Artikkelit

Lassila & Tikanoja onnistui nostamaan työntekijöidensä eläköitymisikää yli 4 vuodella

Sairauspoissaolot vähenivät ja eläköitymisikä saatiin nousuun Lassila & Tikanojalla, kun yritys alkoi satsata työhyvinvointiin strategisella tasolla. Onnistumisten takana on yhtiön johdon vahva sitoutuminen työkykyjohtamiseen, ja työtä tehdään tiiviisti yhdessä Ilmarisen ja työterveyshuollon kanssa.

Työntekijöiden työkykyyn vaikuttavilla toimenpiteillä voidaan nostaa henkilöstön eläköitymisikää, vähentää sairauspoissaoloja ja pienentää niistä johtuvia kustannuksia. Näin tapahtui Lassila & Tikanojalla, kun yhtiö alkoi panostaa henkilöstönsä työkykyyn pitkällä tähtäimellä.

Perinteisesti yrityksen haasteena ovat olleet työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyn menetykset. Työvoiman vaihtuvuus on ollut suurta, ja yrityksellä on ollut vaikeuksia saada hakemuksia kaikkiin avoinna oleviin työpaikkoihin.

Myös mielenterveysongelmien aiheuttamat sairauspoissaolot ovat lisääntyneet viime vuosina.

– Ihmiset tekevät fyysisesti vaativia työtehtäviä aika lailla kaikilla meidän toimialoillamme. Se tietysti tuo oman mausteensa työkykynäkökulmasta. Myös työympäristöt ovat vaihtelevia ja voivat olla myös hyvin vaativia, yhtiön HR-kehityspäällikkö Päivi Tyni kertoo.

Yrityksen johto on sitoutunut työkykyjohtamiseen

Vaikeuksista huolimatta Lassila & Tikanojalla on onnistuttu nostamaan keskimääräistä eläköitymisikää 4,4 vuodella sekä laskemaan sairauspoissaoloja 2,7 prosentilla ja sairastavuuden kustannuksia 6,2 miljoonalla eurolla vuodesta 2005.

Miten tässä onnistuttiin?

– Yhtiön johto on hyvin sitoutunut tähän. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on viety tavoitteita numeraaliseksi, ja meillä on viiden vuoden iso strategiaohjelma, jota seuraamme konsernin johtoryhmässä ja jopa hallituksessa, henkilöstöjohtaja Hilppa Rautpalo kertoo.

Lassila & Tikanojalla on konsepti ”tekemättömän työn kustannukset”, johon lasketaan muun muassa ennenaikaisten eläköitymisten kustannukset, sairausprosentti, työterveyshuollon kustannukset ja työkyvyn edistämisen investoinnit.

Mitä tarkoitetaan strategisella työkykyjohtamisella?

Strategisessa työkykyjohtamisessa irralliset työkyvyn tuen periaatteet, mallit ja toimintatavat kootaan yhteen saman tavoitteen alle liiketoimintaa tukevaan kokonaisuuteen. Vaikuttavuus ja toiminnasta saatava hyöty paranevat, kun yksittäisistä hankkeista siirrytään strategiseen tekemiseen.

 

– Kokonaisuuteen kuuluu myös esihenkilöindeksi, jota mittaamme vuosittaisissa tai muutaman kerran vuodessa tehtävillä isommilla tutkimuksilla, Rautpalo kertoo.

Työkykyjohtamisessa on apuna kolmikantayhteistyö Ilmarisen ja työterveyshuollon kanssa, joka on Rautpalon mukaan tuottanut kaikkein tehokkaimpia tuloksia.

– Työkykyjohtaminen on sellainen asia, että sitä ei voi tehdä yksin. Meillä on säännölliset tapaamiset, ja Ilmarinen tuntee hyvin meidät yhtiönä ja myös meidän liiketoimintamme. Esimerkiksi Ilmariselta saatava data auttaa meitä pysymään kärryillä siitä, mihin suuntaan olemme menossa.

Esihenkilöt saavat tukea työkykyosaamiseensa

Lassila & Tikanojalla on panostettu erityisesti esihenkilöiden osaamiseen työkykyasioissa. Käytössä on varhaisen tuen malli, jonka avulla ongelmiin voidaan puuttua mahdollisimman aikaisin.

– Olemme kokeilleet myös niin sanottuja minimistandardeja ihmisten kanssa. Tänä syksynä järjestimme työkykytuokioita, joissa esihenkilöitä on tuettu varhaisen tuen toiminnassa. Business coachingin avulla esihenkilöitä on valmennettu toimimaan työssään mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin, Tyni kertoo.

Vaikeampia tapauksia varten Lassila & Tikanojalla toimii työkykytiimi, jolla on erityisasiantuntemusta työkykyasioissa. Tiimi auttaa esihenkilöitä siinä, että kaikki tukitoimet tulee hyödynnettyä.

Lassila & Tikanoja

  • keskisuuri suomalainen ja ruotsalainen pörssiyhtiö.
  • perustettu vuonna 1905.
  • työllistää reilut 8000 työntekijää, joista noin 7500 on Suomessa.
  • tarjoaa teollisuuden, ympäristöhuollon ja kiertotalouden palveluita sekä siivouspalveluita, kiinteistönhuoltoa ja kiinteistötekniikan palveluita.

Monimuotoisuus haastaa myös työkykymielessä

Lassila & Tikanojan henkilöstön joukossa on yli 90 kansallisuutta. Erityisesti siivouspalveluissa työskentelee monista erilaisista taustoista tulevia työntekijöitä.

– Työntekijöiden monimuotoisuus tuo meille toki mahdollisuuksia, mutta toisaalta haasteita myös työkykymielessä. Meidän pitää varmistaa, että ihmiset ovat ymmärtäneet työskentelyyn liittyvät ohjeet ja sen, miten työtä tehdään turvallisesti, Rautpalo sanoo.

Yhtiö on tehnyt töitä sen eteen, että kaikki työntekijät ymmärtäisivät työhön liittyvät ohjeistukset. He ovat järjestäneet esimerkiksi kielikoulutuksia, tuottaneet selkokielisiä ohjeita ja kuvallisia materiaaleja.

Myös esihenkilöitä on koulutettu monimuotoisuusasioissa.

– Koulutuksissa käydään konkreettisesti läpi, mitä monimuotoisuus tarkoittaa ja miten erilaiset taustat vaikuttavat työntekijän arjessa, Rautpalo kertoo.

Lue lisää

Lisää aiheesta

Artikkelit 18.4.2024

Via Tribunalin ”yhden hengen HR-osaston” tukena ovat Ilmarisen työkykypalvelut

Napolilaisista pizzoistaan tunnetussa Via Tribunalissa työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen on tärkeää. Nuoressa ja pienessä yrityksessä Ilmarisen kyselyt ja oppimisympäristö ovat HR-päällikkö Hanna Rauhalan tukena työvireen seuraamisessa ja esihenkilötyön kehittämisessä. Henkilöstöhallinnon tiimin paikkaa on täyttänyt Rauhalalle Oma asiantuntija -palvelu, jossa hän on voinut puhua yhteistä ”HR-kieltä” toisen ammattilaisen kanssa.

Via Tribunalin ”yhden hengen HR-osaston” tukena ovat Ilmarisen työkykypalvelut

Artikkelit 8.4.2024

Sairauspoissaolot – mitä niistä tulee tietää?

Sairauspoissaoloja ei toivo kukaan – olivat ne sitten lyhyitä tai pitkiä. Milloin osa-aikainen sairauspoissaolo on vaihtoehto? Pitääkö sairauslomasta aina maksaa palkka? Entä mitä työpaikalla kannattaa tehdä, jos työntekijän sairausloma pitkittyy?

Sairauspoissaolot – mitä niistä tulee tietää?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita