Artikkelit

VeliMarkissa ammattitaitoa pidetään yllä oppimisympäristön kursseilla – ”Harva on synnynnäinen esihenkilö”

VeliMarkissa henkilöstöasioita hoidetaan pienellä porukalla, ja siksi työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseen on otettu avuksi Ilmarisen tarjoamia työkykypalveluita. Nyt henkilöstöjohtaja ja esihenkilöt pysyvät paremmin ajan tasalla esimerkiksi työntekijöiden kuormittuneisuudesta ja voimavaroista. Oppimisympäristö antaa yrityksessä tukea ja turvaa ammatilliseen osaamiseen.

Kehittyvässä yrityksessä, jossa henkilöstöhallinto on pieni ja jossa vielä luodaan erilaisia toimintamalleja, työkykypalveluista voi olla suuri apu. Näin sanoo myymäläketju VeliMark oy:n henkilöstöjohtaja Nina Nykänen, joka on käyttänyt Ilmarisen palveluita moneen eri tarpeeseen.

– Minulle työkykypalvelut ovat kuin ”sparraava kollega”, jonka ammattitaitoa, osaamista ja materiaaleja voin käyttää työni apuna. Olen saanut sitä kautta varmuutta ja tukea omaan tehtävääni, Nykänen kertoo.

Työntekijät antavat palautetta kyselyillä

VeliMark on puhtaus- ja hygieniatuotteita myyvä yritys, jonka työntekijöistä noin puolet tekee töitä varastolla ja kuljetuksen parissa ja puolet myyntitehtävissä. Esihenkilöitä yrityksessä on reilut 20.

Käytäntöjä on kehitetty VeliMarkissa esimerkiksi Ilmarisen kyselyiden tulosten pohjalta. Yrityksessä tehdään työyhteisökysely kerran vuodessa ja työkykykysely kolmesta neljään kertaan vuodessa. Niiden avulla työntekijät arvioivat esimerkiksi työyhteisönsä vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä omia voimavarojaan.

Kyselytulokset auttoivat kehittämään toimintaa

Kyselyn jälkeen Nina Nykänen on käynyt tulokset läpi Ilmarisen työkykyjohtamisen asiantuntijan kanssa. Kaikki asiakkaamme saavat maksutonta asiantuntijatukea esimerkiksi varhaiseen tukeen, kyselyiden tulosten läpikäyntiin ja ammatilliseen kuntoutukseen. Ajan voi varata helposti verkkopalvelusta.

Työyhteisökyselyn tulokset Nykänen esittelee suoraan vastaajaryhmille. Työkykykyselyn tulokset puolestaan käydään VeliMarkissa läpi johtoryhmässä, ja toimenpiteistä tai huomioista kerrotaan tarvittaessa esihenkilöille.

– Olemme järjestäneet esihenkilöille koulutusta, jossa pyrimme vastaamaan kyselyissä esille nousseisiin työkykyä tukeviin kehityskohteisiin, hän kertoo.

VeliMark oy

  • Puhtaus- ja hygieniatuotteita, henkilösuojaimia, työvaatteita ja catering-tuotteita myyvä myymäläketju.
  • Toimii 11 paikkakunnalla.
  • Työllistää noin 125 työntekijää, joista noin 50 toimii logistiikan tehtävissä ja toiset 50 myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä. Loput toimivat hallinnollisissa tehtävissä.

 

Työyhteisökyselyn avulla VeliMarkissa mitataan kerran vuodessa, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelisivat työnantajaa tuttavilleen (eNPS). Luku oli 14 vielä vuonna 2022, ja vuonna 2023 se nousi 20:een.

– Nousu oli suurinta nimenomaan näissä ryhmissä, joissa tehtiin kehittämishankkeita. Eli hyvin kohdennettua tukea on sinne saatu.

Lisäksi Nykänen on onnistunut työkykyjohtamisen asiantuntijan avustuksella kehittämään esimerkiksi työkykyä tukevia kehityskeskustelukäytäntöjä ja varhaisen tuen mallia sekä tuomaan niitä paremmin osaksi esihenkilöiden arkea.

Tukea ja turvaa esihenkilöiden osaamiseen

Ilmarisen oppimisympäristöä Nykänen on käyttänyt sekä omiin tarpeisiinsa että esihenkilöiden kouluttamiseen. Oppimisympäristössä on paljon tiiviitä työkykyaiheisia kursseja, webinaaritallenteita sekä oppaita ja lomakkeita.

Uusille esihenkilöille Nykänen on etsinyt oppimisympäristöstä esimerkiksi varhaiseen tukeen ja esihenkilön omaan jaksamiseen liittyviä kursseja.

– Kurssit luovat ammattitaitoa sekä tukea ja turvaa meidän esihenkilöidemme osaamiseen. Hyvin harva on synnynnäinen esihenkilö. Jatkuva toimintamallien kehittäminen ja niistä muistuttaminen on tosi tärkeää, hän sanoo.

Kiinnostuitko?

Lisää aiheesta

Artikkelit 4.6.2024

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Oletko palkkaamassa ulkomaalaisen työntekijän Suomeen tai lähettämässä työntekijäsi Suomesta töihin ulkomaille? Työnantajana sinun on huolehdittava työntekijöittesi työeläkevakuuttamisesta riippumatta siitä, missä maassa he työskentelevät tai kauanko työsuhde kestää.

Työnantaja, tiedätkö mihin maahan vakuutat työntekijäsi?

Artikkelit 3.6.2024

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa luottamukseen perustuvaa työyhteisön ja organisaation toimintakulttuuria, jossa jokainen työntekijä kokee itsensä arvostetuksi ja tervetulleeksi. Se tarkoittaa myös keskusteluilmapiiriä, jossa eriäviä mielipiteitä osataan käsitellä rakentavasti ja henkilökohtaisuuksiin menemättä. Miten psykologisesti turvallinen ilmapiiri rakennetaan työpaikalle? Entä mitä se vaatii johdolta, esihenkilöiltä ja työntekijöiltä?

Psykologinen turvallisuus – miten sitä voi vahvistaa?

Artikkelit 29.5.2024

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä

Kiertotalouden periaate on selkeä ja hyödyt kiistattomat, mutta usealla toimialalla sen toteuttaminen on jäänyt vähäiseksi. Rakennusalakaan ei välttämättä tule ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan kiertotaloutta hyödyntävistä toimialoista. Helsingistä löytyy kuitenkin työmaa, jossa kierrätyksen toteuttaminen on herättänyt jopa kansainvälistä huomiota.

Vähemmän jätettä, vähemmän raaka-aineita, vähemmän päästöjä
Lisää ajankohtaisia artikkeleita