntelua erityisen tarkasti. Kannustan kaikkia organisaatioita pysymään tehostetusti ajan tasalla henkilöstön vireestä ja työkyvystä näinä poikkeuksellisina aikoina, palvelujohtaja Kati Huoponen Ilmarisen työkykyjohtamisen palveluista sanoo.

Muutostilanteessa on tärkeää selvittää säännöllisesti, mitä kuuluu ja missä mennään. Kun työyhteisön virettä ja työkykyä mitataan tiuhaan, voidaan myös mahdollisiin työkykyhaasteisiin tarttua ajossa.  

Varhainen välittäminen on kiinnostusta omasta, työkaverin, työntekijän ja työyhteisön työn sujumisesta ja hyvinvoinnista. Varhainen välittäminen tukee työssä jaksamista ja ehkäisee työkyvyttömyyttä.

Ilmarisen asiakkailleen tarjoamat työkalut, Työvire- ja Työyhteisövire-kysely, ovat hyvä keino selvittää työyhteisön tilanne. Kyselytyökalut ovat maksuttomia asiakasetuja Ilmarisen asiakkaille.

Hyödynnä Työvire-kysely osana etäjohtamista

Huoponen kannustaa hyödyntämään Ilmarisen kyselytyökaluja osana etäjohtamista.

Työvire-kysely on lyhyt, pulssimainen kysely, jota kannattaa hyödyntää erityisesti muutostilanteissa. Kysely koostuu 12 väittämästä, joiden lisäksi mukaan voi lisätä omia kysymyksiä.  

– Työvire-kyselyä kannattaa hyödyntää nyt, kun poikkeusoloissa työskentelyä on muutama viikko takana. Nyt on hyödyllistä kysyä esimerkiksi, miten työskentely etätöissä sujuu ja millaista tukea työntekijä kaipaa esimieheltä, Huoponen sanoo.

Työyhteisövire-tutkimus luo pohjan kehittämiselle

Laajempi Työyhteisövire-tutkimus antaa puolestaan kattavan näkymän työyhteisön vahvuuksista ja kehittämiskohteista. ​Tutkimuksessa arvioidaan henkilöstökokemukseen, hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavia asioita.

– Työyhteisövire-tutkimus kannattaa tehdä Työvire-kyselyn rinnalla esimerkiksi kerran vuodessa. Se muodostaa hyvän pohjan työkykyjohtamisen toimenpiteiden suunnittelulle, Huoponen sanoo.  

Työvire-kysely mittaa organisaation tilaa muutoksessa

  • Työvire-kartoitus on ketterä tapa mitata työyhteisön pulssia ja työkykyä esim. muutostilanteissa.
  • Voit hyödyntää kyselyä haluamassasi syklissä. Koronaepidemian aikaan voit luoda kyselyitä esimerkiksi kuukausittain tai vieläkin useammin.
  • Vastaajia kyselyssä tulee olla vähintään viisi.

Työyhteisövire-tutkimus kertoo, mikä toimii ja mikä ei

  • Työyhteisövire-tutkimus antaa kattavan näkymän työyhteisön vahvuuksista ja kehittämiskohteista.
  • Tutkimuksessa luodataan työntekijäkokemukseen, hyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavia seikkoja.
  • Tutkimus on suunnattu yli 20 hengen yrityksille.

Ota työkalut käyttöösi

Lisää aiheesta

Artikkelit 4.6.2024

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen työntekijän Suomeen tai lähettämässä työntekijäsi Suomesta töihin ulkomaille? Työnantajana sinun on huolehdittava työntekijöittesi työeläkevakuuttamisesta riippumatta siitä, missä maassa he työskentelevät tai kauanko työsuhde kestää.

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Artikkelit 3.6.2024

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa luottamukseen perustuvaa työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä kokee itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi. Se tarkoittaa myös keskusteluilmapiiriä, jossa eriäviä mielipiteitä osataan käsitellä rakentavasti ja henkilökohtaisuuksiin menemättä. Miten psykologisesti turvallinen ilmapiiri rakennetaan työpaikalle? Entä mitä se vaatii johdolta, esihenkilöiltä ja työntekijöiltä?

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita