Tiedote 11.8.2015

Eläkevaroille 6,2 prosentin sijoitustuotto

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto ajalta 1.1.–30.6.2015 oli 6,2 prosenttia eli noin 2,1 miljardia euroa (3,4 prosenttia eli 1,1 miljardia euroa 30.6.2014). Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 36,4 (33,5) miljardia euroa.

Toimitusjohtaja Timo Ritakallio on tyytyväinen sijoitustuottoon vaativat markkinaolosuhteet huomioon ottaen.

 ‒ Toisella vuosineljännekselle sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien heilahtelun ja pitkien korkojen nopean nousun takia. Kreikan tilanteen kärjistyminen aivan vuosineljänneksen lopulla aiheutti myös sijoittajille päänvaivaa, hän luonnehtii.

Ilmarisen osakesijoitukset tuottivat 14,0 (5,5) prosenttia, korkosijoitukset 0,8 (2,2) prosenttia ja suorat kiinteistösijoitukset 2,6 (2,4) prosenttia.

Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitustuotto säilyi hyvällä tasolla. Reaalinen sijoitustuotto vuodesta 1997 oli 4,3 prosenttia. Työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioidessaan Eläketurvakeskus käyttää 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

Kesäkuun lopussa Ilmarisen vakavaraisuuspääoma oli 9,1 (7,5) miljardia euroa. Se oli 33,2 (29,0) prosenttia vastuuvelasta ja 2,4-kertainen (1,9) vakavaraisuusrajaan nähden.

”Euroopan talouskasvussa nähtävissä positiivisia merkkejä”

 Huhtikesäkuussa sijoitusmarkkinoita leimasi epävarmuus vahvan alkuvuoden jälkeen.

 ‒ Korkotaso kääntyi nousuun epärealistisen alhaiselta tasolta, mikä heikensi korkosijoitusten tuottoa. Osakemarkkinoilla puolestaan erityisesti Euroopassa kurssilasku jyrkentyi aivan kesäkuun lopussa, sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

 Loppuvuonna sijoittajat seuraavat erityisesti Yhdysvaltain talouskasvua ja siihen mahdollisesti liittyviä koronnostoja, sekä Kiinan talousnäkymiä. Euroopan talouskasvun osalta on Mursulan mukaan nähtävissä positiivisia merkkejä.

‒  Merkittävää on, alkavatko eurooppalaisten yritysten tuloksissa näkyä alhaisten korkojen, matalan öljyn hinnan ja halventuneen euron vaikutukset. Mikäli Euroopan kasvu lähtee  kunnolla viriämään, tämä todennäköisesti heijastuu positiivisesti viiveellä myös vientivetoisiin suomalaisyhtiöihin.

Alkuvuosi myynnin kannalta kaksijakoinen

Ilmarinen pärjäsi alkuvuonna kohtuullisesti eläkeyhtiöiden välisessä kilpailussa. Tammi−kesäkuun myynti maksutulolla mitattuna oli 47 miljoonaa euroa (53 milj. euroa  30.6.2014).

− Asiakashankinta sujui alkuvuodesta tavoitteiden mukaisesti. Sen sijaan asiakaspysyvyydessä jäimme alle tavoitteemme.  Olemme aloittaneet jo toimenpiteet asiakaspysyvyyden parantamiseksi, Timo Ritakallio sanoo.

Kesäkuun lopussa Ilmarinen hoiti noin 38 300 (38 300) työeläkevakuutusta ja 62 200 (61 800) yrittäjän eläkevakuutusta.

Ilmarisessa vakuutettujen henkilöasiakkaiden määrä laski viime vuodesta. Tämä johtui taantuman aiheuttamasta työllisyyden heikkenemisestä. Kesäkuun lopussa Ilmarisessa oli vakuutettuna kaiken kaikkiaan 541 000 (560 000) henkilöä.

Eläkkeensaajien määrä on jatkanut tasaista kasvuaan. Kesäkuussa Ilmarinen maksoi eläkettä 320 500 (316 100) eläkeläiselle.

Suomen heikko talouskehitys ja työllisyystilanne heijastuvat eläkemaksutuloon.

‒ Maksutulon kasvu jää kuluvana vuonna vaatimattomaksi, Ritakallio ennakoi.

Ilmarisen oman toiminnan tehokkuutta mittaavan hoitokulusuhteen ennustetaan olevan hyvällä tasolla eli noin 77 (76) prosenttia vuonna 2015.

Kuntoutuksen määrä edelleen kasvussa

Kuntoutuspäätöksiä annettiin tammi-kesäkuussa 22 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Taustalla on paitsi kuntoutushakemusten määrän kasvu, myös vuoden alusta voimaan tullut käytäntö, jossa työkyvyttömyyseläkkeen hakijalle annetaan kuntoutuksen ennakkopäätös silloin, kun kuntoutuksen kriteerit täyttyvät.

Samalla työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on jatkanut trendinomaista laskuaan. Ilmariseen saapui alkuvuonna 3 000 työkyvyttömyyseläkehakemusta, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

‒  Jokainen työkyvyttömyyseläke  tulee kalliiksi niin yksilölle itselleen, hänen työnantajalleen kuin koko yhteiskunnalle. Siksi on syytä olla tyytyväinen, että yhä useampi pääsee kuntoutukseen ja voi välttää ennenaikaisen eläköitymisen, Ritakallio sanoo.

Työhyvinvointiyhteistyö asiakkaiden kanssa on ollut erittäin aktiivista ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Työn alla on ollut noin 800 yhteistyöhanketta, ja toiminnan vaikuttavuutta seurataan yrityskohtaisesti sovituin tarkoin mittarein.

(Tiedotteessa mainitut luvut ovat tilintarkastamattomia.)

Liite: Ilmarinen Q2 2015

Lisätiedot:

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, puh. 010 284 3840, 050 380 3016
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja eläkepolitiikka, puh. 010 284 2599, 050 583 8599
Vappu Aura, viestintäpäällikkö, puh. 010 284 2614, 050 560 4450

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita