Artikkelit

Lisätään Ilmastotyön kunnianhimoa rakentamisessa ja korjaamisessa

Rakennetulla ympäristöllä on suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys. Ilmarinen on yksi Suomen suurimmista kiinteistöomistajista ja rakennuttajista. Tavoitteenamme on hiilineutraali sijoitussalkku vuoden 2035 loppuun mennessä. Niinpä myös Ilmarisen kiinteistösijoittamista ohjaavat vastuullisuus ja ilmastonäkökulmat.

Markkinatilanne ja saman aikaisesti lisääntyvät raportointivelvoitteet ja kiristyvä lainsäädäntö sitoo kiinteistö- ja rakennusalan resursseja. Maltilliset ennusteet kuitenkin näkevät tilanteen paranevan. Ja toisin kuin aiemmissa laskusuhdanteissa, vastuullisuus ei ole aihe, jossa kiinteistö- ja rakennusala tällä hetkellä säästää. 

Ilmarinen laati ensimmäisen kotimaisten kiinteistöjen ilmastotiekartan vuonna 2021. Se huomioi kiinteistön koko elinkaaren. Pyrkimys on vähentää sekä käytön että rakentamisen aikaisia päästöjä. Rakentamisessa pyritään mahdollisimman vähähiilisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Tämän rinnalla energiatehokkuuden optimointi on isossa roolissa. Keskeistä on energia- ja materiaalitehokkuuden lisääminen, käytettävien energian ja materiaalien muuttuminen vähähiilisimmiksi sekä kiertotalousratkaisut.  

Ilmastotiekartta näkyy käytännön teoissa

Ilmarisen ilmastotiekarttaa päivitetään noin kerran vuodessa. Jo ensimmäisenä tiekartan toteutusvuonna aikaistettiin LEED Volume -sertifiointitavoitetta: Alkuperäinen tavoite oli kattaa 50 prosenttia olemassa olevista toimitilakiinteistöistä vuoteen 2025 mennessä ja 100 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Nyt tavoite on, että kaikilla toimitilakiinteistöillä on LEED Volume -sertifikaatti jo vuonna 2025. 

Tiekartta ei ole vain dokumentti verkkosivuilla, vaan se näkyy katutasolla: käytännönläheisiä kiertotalousratkaisuja testataan Ilmarisen rakennus- ja remonttityömailla. Tämä näkyy esimerkiksi Helsingin keskustassa Aleksanterinkatu 13:n remontissa. Helsingin keskustan huippukohteen korjausta mietittiin alusta saakka ympäristöarvoja kunnioittaen. Ilmastotiekartan mukaisesti velvoitetaan, että vähintään 70 prosenttia rakennus- ja purkujätteestä kierrätetään. Ulkopuolinen asiantuntija mittaa kierrätettävän materiaalin määrää kuukausittain. Tällä hetkellä kierrätysaste työmaalla on noin 80 prosenttia, eli tiekartan tavoite on ylitetty.

Työmaalla valtaosa materiaalista uusiokäytetään, ja reilut kymmenen prosenttia materiaalista päätyy energiantuotantoon. Muun muassa rakennuksen savitiiliä, teräspalkkeja, katto- ja kuparilevyjä, valaisimia sekä vanhan maisemahissin marmorilaattoja uusiokäytetään korjaustöissä. Osa materiaaleista huutokaupattiin eteenpäin, ja esimerkiksi liukuportaita varastoidaan varaosiksi Aleksanterinkadun toisella puolella sijaitsevan Kämp Gallerian liukuportaisiin. 

Luodaan tulevaisuuden ilmastoratkaisuja kiinteistöalalle

Ilmarisen vuosi- ja kestävyysraportissa 2022 (pdf) kerrottiin, että kiinteistöissä käytetyn CO2-vapaan energian ansiosta kiinteistöistä aiheutuvat päästöt ovat pienentyneet 58 prosenttia lähtötasosta, minä oli käytetty koronavuoden 2020 lukemia. Laskelmassa ei kuitenkaan ollut huomioitu ostettavan energian päästöjä eikä energiatehokkuudeltaan epäedullisten kiinteistöjen myyntejä pois Ilmarisen omistuksesta. Kun ostoenergian päästöt otetaan huomioon, päästöt pienenivät vuosien 2018–2020 keskiarvosta vuoteen 2022 mennessä yhteensä 34,5 prosenttia. Ilmastotiekartan tavoite on vähentää käytön aikaista hiilijalanjälkeä -50 prosentilla, eli tahti on hyvä. 

Tarkoitus on olla innostaja ja edelläkävijä ja luoda yhdessä kumppaneiden ja rakentamisen arvoketjun kanssa tulevaisuuden ilmastoratkaisuja kiinteistöalalla. Alan muuttuminen vaatii ajattelumallien muutosta ja ennakkoluulottomuutta. 

Koko toimiala hyötyy edelläkävijäyritysten kokemuksista onnistuneista hankkeista ja ratkaisuista. Hiilitiekartat ovat pohjimmiltaan työkaluja, joiden avulla liiketoimintaa kehitetään suunnitelmallisesti organisaation ilmastovaikutusten osalta. Edelläkävijäyritysten, kuten Ilmarisen, ilmastotiekarttaa tutkimalla voi saada inspiraatiota omaan työhön. 

Niina Nurminen
rakennuttajapäällikkö 
Ilmarinen 

Miisa Tähkänen  
johtava asiantuntija 
Green Building Council Finland 

Lue lisää:

Lisää aiheesta

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Artikkelit 16.5.2024

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”
Lisää ajankohtaisia artikkeleita