Artikkelit

SOLin Keltaiselle Pantterille 70 on vain numero

Työvoimapula vaivaa eri aloja myös Suomessa. Keltaisesta väristä ja iloisesta asenteesta tunnettu SOL-konserni vastaa rekrytointihaasteisiin monilla eri keinoilla. Nuoria houkutellaan töihin kouluyhteistyön kautta, ulkomaalaistaustaisten integroitumista helpotetaan ja autetaan myös Ukrainan sotaa pakenevia työelämään. Mutta keitä ovat SOLin riveissä hiipivät Keltaiset Pantterit?

SOL on monipuolinen ja kansainvälinen palvelualan perheyritys, joka tuottaa mm. siivous-, toimitila-, kiinteistönhoito- ja turvallisuuspalveluita. SOL Henkilöstöpalvelut Oy on keskittynyt henkilöstövuokraus- ja ulkoistuspalveluihin. Yhteensä SOL työllistää yli 13 000 henkilöä.  

– Henkilöstö on meille kaikkein olennaisin asia ja menestyksen ratkaiseva tekijä. Ei meillä oikeastaan muuta olekaan, kuin hyvät asiakkaat ja henkilöstö, sanoo SOLin henkilöstö ja lakiasioista vastaava johtaja Timo Sairanen.

SOLin vuonna 2014 lanseeraaman ikäohjelman tavoitteena on tukea eri ikäryhmien työssä jaksamista ja nostaa keskimääräistä eläkeikää. Ikäohjelmaan liittyvän Keltaiset Pantterit -hankkeen tarkoituksena on saada vireät ja motivoituneet eläkeläiset sekä pula työntekijöistä kohtaamaan.

– Näemme SOLissa ikäihmisissä suuren potentiaalin niin meille kuin koko yhteiskunnalle. Kokemusta arvostetaan, ja uskonkin, että ikäihmisten määrä työelämässä tulee kasvamaan. Eläkeläisillä riittää ammattitaitoa ja motivaatiota töihin, kunhan vaan mahdollisuuksia siihen tarjotaan. Meidän tavoitteemme on, että väkemme on niin hyvinvoivaa ja työkykyistä eläkeikää lähestyessään, että harkitsevat meillä töissä jatkamista Keltaisten Panttereiden riveissä.

Myös Ilmarisen taannoisen tutkimuksen mukaan moni ikäihminen haluaa tehdä ansiotyötä eläkkeellä, ja joka kolmas on jossain muodossa sitä tehnytkin. SOLin Keltaisissa Panttereissa tärkeää on töiden joustavuus sekä työssä jaksaminen ja mielekkyys.   

– Väestö jatkaa ikääntymistään ja avuntarve varsinkin hoiva-alalla lisääntyy. Hankkeen avulla on saatu ammattitaitoisia ja motivoituneita työntekijöitä alalle. Työ on sosiaalinen ympäristö, joka auttaa ikääntyneitä pysymään virkeinä. Keltaisten Panttereiden kautta me olemme voineet tarjota mielekästä työtä joustavasti. Meillä Turussa työskennellyt 82-vuotias toimistosiivoja totesikin, että työ on hänelle hyvässä vireessä pitävä liikuntamuoto, Timo Sairanen kertoo.

Kesätyö venähti vuosikymmeniksi.

Keltaisena Pantterina uraansa jatkava palveluesimies Raila Aho aloitti SOLilla yli 30 vuotta sitten kesätöissä.  Nykyään Raila on seitsemänkymppinen alan veteraani.

– Vannoin kovaan ääneen, että tulen vain kesäksi töihin. Sen jälkeen niitä kesiä ja vuosi on kertynyt aika monta. Minua onkin kutsuttu täällä vitsaillen "kesätytöksi", Raila Aho nauraa.

Mielekäs työ ja mukava työyhteisö olivat tärkeitä syitä siihen, että Railasta tuli Keltainen Pantteri.

– En ole niin koti-ihminen, ja välillä tekee terää päästä töihin tapaamaan muita ihmisiä. Nuoremmat työntekijät ottavat mukaan onneksi keskusteluihin, vaikka sanovatkin minua välillä mummiksi. Ja kyllähän palkka työstä tarkoittaa, ettei aina tarvitse ihan joka penniä laskea. Eikä hävetä myöntää, että pidän työteosta, Raila Aho pohtii.

Nykyään Aho tekee palveluesimiehen töitä vaihtelevasti, muutaman päivän viikossa tarpeen mukaan.

– Juuri äsken olin viikon asiakkaalla töissä, kun minua siellä tarvittiin. Palveluesimiehenä vastaan siitä, että tiimimme työt sujuvat sutjakkaasti.

Koulutus motivoi ja auttaa eteenpäin työuralla     

SOL panostaa paljon henkilöstön koulutukseen. Kaikille halutaan antaa mahdollisuus tehdä töitä ja kehittyä samaan aikaan.

– Investoimme yli kaksi prosenttia vuosittaisesta liikevaihdosta koulutukseen. Oppiminen on osa kaikkien työnkuvaa. Meillä on esimerkiksi neljä omaa, päätoimista kouluttajaa, Timo Sairanen kertoo.

Myös Raila Aho on hyödyntänyt SOLin koulutusmahdollisuuksia

– Aikoinaan koulusta lähtiessä päätin, että opiskelut olivat tässä. Aloitin SOLilla rivisiivoojana, mutta sittemmin olen suorittanut muun muassa palveluohjaajan, siivousteknikon ja johtamistaidon erikoisammattitutkinnot. Olen myös käynyt vartijan peruskurssin ja lukuisia muita SOLin järjestämiä koulutuksia. Pakko sanoa, että kouluttautuminen on kehittänyt minua ja auttanut eteenpäin uralla, Raila Aho sanoo.

Monikulttuurisuus on vahvuus

SOLin henkilöstöstä noin kolmasosa on ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä, joiden kielihaasteita pyritään ratkomaan eri keinoin.

– Meillä on jonkin verran omaa kielikoulutusta. Perehdyttämismateriaalimme on saatavissa suomen lisäksi englanniksi, viroksi ja venäjäksi. SOLilla työskentelee kuitenkin yli 3 000 ulkomaalaistaustaista työntekijää ja puhuttuja kieliä on yli 60. Onneksi kuvat ylittävät kielimuurit, Timo Sairanen sanoo.

Myös Raila Ahon tiimissä on vuosien varrella ollut monien eri kulttuuritaustojen edustajia.

– Parhaimmillani minun tiimissäni on ollut noin 40 työntekijää, joista osa on ollut ulkomaalaistaustaisia. Esimiehenä en ole kokenut tarpeen korostaa omaa asemaani, vaan olen halunnut olla keskusteleva, kuunteleva ja ystävällinen riippumatta työntekijöiden taustoista. Hyvin on yhteistyö sujunut kaikkien kanssa, Raila Aho kertoo.

SOLilla on käytössä kokemusoppaita, jotka auttavat perehdyttämään saman kulttuuritaustan omaavia henkilöitä. Myös Raila Aho sanoo saaneensa tulkkausapua talossa jo pidempään olleilta työntekijöiltä. Viime vuonna Adil Khan nimettiin SOLin ensimmäiseksi international tutoriksi. Khanin erityinen tehtävä on edistää SOLilla ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden sopeutumista suomalaiseen työkulttuuriin.

Haasteena rekrytointi, rekrytointi ja rekrytointi

Myös SOLissa on nähty useita aloja piinaavan työntekijäpulan vaikutukset. Etenkin kiinteistöpalveluiden osalta tilanne on ollut jo pidempään haastava.

– Olen sanonut, että HR-toimintomme painopisteet ovat tänä vuonna rekrytointi, rekrytointi ja rekrytointi. On totta, ettei kiinteistöpalveut näyttäydy sitä tuntemattomalle kaikkein houkuttelevimpana alana, mutta käytännössä voimme tarjota vaihtelevia, mielenkiintoisia ja kehittäviä työpaikkoja kaiken ikäisille, sanoo Timo Sairanen.

Alan vetovoiman lisäämiseksi SOL tekee yhteistyötä esimerkiksi eri rekrytointitapahtumien ja oppilaitosten kanssa.  

– Meille on tärkeää, että työntekijät ovat tyytyväisiä ja kertovat työstä eteenpäin potentiaalisille työntekijöille. Tyytyväisen asiakkaan takana on tyytyväinen työntekijä.

SOL on viime vuonna perustanut erityisen rekrytoinnin Task Forcen työntekijäpulaa hellittämään.

– Olemme saaneet paljon hyvää aikaa, ja varsinkin nyt Ukrainan sodan aiheuttamassa pakolaistilanteessa olemme voineet tarjota ukrainalaisille työpaikkoja. Meillä oli ennen sotaa vajaa 70 ukrainainalaistaustaista työntekijää, joiden perheitä kriisitilanteessa autoimme. Sotaa paenneita ukrainalaisia olemme tänä vuonna palkanneet jo lähes sata, Timo Sairanen sanoo.

Yhtiöön on tänä vuonna tulossa myös noin 1 000 kesätyöntekijää.

 – Olemme monelle ensimmäinen työ- tai harjoittelupaikka, joten alan temppujen lisäksi opetamme myös ihan työelämän perusteita. Haluamme tarjota nuorille turvallisen työympäristön, Timo Sairanen sanoo.

– SOLilaisuus kulkee usein myös suvussa: omat lapsenlapseni ovat taas tulossa meille kesätöihin, Raila mainitsee ylpeyttä äänessään.

Kohti jatkuvan välittämisen mallia

SOLissa on jo yli kymmenen vuotta ollut käynnissä SOL Life -työhyvinvointiohjelma, jonka tavoitteena on auttaa SOLilaisia ylläpitämään ja kehittämään omaa työkykyään.

– Meillä on Suomessa yli 10 000 ihmistä töissä, ja näin isossa joukossa aina sattuu ja tapahtuu. Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen ja työtapaturmien ehkäiseminen on meidän työvoimavaltaisella alallamme aivan elintärkeää, Timo Sairanen sanoo.

SOL Life -ohjelman puitteissa on tehty kattavaa yhteistyötä niin Ilmarisen kuin työterveyskumppaninkin kanssa.

– Ilmarinen on kehittänyt yhdessä SOLin kanssa työkykyjohtamisen toimintamalleja. Olemme olleet mukana laatimassa kokonaisvaltaista seurantamittaristoa johtamisen ja kehittämistyön tueksi ja auttaneet vahvistamaan työkykyjohtamisen osaamista kohti oikea-aikaisempaa työkykyhaasteisiin tarttumista, kertoo Ilmarisen työkykyjohtamisen asiantuntija Anna Mast.

– Yhteistyö Ilmarisen kanssa on ollut hyvällä tavalla prosessimaista ja pitkäjänteistä. Ilmarisella on paljon työkykyjohtamiseen ja sen kehittämiseen liittyvää tietoa ja meitä työssämme tukevia asiantuntijoita. Hyvä asiakaspalveluhenki yhdistää mielestäni meitä ja Ilmarista, Timo Sairanen puolestaan sanoo.

Sairasen mukaan työkykyjohtaminen ja ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden ehkäiseminen ei ole mikään sprintti vaan pitkäjänteistä työtä. SOL Life -ohjelman kantavana ajatuksena onkin ”jatkuvan välittämisen malli”.

– On tärkeää, että kuuntelemme toisiamme, koska jokainen haluaa tulla nähdyksi ja huomioiduksi omana itsenään. Kun näin toimimme, kehittyy työyhteisöön vahva keskinäisen luottamuksen kulttuuri.

Lue lisää

  • TyökykyAreenasta löydät tietoa ja työkaluja työkykyjohtamisen tueksi. Tutustu ja poimi vinkit työpaikkasi arkeen. 

Lisää aiheesta

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Artikkelit 16.5.2024

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”
Lisää ajankohtaisia artikkeleita