Artikkelit

Mitä huomioida työkykyjohtamisessa, kun yritys kasvaa vauhdilla?

Kun yritys kasvaa vauhdilla, on monia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon työkykyjohtamisessa. Miten työkykyhaasteita voi ennaltaehkäistä parhaiten? Mitä huomioida, jos työtahti on erityisen kiivas? Entä silloin, kun yritys kansainvälistyy?

Kysyimme asiaa Ilmarisen työkykyjohtamisen palveluista vastaavalta osastonjohtajalta Kati Huoposelta.

Mitä huomioida työkykyjohtamisessa, kun yritys kasvaa nopeasti?

Kun yritys kasvaa vauhdilla, kannattaa työkykyasioissa kiinnittää huomiota erityisesti kolmeen asiaan: rekrytointiin, perehdytykseen ja esihenkilöiden osaamiseen.

Rekrytointi – älä oikaise melkeinpä tärkeimmässä kohdassa

Huolellisen rekrytoinnin merkitystä ei voi korostaa liikaa. Vaikka yritys kasvaa ja on tarve saada uusia tekijöitä taloon, ei rekrytoinnissa kannata hätiköidä. On tärkeää huolehtia siitä, että oikeat tekijät saadaan oikeille paikoille – että työn vaatimukset sekä henkilön terveys, työkyky, osaaminen ja toiveet työlle kohtaavat hyvin.

Rekrytointitilanteessa tulee arvioida henkilön soveltuvuutta työn kuormitustekijöihin nähden. Kannattaa tuoda realismi rekrytointitilanteeseen: Älä lupaa kuuta taivaalta, vaan kerro rehellisesti myös työhön sisältyvistä haasteista, jotta henkilö voi itsekin arvioida omia madollisuuksiaan onnistua työssä.

On tärkeää, että henkilöstö on mukana työn kehittämisessä. Pohtikaa yhdessä, miten teette työtänne teidän yrityksessänne fiksusti. Anna asiatuntijoiden itse kehittää ja sujuvoittaa omaa työtään.

Varmista huolellinen perehdytys

Huolehdi huolellisesta perehdytyksestä, jotta työ ei ala kuormittaa väärällä tavalla. Uudelle työntekijälle ei saa tulla kokemusta, että hän joutuu hyppäämään suoraan syvään päätyyn – ei tiedä mitä odotetaan, mitkä ovat keskeiset tavoitteet, mikä on peili, että on onnistunut työssään ja tehnyt riittävästi ja riittävän hyvin.

Ota varhainen tuki osaksi arkea ja vahvista esihenkilöiden osaamista

Esihenkilöiden osaaminen on avainasemassa, kun yritys kasvaa ja uusia työntekijöitä tulee taloon. Mieti rakenteet kuntoon: Miten työ on järkevintä organisoida ja minkä verran tarvitsette esihenkilöitä henkilöstön tueksi? Mikä määrä esihenkilöillä on johdettavia ja mikä on esihenkilötaitojen taso? Varmista myös, että esihenkilöt ymmärtävät oman roolinsa palvelevan ja valmentavan johtajuuden ympärillä.

Varhainen tuki on olennainen osa esihenkilöiden osaamista ja lähijohtamista. Huolehdi, että varhaisen tuen rakenteet ovat kunnossa. Tämä tarkoittaa sitä, että teillä on sovittuna, miten toimitte, jos herää huoli työntekijän jaksamisesta tai työkyvystä. Varmista säännöllinen vuorovaikutus työntekijöitten kanssa – näin mahdollistat varhaisen tuen oikea-aikaisesti. Keskustelkaa avoimesti työhön liittyvistä haasteista tarpeeksi varhain ja miettikää yhdessä ratkaisuja niihin.

On tärkeää, että henkilöstö on mukana työn kehittämisessä. Pohtikaa yhdessä, miten teette työtänne teidän yrityksessänne fiksusti. Anna asiatuntijoiden itse kehittää ja sujuvoittaa omaa työtään.

Miten saada työkykyjohtamisen käytännöt kuntoon?

Jos yritys kasvaa vauhdilla esimerkiksi yrityskauppojen myötä, on tärkeää arvioida työkykyjohtamiseen liittyvät käytännöt: Mikä on meidän tapamme toimia uudessa tilanteessa? Mikä on uusi toimintatapa ja kulttuuri? Irrallisten toimenpiteiden sijaan kannattaa tehdä työkykyjohtamisesta tavoitteellista ja suunnitelmallista. Näin tuet parhaiten työntekijöittesi työkykyä ja vähennät sairauspoissaoloja. Tee koko henkilöstölle näkyväksi työkykyjohtamisen tarjotin eli se, mitä työkykyjohtamiseen yrityksessänne kuuluu.

Ota työkykyjohtamisessa huomioon myös se, että työntekijät elävät todennäköisesti hyvin erilaisissa elämänvaiheissa. Nuorilla, ruuhkavuosissa elävillä ja konkareilla voi olla omanlaisiaan työkykyyn ja jaksamiseen liittyviä haasteita. Tue myös työntekijöittesi itsensä johtamista ja varmista, että huomioitte erilaiset elämäntilanteet johtamisessa.

Mitä huomioida työkykyjohtamisessa, kun työtahti on erittäin kiivas?

Työ on toivottavasti niin mieluisaa ja merkityksellistä, että se imaisee täysin mukaansa. Jos työtahti on kovin kiivas, on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota kuormitustekijöihin ja hallita niitä. Ilmarisen TyökykyAreenasta löytyy tietoa ja työkaluja tähän. 

Yrittäjät ja esihenkilöt toimivat esimerkkeinä omalle porukalleen. On tärkeää pitää omasta jaksamisesta huolta ja johtaa itseään niin, että energiaa riittää myös vapaa-ajalle. Yrittäjät ja esihenkilöt ovat esimerkkinä siinä, mitä työpaikalla on lupa tehdä ja miten on lupa huolehtia omasta jaksamisestaan

Mitä kannatta huomioida, kun yritys on kansainvälisesti suuntautunut?

Kansainvälisesti suuntautuneessa yrityksessä työntekijät tulevat todennäköisesti erilaisista taustoista, kulttuurierot ovat arkea ja työtä saatetaan tehdä eri aikavyöhykkeillä. Tällöin on erityisen tärkeää, että luotte työpaikalle sallivan ja luottamukseen perustuvan kulttuurin. Se vaatii avointa vuorovaikutusta ja sisältää ymmärryksen siitä, että meillä työskentelee eri taustoista ja eri elämäntilanteista tulevia ihmisiä. Tämä kannattaa nähdä vahvuutena. Keskustelkaa avoimesti ja arvostavasti eri asioista matalalla kynnyksellä sekä tehkää työkyvyn varhaisesta tuesta osa arkea.

Kun työtä tehdään esimerkiksi eri aikavyöhykkeillä, on tärkeää miettiä yhdessä henkilöstön kanssa sopivia ratkaisuja ja pelisääntöjä. Pohtikaa, miten taklaatte haasteen, ettekä tee ympäri vuorokauden töitä.

Miten tunnistaa työkykyriskejä ja ennaltaehkäistä niitä?

Esihenkilöiden säännöllistä vuorovaikutusta omien tiimiensä kanssa ei voi liikaa korostaa: esimerkiksi one to one -keskustelut ovat tärkeitä. Keskustelkaa avoimesti siitä, miltä työssä suoriutuminen näyttää. Jos tavoitteisiin ei päästä, pitää selvittää, mitä voi olla taustalla ja ratkoa asiat tarpeeksi ajoissa. On kallis päätös esihenkilöltä, jos hän ei tartu asioihin tehokkaasti, vaan lakaisee niitä maton alle.

Kannattaa myös pysyä pulssilla henkilöstön työvireestä ja hyödyntää esimerkiksi erilaisia kyselyitä. On hyvä ottaa työpaikalla toimintatavaksi selvittää säännöllisin väliajoin kyselyillä, missä mennään. Ilmarisen asiakkaat voivat käyttää apunaan esimerkiksi Ilmarisen kyselytyökaluja.

Lisäksi on tärkeää käydä säännöllistä vuoropuhelua työterveyden kanssa. Työterveys on yritykselle aidosti tärkeä kumppani, ja toimivaan työterveysyhteistyöhön kannattaa panostaa.

Miten yrittäjän kannattaa huolehtia omasta työkyvystään ja jaksamisestaan?

Yrittäjän hyvinvointi ja jaksaminen on yrityksen elinehto ja voimavara. Siksi on tärkeää huolehtia omasta työkyvystä eli siitä, että on riittävästi voimavaroja työn vaatimuksiin nähden. Yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon palvelut. Niistä saa tukea ja apua, jos työkyky tai hyvinvointi heikkenee. Ilmarisen TyökykyAreenasta löytyy tietoa ja tukea yrittäjän työkykyyn liittyvistä aiheista. 

Minkälaista apua työeläkeyhtiö voi tarjota työkykyriskin hallintaan nopeasti kasvavalle yritykselle?

Ilmarisen TyökykyAreena tarjoaa paljon tutkittua tietoa ja arjen työkaluja siihen, miten omaa ja työntekijöitten jaksamista ja työkykyä voi tukea. Olemme koonneet esimerkiksi esihenkilöille tietopaketit, joista selviää, mitä tehdä, jos työssä tulee vastaan työkykyyn liittyviä haasteita – ja miten näitä tilanteita voi ehkäistä jo ennalta. Kannattaa hyödyntää myös monipuolista webinaari- ja koulutustarjontaamme

Neljä vinkkiä kasvavan yrityksen työkykyjohtamiseen 

  1. Rekrytoi huolella ja perehdytä perusteellisesti. Älä lupaa kuuta taivaalta, vaan kerro rekrytointitilanteessa rehellisesti myös työhön sisältyvistä haasteista. Näin hakija voi itsekin arvioida omia madollisuuksiaan onnistua työssä. Hyvällä perehdytyksellä varmistat, että työ ei ala kuormittaa väärällä tavalla.
  2. Pysy pulssilla ja rakenna sallivaa, luottamukseen perustuvaa toimintakulttuuria. Varmista hyvä vuorovaikutus arjessa ja selvitä henkilöstön työvirettä säännöllisesti esimerkiksi kyselyillä.
  3. Ota varhainen tuki osaksi arkea ja vahvista esihenkilöiden osaamista. Varmista, että kaikki tietävät, miten toimia, jos huoli työntekijän työkyvystä herää.
  4. Huolehdi omasta jaksamisestasi ja ole esimerkkinä muille. 

Lisää aiheesta

Artikkelit 18.4.2024

Via Tribunalin ”yhden hengen HR-osaston” tukena ovat Ilmarisen työkykypalvelut

Napolilaisista pizzoistaan tunnetussa Via Tribunalissa työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen on tärkeää. Nuoressa ja pienessä yrityksessä Ilmarisen kyselyt ja oppimisympäristö ovat HR-päällikkö Hanna Rauhalan tukena työvireen seuraamisessa ja esihenkilötyön kehittämisessä. Henkilöstöhallinnon tiimin paikkaa on täyttänyt Rauhalalle Oma asiantuntija -palvelu, jossa hän on voinut puhua yhteistä ”HR-kieltä” toisen ammattilaisen kanssa.

Via Tribunalin ”yhden hengen HR-osaston” tukena ovat Ilmarisen työkykypalvelut

Artikkelit 8.4.2024

Sairauspoissaolot – mitä niistä tulee tietää?

Sairauspoissaoloja ei toivo kukaan – olivat ne sitten lyhyitä tai pitkiä. Milloin osa-aikainen sairauspoissaolo on vaihtoehto? Pitääkö sairauslomasta aina maksaa palkka? Entä mitä työpaikalla kannattaa tehdä, jos työntekijän sairausloma pitkittyy?

Sairauspoissaolot – mitä niistä tulee tietää?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita