Artikkelit

Työhyvinvointilähetti pitää huolta ergonomiasta Apetitilla – 8 vinkkiä työpaikalle

Apetitin tehtaalla Säkylässä toimii työhyvinvointilähetti, joka opastaa työnsä ohessa muita työntekijöitä hyvään ergonomiaan. Oppinsa lähetti on saanut koulutusohjelmasta, jossa kouluttajana toimi muun muassa työfysioterapeutti. Hankkeen avulla tehtaalla pyritään vahvistamaan työhyvinvointia ja vähentämään tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvia sairauspoissaoloja.

Tuotantotyössä voi sattua tapaturmia ja aiheutua pitkäaikaisiakin rasitusvammoja, jos työasennot ja apuvälineet eivät ole kunnossa. Sen tietää Sari Heininen, joka on ollut elintarvikealalla vuosia. Nykyisin hän työskentelee Säkylässä Apetitin vihannes- ja ruokapakastetehtaalla pussikoneen käyttäjänä, pihvilinjalla sekä lavaamossa.

Työnsä ohessa Heininen toimii työhyvinvointilähettinä. Apetit käynnisti työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävän hankkeen vuonna 2022, kun yrityksessä mietittiin keinoja tuki- ja liikuntaelinvaivojen aiheuttamien sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Lähetti opastaa ergonomiassa, tauottamisessa ja apuvälineiden käytössä

Työhyvinvointiläheteiksi ilmoittautuneet vapaaehtoiset kävivät läpi koulutusohjelman, johon sisältyi muun muassa työfysioterapeutin ohjeet ergonomisiin työskentelyasentoihin ja oikeanlaisiin nostoliikkeisiin. Lähetit ovat saaneet ohjeita myös tauottamiseen.

– Olen vienyt taukotiloihin jumppaohjeita, ja itsekin venyttelen tauoilla, Heininen sanoo.

Sari Heininen toimii työhyvinvointilähettinä Apetitin tehtaalla Säkylässä.

Välillä Heininen kiertelee osastoilla katsomassa, kuinka ergonomisesti töitä tehdään eri puolilla taloa. Uusia työntekijöitä hän opastaa myös siinä, mitä apuvälineitä ja pukeutumiseen liittyvää heillä on käytettävissä.

– Kaikki eivät välttämättä tiedä, mitä talolla on tarjota ergonomisista työjalkineista, pohjallisista ja lämpimistä työvaatteista lähtien. Kerran osastoilla kierrellessäni huomasin, että nuori työntekijä oli nostamassa todella painavaa laatikkoa. Menin väliin, ja neuvoin, mistä hän saa käyttöönsä kärryt, Heininen kertoo.

Tietoisuus työhyvinvoinnista on parantunut

HSE-päällikkönä tehtaalla toimiva Jenni Sarviluoma toteaa, että tietoisuus hyvistä työntekemisen tavoista on parantunut työhyvinvointilähetin avulla. Lähetti raportoi havaitsemistaan epäkohdista myös tuotannon ulkopuolelle.

Jenni Sarviluoma työskentelee HSE-päällikkönä Apetitin tehtaalla Säkylässä.

Sarviluoman mukaan moni työntekijä haluaa, että tuotanto toimii mahdollisimman hyvin, ja siinä samassa omasta hyvinvoinnista huolehtiminen voi jäädä taka-alalle.

– Varsinkaan nuoret eivät aina ymmärrä, ettei keho kestä huonoja työskentelyasentoja loputtomiin. Voi olla, että vaiva ilmenee vasta kymmenen vuoden päästä, Sarviluoma sanoo.

Toistoa vaativasta työstä aiheutuvia rasitusvammoja pyritään ehkäisemään Apetitilla myös työkierron avulla.

– Työni on kierron ansiosta mukavan monipuolista, ja aikakin kuluu nopeammin, kun työssä on vaihtelua, Heininen sanoo.

Näin tuet työntekijöittesi tuki- ja liikuntaelinten terveyttä

  1. Arvioikaa systemaattisesti, mikä työssä kuormittaa.
  2. Ota ergonomian periaatteet osaksi normaalia työn kehittämistä.
  3. Ota esihenkilöt ja työntekijät mukaan työolosuhteiden kehittämiseen.
  4. Järjestä työpaikalla koulutusta, jossa käsitellään työn kuormitustekijöitä ja toimintakykyä tukevia työskentelytapoja.
  5. Ota kuormitustekijät ja oireet vakavasti myös silloin, kun työ niistä huolimatta tulee tehdyksi. 
  6. Rakenna tuki- ja liikuntaelinterveyden tukeminen osaksi yrityksesi varhaisen tuen toimintaa. Lue lisää varhaisesta tuesta.
  7. Tue esihenkilöiden työtä, ja ottakaa työn muokkauksen keinot käyttöön. Näin voitte madaltaa työntekijöiden kynnystä palata sairauslomalta töihin ja ehkäistä oireiden uusiutumista.
  8. Laatikaa yhdessä työpaikallenne konkreettiset ja helposti seurattavat tavoitteet tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämiseksi.

Tuleviin koulutuksiin mukaan uusia näkökulmia työhyvinvointiin

Parhaillaan Apetitilla etsitään uusia työhyvinvointilähettejä, sillä toiveena on ottaa koulutuksiin mukaan työergonomian rinnalle myös uusia työhyvinvoinnin näkökulmia.

– Suunnittelemme koulutusten sisältöä yhdessä, sillä haluamme, että toiminta on lähettien itsensä näköistä, Sarviluoma toteaa.

Lue lisää

 

Lisää aiheesta

Artikkelit 16.5.2024

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”
Lisää ajankohtaisia artikkeleita