Artikkelit

Työnantajamaksut - Työnantaja, tiedätkö työntekijän palkan sivukulut?

Millaisia palkan sivukuluja ja kustannuksia työntekijän palkkaaminen tarkoittaa työnantajan näkökulmasta? Tässä artikkelissa kerromme, miltä näyttävät työnantajamaksut vuonna 2024.

Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on yrittäjälle suuri ja merkittävä askel. Palkan lisäksi työnantajan on huolehdittava veron ennakonpidätyksestä sekä lain velvoittamista muista tilityksistä. Työnantajan kontolla ovat esimerkiksi vakuutusten ottaminen ja maksujen tilittäminen myös työntekijän puolesta. Pakolliset työnantajamaksut ovat arviolta noin 20 prosenttia työntekijän palkasta.

Työeläkemaksu eli TyEL-maksu

Työeläkevakuutus eli TyEL-vakuutus kerryttää nimensä mukaisesti työntekijälle eläkettä: vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä ja perhe-eläkettä. Jokainen työsuhteessa oleva työntekijä on vakuutettava TyEL:ssä riippumatta kansalaisuudesta, työntekijöiden määrästä tai siitä onko työntekijä osa- tai kokoaikainen. TyEL-vakuutus tulee ottaa kaikille 17–67-vuotiaille työntekijöille.

Maksun suuruus on 26,12 prosenttia bruttopalkasta vuonna 2024 tilapäisellä työnantajalla. Sopimustyönantajan TyEL-perusmaksu vuonna 2024 on 25,12 prosenttia työntekijöiden palkoista, johon lisätään eläkeyhtiökohtainen hoitokustannusmaksu. Sopimustyönantajalla, jonka palkkasumma on alle 2,251 miljoonaa euroa, TyEL-maksuprosentti Ilmarisessa on 25,32 hoitokustannus huomioiden. Lisäksi asiakkaamme saavat asiakashyvityksen. Jos yrityksen palkat ovat olleet yli 2 251 000 euroa vuonna 2022, työnantaja on niin sanottu suurtyönantaja ja TyEL-maksuprosenttiin vaikuttaa yrityksen työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ja maksutappioalennus.

Verkkopalvelussamme näet ajantasaisen arvion koko vuoden TyEL-maksuista ja maksunalennuksista.

Työnantaja maksaa maksusta keskimäärin 17,34 prosenttia ja työntekijä loput. Työntekijän palkasta pidätetään työntekijän eläkevakuutusmaksu, joka on 17–52-vuotiaalta ja 63–67 vuotiaalta 7,15 prosenttia sekä 53–62-vuotiaalta 8,65 prosenttia. Vielä toistaiseksi 53–62-vuotiailla on korkeampi eläkekarttuma (1,7 %), joten he myös maksavat hieman muita korkeampaa työeläkemaksua. Työnantajalla on velvollisuus eläkevakuuttaa työntekijänsä, jos tämän palkka ylittää 68,57 euroa kuukaudessa.

Lue lisää TyEL-vakuutuksesta.

Tapaturmavakuutusmaksu

Tapaturmavakuutuksella turvataan edunsaaminen työtapaturman tai ammattitaudin sattuessa ja työnantaja huolehtii siitä kokonaan. Vakuutusmaksu määräytyy maksettujen palkkojen, työn riskin ja vakuutusmuodon perusteella. Vakuutus otetaan yhdessä liitännäisvakuutuksen eli työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksen kanssa työnantajan haluamasta tapaturmavakuutusyhtiöstä.

Tapaturmavakuutusmaksun suuruus vaihtelee 0,05 ja 5 prosentin välillä muun muassa työn vaarallisuuden mukaan. Keskimäärin maksu oli 0,57 prosenttia palkoista vuonna 2023. Esimerkiksi rakennustyö luokitellaan vaarallisemmaksi kuin puutarha- tai kodinhoitotyö. Tapaturmavakuutus on lakisääteinen kaikille työnantajille, jotka maksavat palkkoja kalenterivuoden aikana yhteensä 1300 euroa työntekijöilleen. Tarkempaa tietoa saat omasta tapaturmavakuutusyhtiöstäsi.

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia työsuhteessa olevia työntekijöitä työntekijän palkasta tai iästä riippumatta. Myöskään työsuhteen kestolla ei ole merkitystä. YEL-vakuuttamisvelvolliset yrittäjät eivät ole velvollisia ottamaan itselleen lakisääteistä tapaturmavakuutusta, mutta voivat ottaa itselleen vapaaehtoisena samansisältöisen vakuutuksen.

Tutustu tapaturmavakuutukseen (op.fi) 

Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksulla kerätään turvaa työttömyyden varalle. Sillä kustannetaan esimerkiksi työttömyyspäivärahoja ja työttömyyden ajalta maksettavaa eläkettä. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,79  prosenttia palkasta vuonna 2024. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,27 prosenttia palkasta, jos palkkasumma on korkeintaan 2 337 000 euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 1,09 prosenttia palkasta.

Työnantaja on velvollinen maksamaan työttömyysvakuutusmaksun Työllisyysrahastolle. Jokainen 17 vuotta täyttänyt ja alle 65-vuotias työntekijä on työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen. Työnantajana olet maksuvelvollinen, jos olet maksanut kalenterivuoden aikana työntekijöillesi palkkaa yhteensä yli 1 300 euroa.

Lue lisää työttömyysvakuutusmaksuvelvollisuudesta työllisyysrahaston sivuilta(tyollisyysrahasto.fi)

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutus otetaan yleensä samassa paketissa tapaturmavakuutuksen kanssa ja sekin on lakisääteinen vakuutus. Vakuutusmaksun suuruus on 0,06 prosenttia palkoista ja sen maksaa kokonaan työnantaja. Maksu peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoja saat omasta tapaturmavakuutusyhtiöstäsi. 

Sairausvakuutusmaksut

Sairausvakuutus korvaa sairauden hoidon aiheuttamat kustannukset, lyhytaikaisen työttömyyden sekä raskauden ja lapsen hoidon aiheuttamaa ansionmenetystä.

Työnantaja tilittää sairausvakuutusmaksut suoraan verottajalle. Työnantajan sairausvakuutusmaksu vuonna 2024 on 1,53 prosenttia palkoista.

Alle 16-vuotiaiden ja 68 vuotta täyttäneiden palkat on vapautettu maksusta. Työnantajan maksun lisäksi myös työntekijän on maksettava vakuutetun sairausvakuutusmaksua. Se sisältyy ennakonpidätysprosenttiin, joten sitä ei tarvitse periä erikseen palkasta. Palkansaajien ja yrittäjien päivärahamaksu on 1,01 prosenttia palkka- ja yrittäjätulosta, jos vuotuisen palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä on vähintään 16 499 euroa.

Jos palkka- ja yrittäjätulon yhteismäärä jää alle 16 499 euron, päivärahamaksu on nolla prosenttia.

Lue Verohallinnon sivulta (vero.fi), mistä palkoista sairausvakuutusmaksu lasketaan

Fakta: Paljonko palkan sivukulut käytännössä ovat?

Harkitsetko työntekijän palkkaamista? Työntekijä, jonka kuukausiansio on 2 000 euroa, maksaa pakollisine sivukuluineen TyEL-sopimustyönantajalle  noin 2 621,01 euroa. Tarkista Ilmarisen palkkalaskurista, miltä sinun tilanteessasi työntekijän palkkaamisen kokonaiskustannukset näyttävät. Siirry palkkalaskuriin

Vain itsensä työllistävän yksinyrittäjän eläkevakuutus puolestaan on YEL, yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätyöhön ei liity samoja lakisääteisiä palkan sivukuluja, kuin työntekijöitten tekemään työhön. Lue lisää YEL-vakuutuksesta

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 16.5.2024

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”
Lisää ajankohtaisia artikkeleita