Blogit

Joko yhtenäistettäisiin yrittäjien ja palkansaajien työeläkevakuutuksia?

Työurat muuttuvat monipuolisemmiksi. Työelämässä tapahtuu esimerkiksi siirtymiä ammattien välillä. Yhä useammat yhdistelevät myös palkkatyötä ja yrittäjyyttä eri muodoissaan. Pysyykö työeläkevakuuttaminen työelämän muutosten tahdissa?

Tuttavapiirissäni erityisesti nuoret liikkuvat erilaisten työsuhteiden ja yrittäjyyden välillä. He suhtautuvat yrittäjyyteen aikaisempaa positiivisemmin. Nuoret ovat valmiimpia vaihtamaan työtä, he hakevat monipuolista työuraa ja toivovat työn joustavuutta. Moni siirtyy työelämään lyhyiden työjaksojen kautta. Töiden ja opiskelupaikkojen perässä liikutaan rohkeammin, myös eri maiden välillä. Toisaalta osa nuorista ei pääse kiinnittymään kunnolla työelämään, eikä työ takaa aina riittävää toimeentuloa.

Kuka huolehtii pienimuotoisen työnteon tuomasta eläketurvasta?

Lakkokevään mediakeskusteluissa huomasi, että täysipäiväisen palkkatyön näkökulma korostuu edelleen työmuotoihin liittyvässä julkisessa keskustelussa. Entä vähemmän töitä tekevien nuorten ja itsensä työllistävien tarpeet? Kuka ajaa heidän etujaan? Eläketurvan kehittämisessä pitää huolehtia, ettei kasvava joukko pienimuotoista työtä tekevistä jää sosiaaliturvan perus- ja vähimmäisturvan varaan. Työtä tekevällä on Suomessa pienempi riski köyhyyteen kuin useimmassa EU-maassa. Pidetään asia jatkossakin niin.

Työn pirstaleisuus ja monimuotoisuus hämärtävät rajanvetoja

Yhä useamman työura tulee koostumaan erilaisista palasista, mikä vaikeuttaa rajanvetojen tulkintaa. Olenko esimerkiksi töissä, työtön, palkansaaja, yrittäjä, työkykyinen vai työkyvytön? Viranomaiset tulkitsevat palkkatyön ja yrittäjyyden välistä rajaa ja tunnusmerkkejä eri tavoin. Julkisuudessa huomiota on saanut digitaalisten alustojen kautta tehdyn työn asemaan liittyvät epäselvyydet. Siihen on valmisteltu sopu alustatyödirektiivillä EU-ministeritasolla, ja odotamme seuraavaksi EU-parlamentin hyväksyntää.

Huomaan välillä asiakkaan kanssa keskustellessani, etteivät palkkatyötä ja yrittäjyyttä rinnakkain tekevät kykene aina itsekään erottelemaan päätyötään.

Yrittäjäksi siirtyminen vaikuttaa elämään monella tasolla

Yrittäjäksi siirtyvän vapaus lisääntyy, mikä tarkoittaa palkkatyötä suurempaa itsenäisyyttä ja riippumattomuutta sekä niiden tuomaa vastuuta. Tyypillistä on alussa tulojen vaihtelut ja alkupääoman tarve. On hallittava laajasti yrittäjyyteen liittyvät eri tehtävät ja säädökset. Yrittäjyydessä tarvitaan aina riskinottokykyä, jota uusi yrittäjä pääsee opettelemaan.

Myös yrittäjäksi siirtyvän sosiaaliturva muuttuu monella tavoin. Yrittäjän on tärkeä selvittää, mikä sosiaaliturva hänen täytyy itse järjestää ja rahoittaa. On hyvä myös suunnitella, miten yrittäjä turvaa toimeentulonsa, jos yrittäjyys ei välttämättä heti elätä. Yrittäjä pystyy järjestämään itselleen pitkälti yhtä hyvän sosiaaliturvan kuin palkansaajalla. Moni kuitenkin edelleen alivakuuttaa itsensä oikeisiin tuloihinsa nähden ja ottaa sosiaaliturvassaan tietämättään tai harkiten riskejä.

Mitkä työeläkevakuutusten erot ovat enää perusteltuja?

Eläketurva alkaa kertyä palkansaajalla 17-vuotiaana ja yrittäjällä 18-vuotiaana. Työeläkettä karttuu työntekijällä ja yrittäjällä sama prosenttimäärä vuodessa (useimmiten 1,5 %). Eläke karttuu ja työeläkemaksut lasketaan kuitenkin yrittäjällä käsitteellisestä YEL-työtulosta ja palkansaajalla ansiotulosta. Työstä kertyy eläkettä, jos palkansaajalle maksetaan palkkaa vähintään noin 69 € kuukaudessa ja yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulo on vähintään noin 9 010 € vuodessa.

Yrittäjän YEL-vakuutuksesta ja yritysten työntekijöiden TyEL-vakuutuksesta löytyy siis yhtäläisyyksiä ja eroja, joista yllä on mainittu muutamia. Ovatko kaikki erot enää perusteltuja tämän päivän työelämässä? Erojen yhtenäistämisen mahdollisuudet kannattaisi selvittää tällä tai viimeistään seuraavalla hallituskaudella, jotta työn eri muotoja kohdeltaisiin tasapuolisemmin.

Tukea palkkatyön ja yrittäjyyden välillä siirtymiseen

Työeläkkeen pitäisi kertyä samalla tavalla riippumatta siitä, onko työ tehty palkansaajana, yrittäjänä tai vaikka eläkkeen rinnalla. Yrittäjien ja palkansaajien työeläkevakuuttamisen yhtenäistäminen tukisi osaltaan siirtymistä palkkatyön ja yrittäjyyden välillä. Yrittäjyyteen liittyvät riskit olisivat edelleen osa yrittäjän arkipäivää. Toimeentulon riskit kuitenkin vähenisivät, jos eläketurva kattaisi myös pienimuotoisen yrittämisen. Jos YEL-maksut ovat linjassa yrittäjällä käytettävissä oleviin tuloihin ja niiden vaihteluun, helpottuisi myös yrittäjän kustannusten ennakointi ja kassanhallintaa.

Tiedämme koronapandemian ja heikon taloustilanteen vuosilta, että pien-, mikro- ja yksinyrittäjät tarvitsevat, käyttävät sekä arvostavat hyvää eläke- ja sosiaaliturvaa.

 • Ville Vallaton 10.6.2024 klo 20.53
  Yrittäjät yrittää, tekijät tekee. Me kuulutaan mamman kanssa tekijöihin. Yhteensä 90 vuotta raakaa kokoaikaista palkkatyötä ilman vikinöitä ja siinä samalla tehtiin pentuja ja hoidettiin ne täyspäisiksi aikuisiksi pieteetillä taas ilman vikinöitä. Nyt naatiskellaan täysillä työeläkkeillä ja pennut päästelee samalla energialla elämissään eteenpäin. Yrittäjätkin siis pitäköön näppinsä erossa tekijöiden eläkevaroista, mutta toki voivat itse maksaa ja säästää edelleen edeltävän sukupolven ja omat eläkkeensä kuten me tekijätkin ollaan tehty. Me ei nimittäin mamman kanssa edes yritetty, me vaan tehtiin ilman vikinöitä. Niikuin kaikki kunniallisella'työeläkkeellä päässeet työn sankarit. Kela elätit on sitten erikseen, sinne mahtuu myös kaikki vikisevät yrittäjätkin vikisemään valtion piikkiin.
  Vastaa kommenttiin
 • Lasse Vertanen 11.6.2024 klo 05.19
  Työn tekeminen olkoon aina palkkatyötä. Mitä " yrittämistä" se on, jos ihminen hakkaa vasaralla nauloja, leikkaa hiuksia vuokraamallaan tuolilla istuvalta toiselta ihmiseltä, tai kaataa risuja toisen omistamassa metsässä. Puhe työn muuttumisesta on hämäystä! Kyse on siitä, että työnantajat pyrkivät laiminlyömään työnantajamaksujaan ja siirtämään ne yhteiskunnan maksettavaksi erilaisina myöhempinä sosialiturvan korvauksina. Nykyinen villi tilanne, jossa " yksinyrittäjät" toimivat työsopimuslain mukaisissa olosuhteissa, ilman työsuhdetta, on kansallista itsepetosta ja sille tulee laittaa stoppi. Nykyinen hallitus ei kuitenkaan sitä tee, koska elinkeinoelämä ei sitä hyväksy, vaan haluaa kaataa työn teettämisen sotu- kustannukset tuleville sukupolville.
  Vastaa kommenttiin
 • Huolestunut 11.6.2024 klo 09.12
  Jo oli aikakin ottaa tämä pöydälle. Eläke ja sosiaaliturva erottelu yrittäjien ja työntekijöiden kesken. Nyky järjestelmä on auttamatta vanhentunut ja uudet alustatalous järjestelmät vielä sekaisin mitä sovelletaan. Kaikki tekeminen samalle viivalle samoin ehdoin on ainoa oikea tapa edetä.
  Vastaa kommenttiin
 • Valistunut työeläkeläinen 11.6.2024 klo 13.58
  Yrittäjän riskiä yritetään siirtää nyt työeläkeläisten niskaan myös. Ei kannatusta täältäkään.
  Vastaa kommenttiin
 • JK 11.6.2024 klo 17.51
  Oli todella tervetullut kirjoitus tämä. Huoli on nuorista erityisesti. Nuoret pitäisi auttaa työelämän alkuun ja se on kovin hajanaista nykyään. Täälläkin näyttää kommenteissa lähinnä valittavan menneen työelämän haamut jotka ei ymmärrä, että kokopäiväisiä palkkatöitä on tosi vähän enää tarjolla. Työnantajayrityksiä on koko ajan vähemmän ja yksinyrittäjiä koko ajan enemmän. Pitää tehdä pätkätöitä, tuntisoppareita, freelancerina, kevytyrittäjänä, kaikkea on tehtävä ja itse useilla paikkakunnilla luotava oma työ. Useat paikkakunnat nojaa pienyrittäjien pienipalkkaiseen yrittäjä työhön. Nämäkin täällä ketkä näyttää vaan valittavan. Kyllä sosiaaliturvan pitää olla oikeudenmukainen jokaiselle yksilölle.
  Vastaa kommenttiin
  • Reiska Korpinen 11.6.2024 klo 18.17
   Jk, höpö höpö. Kelalta saat sosiaaliturvaa, työeläkevarat eivät ole valtion varoja. Sosialistit aina pyrkivät toisten taskulle, joten koita auttaa nuoria muuten kuin käymällä toisten taskuilla. 30 vuotta sitten suuren laman jälkeen kaikki työnantajat uhosivat että "Jos ei työ maita valittamatta, niin nuoria on aina tulossa tilalle!". Nyt täällä vingutaan että nuoria pitää auttaa, kun ei enää tekijöitä löydy vanhojen tilalle. Eikös se yrityksen ja yrittäjän ainoa päätehtävä olekaan enää voiton tekeminen itselleen? Tehkööt yrittäjät sitten voittoa tai menkööt kelaan tosiaan valittamaan. Vahva "Ei kannatus" täältäkin.
   Vastaa kommenttiin
   • JK 11.6.2024 klo 23.39
    Et taida Reiska yhtään tietää miten YEL toimii? Se määrittää myös yrittäjän sosturvan, ja kuka täällä sinulta on mitään pois viemässä? Mistä meuhkaat? Kysehän on nyt juuri siitä, minkä sinullekin Reiska luulis kelpaavan, että kaikki yrittäjät maksaisivat oikeiden tulojensa mukaan noita vakuutusmaksuja, eikä minkään kikkailukaavan mukaan kuten nyt. Nykyisessä YEL systeemissä yrittäjät joutuvat maksamaan eläke+sosturvamaksuja ihan hatusta vedetyn laskukaavan mukaan, mikä on johtanut siihen että pienituloiset ja yksin yrittäjät joutuvat maksamaan aivan tolkuttomia summia ja varakkaat omistajat ja yrittäjät maksavat pieniä tai välttävät kaikki maksut kun osaavat kikkailla työtulon käsitteellä. Sitäkö sinä sitten tuet? Eikö just niin olisi parempi että kaikki maksavat todellisten ansiotulojen mukaan? Kuten tässä blogissa ehdotetaan? Olisi tasan oikeudenmukaista kaikille ja myös niille aloittaville ja nuorille joita sinä tunnut vihaavan. Ei lähde Suomi nousuun kyllä tuolla asenteella. On ihan turha huudella jollei tajua systeemiä. Blogin teksti on aivan oikeassa ja siinä puhuu asiantuntija.
    Vastaa kommenttiin
 • Reiska Korpinen 12.6.2024 klo 06.59
  Höpö höpö edelleen Jk. Tyypilliseen sosialistin tapaan leimaat heti vihaajaksi, jos ei kannata tarjoamaasi sosialismia. Ei todellakaan ole koskaan kiinnostanut Yel, mutta aina on kiinnostanut Tel. Ja se on työntekijän eläkelaki joka on ollut voimassa vuodesta 1960. Ja sen ansiosta on kerätty jo 250 miljardin euron potti työntekijöiden eläkerahastoon (lue, ei pilipali yrittäjien). Ja itsekkin makselin tuohon eläkerahastoon 45 vuotta joka ikisestä palkasta oman osuuteni. Yritysten ainoa päätehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Tuottakoon nämä yrittäjät sitten myös omaan Yelliinsä samalla tavalla puskureita, muuten menkööt kelaan valittamaan surkeuttaan muiden vätysten kanssa. Edelleen vahva " Ei kannatus" täältä.
  Vastaa kommenttiin
 • Ville Vallaton 12.6.2024 klo 11.21
  Vinkuminen on täysin turhaa tässäkin asiassa. Ei mekään vinguttu mamman kanssa ku yhtäkkiä päättäjät päättivät -90 luvun alussa että vastaisuudessa Suomessa jyllää vain sisäinen devalvaatio. Alettiin vaan itsekkin ilman vinkumista säästää ja tienaa jatkuvasti ja kasvatettiin pennut täyspäisiksi siinä samalla kun paiskittiin raakaa kokoaikaista palkkatyötä yhteensä 90 vuotta loppujen lopuksi. Työeläke varat on tosiaan vain työeläkeläisiä varten. Mekin mamman kanssa maksettiin vikisemättä ensin veroissa työeläkemaksut. Joten rakentavana ehdotuksena yrittäjille, määritelkää uudestaan se päätarkoituksenne. Vastaisuudessa esim. Yrityksen ainoa päätehtävä on ensin maksaa yel ja sitten vasta voittoa omistajilleen. Kuten mekin tehtiin mamman kanssa tel:in edestä 90 vuotta. Eli palkka tuli käteen vasta kun oli ensin maksettu Tel.
  Vastaa kommenttiin
 • Maria L 12.6.2024 klo 11.43
  Kiitos Ilmariselle hyvästä blogista. Meitä on suomessa kymmeniä tuhansia yrittäjiä sekä yrittäjyyttä ja palkkatyötä yhdistäviä ja tämä on nykypäivää, mistä blogissa puhutaan. Työelämässä liikutaan ja se koostuu kaikenlaisista paloista. On edelläkävijyyttä tunnistaa tämä ja ehdottaa muutoksia nykyiseen erittäin toimimattomaan ja jäykkään järjestelmään.
  Vastaa kommenttiin
 • Minna O 12.6.2024 klo 12.23
  Systeemi toimii erittäin hyvin, itsekkin olin töissä vaaditut 40 vuotta ja sain kohtuullisen työeläkkeen. Systeemi on tosiaan meitä työeläkeläisiä varten, ei yrittäjiä varten. Maksakaa sitten yeliä ja telliä jos kerran teette kumpaakin. Saatte sitten yel-eläkettä ja tel-eläkettä.
  Vastaa kommenttiin
 • Reiska Korpinen 12.6.2024 klo 14.15
  Selvä peli, Kela ilmoittaa juuri jättimäisistä säästöistä. Joten tissiposket ja muut vätykset sekä heidän hyysääjänsä ovat jo etukäteen liikkeellä uudesta rahoittajasta heidän elämäntyylilleen. Työeläke rahasto ei todellakaan ole heitä varten.
  Vastaa kommenttiin
 • Ville Vallaton 13.6.2024 klo 09.41
  Hullummaksi vaan menee vielä tästä, mutta ne pärjää kellä on puskurit kunnossa kuten meillä mamman kanssa. Ei turhaan ole säästetty ja tienattu jo yli 30 vuotta. Suosittelen kaikille työeläkeläisille myös säästämistä ja tienaamista pieteetillä. Nuoret pärjää aina, ainakin oma jälkipolvi. Heikot sortuu elon tiellä.
  Vastaa kommenttiin
 • Kyllä kiitos työeläkkeelle 13.6.2024 klo 20.40
  Muistutuksena kaikille! Nykyiset suuret massat työpaikoilla ansaitsevat enää 2000e-2500r/kk, joten he tulevat saamaan vain noin 1000e/kk työeläkettä. Samaan aikaan nyt suuret ikäluokat, -46--50 syntyneet eli noin 500000 palhon parempaa työeläkkeitä saavaa, ovat marssimassa kohti hautaansa. Joten työeläke rahastot tulee kasvamaan vielä hurjemmin tulevina vuosina, jppa 1000 miljardiin euroon parissa vuosikymmenessä. Nauttikaa siis nykyiset työeläkeläiset vain eläästä ja olostanne ja pysykää terveinä pitkään.
  Vastaa kommenttiin
 • koopee 15.6.2024 klo 05.05
  Ensin tienasin tyel:liä ja sitten olen ollut Yel:n piirissä. Maksan, siis firmani pussista 500e kuussa ja saan nyt takaisin 9,5e kertynyttä eläkettä. Joku superkarttuma on käynnissä ikäni johdosta. Tavoite olla eläkkeellä 52v jotta saan omani pois. Siis 65+52. Siihen ei vielä kukaan ole päässyt. Mieluiten maksan 100e kuussa ja sijoitan säästyneen 400e oman pääni mukaan. 40v työuralla se tekee jonkun potin. Tätä ajatusta vastaan ilmarinen toimiin kaikin keinoin koska se romuttaa heidän liikeidean. Tämä blogi on yksi osoitus siitä.
  Vastaa kommenttiin
  • Reiska Korpinen 15.6.2024 klo 11.14
   Eikö koopeetä kiinnosta palkkatyö? No, ei se kiinnosta täälläkään enää. Toista se oli kyllä ennen kun siitä maksettiin vielä kunnolla ja miehet oli selkeästi miehiä ja naiset selkeästi naisia...
   Vastaa kommenttiin
 • YELiä maksava 18.6.2024 klo 10.07
  Tässä nykyisessä YEL-systeemissä on nimenomaan se vika, että YEL-maksut eivät jousta alaspäin. Silloin on paljon parempi ratkaisu maksaa pienempiä eläkemaksuja siltä varalta että yrityksen tulot kyykkäävät. Esimerkiksi koronan alkaessa omat tuloni romahtivat joksikin ajaksi, eikä minulla ollut mitään vaikeuksia muuttaa ennakkoveroja todennäköisten tulojeni mukaisiksi. YEL-maksuille taas oli mahdollista ainoastaan siirtää eräpäivää eli maksaa joskus tulevaisuudessa kaksinkertaisia maksuja. Ei siinä auttanut muu kuin purra hammasta ja maksaa; nämä yrittäjän ystävät YEL-firmassa kun laittavat laskut hyvinkin vikkelästi ulosottoon. Sitä luulisi, että kuukausittain ALV-ilmoituksen tekevän yrittäjän tuloja olisi helppo eläkeyrityksenkin seurata ja laskea YEL-eläkemaksu toteutuneesta tulosta, mutta todellisuudessa työeläkefirmoja ei yrittäjän hyvinvointi kiinnosta pätkän vertaa; ainoastaan rahat kiinnostavat ja nehän eläkefirma kynii kyllä, tarvittaessa korkoineen.
  Vastaa kommenttiin
  • Reiska Korpinen 19.6.2024 klo 18.37
   Turhaa uliset, yelliä maksava. Ei joustanut työnantajakaa kun yritin kysellä työvuosinani että miksei muka saa valittaa? Sanoivat vain että jos ei kiinnosta niin nuorempia on tulossa kyllä tilalle. Pidimpä sitten loput 20 vuotta suuni kiinni ja tein mitä oli sovittu, mutten yhtään enempää. Ja kun auvoiset eläkepäivät oli lähellä, ilmoitin siitäkin vasta aivan loppusuoralla ja lähdin taakseni katsomatta. Eiköhän siis sunkin tilalle ole tulossa nuorempia jos ei yellin maksu suju ulisematta.
   Vastaa kommenttiin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 5.6.2024

Huomenna hän tulee – Härät ja karhut odottavat koronlaskua

Tämä vuosi on mennyt kuin klassisessa Samuel Beckettin näytelmässä ”Huomenna hän tulee”. Euroopan keskuspankin koronlaskua on odoteltu saapuvaksi kuin näytelmän herra Godot’ta konsanaan. Koronlasku on vain siirtynyt EKP:n kokouksesta toiseen. Samalla näkemykset inflaation kehityksestä ovat muuttuneet, ja Suomen osakemarkkinan suunta on ollut varsin mollivoittoinen.

Huomenna hän tulee – Härät ja karhut odottavat koronlaskua
Lisää ajankohtaisia artikkeleita