Tiedote 19.2.2016

Tilinpäätös 2015: Ilmarisen sijoitukset tuottivat hyvin markkinamyllerryksestä huolimatta

Ilmarisen vuosi 2015 sujui mainiosti. Sijoitukset tuottivat hyvin haastavissa markkinaolosuhteissa, vakavaraisuus oli vahva ja kustannustehokkuus säilyi hyvänä.

Vuonna 2015 Ilmarisen sijoitukset tuottivat 6,0 (6,8) prosenttia, ja sijoitusten markkina-arvo nousi 1,6 miljardilla 35,8 (34,2) miljardiin euroon.

− Viime vuosi oli sijoittajalle haastava.  Onnistuimme luovimaan vaikeissakin olosuhteissa hyvin ja olemme sijoitustulokseemme tyytyväisiä, kuvailee Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Onnistumisen avaimeksi Ritakallio nostaa erityisesti Ilmarisen pitkän aikavälin sijoitusstrategian.

− Salkun hajautus eri omaisuusluokkiin ja myös maantieteellisesti on osoittautunut toimivaksi. Viime vuonna onnistuimme erityisen hyvin myös sijoituspäätösten ajoituksessa, Ritakallio sanoo.

Sijoittajan näkökulmasta viime vuosi oli Ritakallion mukaan kaksijakoinen, jopa vuoristoratamainen.

− Vuoden alku oli sijoittajille positiivista aikaa. Kesän jälkeen epävarmuus ja huoli kansainvälisen talouskasvun hidastumisesta erityisesti Kiinassa hermostutti sijoittajia. Valuuttakursseilla oli poikkeuksellisen suuri vaikutus sijoitustuottojen kehitykseen, ja öljyn ja muiden raaka-aineiden hinnanlasku lisäsi markkinaturbulenssia, hän kuvailee.  

− Maailmantalouden kasvuvauhti jäikin viime vuonna odotuksia alhaisemmaksi. Suomen talouskehitys oli jo neljättä vuotta peräkkäin heikkoa.

Osakkeista paras tuotto

Ilmarisen sijoituksista parhaiten tuottivat osakkeet kurssiheilunnasta huolimatta. Osakesalkun tuotto oli 11,6 (10,9) prosenttia. Listattujen osakkeiden tuotto oli 10,6 (9,8) prosenttia. Alueista parhaiten tuottivat Suomi, Eurooppa ja Japani. USAn osakemarkkinatuotto dollarimääräisenä sen sijaan jäi vaatimattomaksi, ja kehittyvien talouksien osakemarkkinoiden tuotto putosi jopa miinukselle.

Matala korkotaso näkyi Ilmarisen korkosalkun vaatimattomana tuottona, mikä jäi 1,2 (2,4) prosenttiin. Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursulan mukaan alhainen korkotaso ohjaa sijoittajia etsimään korkosijoituksille vaihtoehtoja esimerkiksi kiinteistöistä.  Kiinteistömarkkinavuosi 2015 olikin vilkas.  

– Ilmarisen kiinteistösalkun tuotto oli 7,8 (5,4) prosenttia ja kiinteistöt ansaitsivat jälleen paikkansa hajautetussa sijoitussalkussa.  Jatkoimme viime vuonna kiinteistösalkun hajauttamista ulkomaille ja ostimme kiinteistöjä mm. Saksasta, Belgiasta ja USAsta, Mursula sanoo.

Epävarma kuva talouden näkymistä on säilynyt myös alkuvuonna 2016. 

– Tammikuu oli yksi huonoimmista osakemarkkinakuukausista vuosikymmeniin. Nyt on syytä varautua alhaisempien tuottojen suvantovaiheeseen. Näkymät alkaneelle sijoitusvuodelle ovat siis jälleen ristiriitaiset, mutta uskon että voimakkaasti heiluva markkina tulee tarjoamaan pitkäaikaiselle sijoittajalle hyviä sijoitusmahdollisuuksia, Mursula arvioi.

Vakavaraisuus ja kustannustehokkuus hyvällä tasolla – keskiössä asiakaspysyvyyden vahvistaminen

Ilmarisen vakavaraisuus pysyi vahvana. Vuoden 2015 lopussa vakavaraisuuspääoma oli 8,2 (7,9) miljardia euroa, mikä oli 29,6 (29,8) prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuusasema oli 2,0-kertainen (2,0) vakavaraisuusrajaan nähden.

Kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde säilyi hyvällä tasolla ollen 75,5 (76) prosenttia.

Sen sijaan asiakasmäärän kehityksessä vuonna 2015 ei ylletty edellisvuosien tasolla.  Siirtoliikkeen myötä Ilmarisen vakuutuskanta laski noin 240 (+ 400) työnantajan TyEL-vakuutuksella ja noin 160 (+ 800) yrittäjän YEL-vakuutuksella.  Kokonaismyynti oli yhteensä vajaa 250 (290 vuonna 2014) miljoonaa euroa. Vuonna 2015 Ilmarisen vakuutusmaksutulo ylsi kokonaisuudessaan vajaaseen 4,3 (4,2) miljardiin euroon.

− Asiakashankintaamme voimme olla tyytyväisiä, mutta erityisesti asiakaspysyvyyden vahvistaminen on jatkossa toimintamme keskiössä, Ritakallio sanoo.

Hyvän vakavaraisuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta asiakashyvitykset kohosivat ennätystasolle, 98 (93) miljoonaan euroon.  Ilmarisessa vakuutettujen yritysten palkkasummaan suhteutettuna ne olivat 0,6 (0,6 ) prosenttia. 

Vastuulla lähes 900 000 suomalaisen eläketurva – työhyvinvointitoimien piirissä 160 000 henkilöä

Vuoden 2015 lopussa Ilmarisessa oli vakuutettuna noin 562 000 (573 000) henkilöä. Työntekijöiden osuus tästä oli 500 500 (511 000) ja yrittäjien 61 900 (61 900) henkilöä.

Sekä eläkkeensaajien että maksettujen eläkkeiden määrä kasvoi. Eläkettä Ilmarisesta sai vuoden lopussa 323 200 (318 900) henkilöä. Eläkkeitä yhtiö maksoi yhteensä 4,4 (4,4) miljardia euroa. Määrä on yli 170 miljoonaa euroa suurempi kuin yhtiön keräämät vakuutusmaksut.

Uusia eläkepäätöksiä Ilmarinen teki kaikkiaan noin 22 800 (22 400). Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä aleni edellisvuodesta, samalla kun ammatillisen kuntoutuksen hyödyntäminen jakoi kasvuaan. Kuntoutusmäärä nousi edellisvuodesta 24 prosenttia.

 – Eläkkeissä ajankohtaista Ilmarisessa viime vuonna oli uuden eläkkeiden käsittelyjärjestelmän käyttöönotto sekä valmistautuminen eläkeuudistuksen 2017 tuloon. Ensimmäiset uudet, eläkeuudistuksen mukaiset eläkearviot voimme tehdä asiakkaillemme kevään aikana, Ritakallio sanoo.

Ilmarisen työhyvinvointipalveluissa vuosi 2015 oli edellisvuosien tapaan vilkas.  Ilmarisella oli käynnissä yhdessä asiakkaiden kanssa yli 1 900 (1 800) työkyvyn kehittämistä tukevaa yhteistyöhanketta.  Niiden piirissä oli 160 000 henkilöä eli joka neljäs Ilmarisessa vakuutettu palkansaaja.

Lisäksi asiakasyrityksille järjestettiin eri puolilla Suomea lähes 40 työhyvinvointivalmennusta, joissa kävi lähes 2 200 (2 200) henkilöä.

Strategiaa viedään käytäntöön

Alkuvuonna 2015 valmistunut uusi strategia ohjaa Ilmarisen keskittymään neljään asiaan: kasvamaan kannattavasti, sijoittamaan menestyksekkäästi, palvelemaan digitaalisesti sekä energisoimaan Ilmarisen työyhteisönä. Näiden painopisteiden tärkeyttä kuvaa sekin, että kaikki kehitystoiminta on keskitetty niiden ympärille.

Myös Ilmarisen omat toimitilat ovat väline strategian toteuttamiseen. Ne remontoitiin nykyaikaisiksi tukemaan hyvää virettä ja innovatiivisuutta. 

– Työympäristö ja -välineet tukevat ketterää vuorovaikutusta. Haluamme henkilöstömme mukaan kehittämiseen muutenkin. Lanseerasimme juuri Wauhdittamo-nimisen toimintamallin, jolla osallistamme henkilöstömme ja asiakkaamme kehittämään digitaalisia palveluita, Ritakallio sanoo.

– Ilmarinen haluaa ottaa uudenlaisen roolin suomalaisten yritysten kasvun ja menestyksen tukemisessa.  Wauhdittamo on Ilmarisen tapa kehittää nopeammin, rohkeammin ja yhdessä.

Liitteet

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Lisätiedot:

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, puh. 010 28 43840, 0503803016
Päivi Sihvola, johtaja, viestintä ja henkilöstö, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita