Tiedote 21.10.2016

Kolmas vuosineljännes käänsi sijoitustuotot plussalle

Ilmarisen sijoitussalkku tuotti tammi-syyskuussa 2,3 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen tuotto oli 2,9 prosenttia, ja hyvä vuosineljännes käänsi alkuvuoden tappiollisen tuoton jälleen selvästi positiiviseksi. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 36,5 miljardia euroa. Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen reaalituotto on hyvällä tasolla 4,1 prosentissa.

Vakavaraisuus vahvistui vuosineljänneksen aikana. Vakavaraisuuspääoma oli syyskuun lopussa 8 002 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste oli 27,9 prosenttia.

Ilmarisen asiakashankinta kehittyi alkuvuoden aikana suunnitellusti. Uusia eläkepäätöksiä tehtiin ennätysmäärä. Oman toiminnan kulut pysyivät kurissa, ja kustannustehokkuutta mittaavan hoitokulusuhteen ennakoidaan olevan 78 prosenttia.

Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio:

”Kolmas vuosineljännes oli Ilmarisen sijoitustuottojen kannalta hyvä, ja sen ansiosta tuotto vuoden alusta nousi selvästi plussalle. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi alkuvuodesta 0,7 miljardilla ja oli syyskuun lopussa 36,5 miljardia euroa. Keskeinen tekijä sijoitustuottojen parantumisessa oli osakemarkkinoiden suotuisa kehitys; kaikki pääindeksit tuottivat kolmannen vuosineljänneksen aikana hyvin. Historiallisen alhainen korkotaso ohjaa edelleen sijoittajia etsimään vaihtoehtoja muualta, kuten reaaliomaisuusluokista ja osakkeista.

Eläkevarojen sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, ja sijoitustuottoja kannattaa tarkastella pitkällä aikavälillä. Ilmarisen sijoitusten keskimääräinen reaalituotto vuodesta 1997 on hyvällä tasolla 4,1 prosentissa ja vakavaraisuus vahvistui alkuvuoteen verrattuna. Vahva vakavaraisuus puskuroi markkina- ja suhdanneheiluntaa tehokkaasti, mikä nähtiin alkuvuonna sijoitusympäristön ollessa poikkeuksellisen haastava.

Uusia eläkepäätöksiä teimme tammi-syyskuussa yli 19 000, mikä oli 13 prosenttia viime vuotta enemmän. Ilmarisessa on otettu käyttöön uusi eläkkeiden käsittelyjärjestelmä, joka alkuun ruuhkautti eläkehakemuskäsittelyä, mutta alkusyksyn aikana tilanne on parantunut ja käsittelyajat ovat automatisoinnin myötä nopeasti lyhenemässä. Ilmarisen oman toiminnan kulut pysyivät hyvin kurissa, ja kustannustehokkuutta mittaavan hoitokulusuhteen ennakoidaan olevan 78 prosenttia.

Kuluneen vuoden aikana Ilmarisessa on strategian mukaisesti panostettu digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja syksyllä on otettu käyttöön kaksi uutta asiakkaille suunnattua palvelua: työkyvyn ja hyvinvoinnin lisäämiseen kannustava Parempi vire -mobiilisovellus sekä Sopiva työ -palvelu, jonka tavoitteena on pienentää työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Palveluiden kehittäminen jatkuu, ja ideoimme niitä yhdessä henkilöstömme ja asiakkaidemme kanssa.”

Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2016 (pdf)

Liitteet (pdf)

Lisätietoja:

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja p. 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, sijoitusjohtaja p. 010 284 3849, 050 380 3016
Jaakko Kiander, talousjohtaja p. 010 284 2599, 050 583 8599

Ajankohtaista

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita