Tiedote 19.1.2017

Ilmarinen otti käyttöön vastuullisen sijoittamisen vertailuindeksit

Ilmarinen on ottanut laajasti sijoitustoiminnassaan käyttöön vastuullisen sijoittamisen vertailuindeksit. Salkunhoitajat vertaavat osakevalintojaan jatkossa indekseihin, joihin sisältyvät toimialojen ja maantieteellisten alueiden vastuullisimmat yritykset.

Vertailuindeksit perustuvat vastuullisuusluokituksiin, jotka huomioivat yritysten vastuullisuuden ympäristö-, sosiaalisissa ja hyvää hallintoa koskevissa kysymyksissä (environment, social & good governance eli ESG). ESG-indeksiin on valittu sektoreittain ja alueittain parhaimman luokituksen saaneet yritykset, jotka edustavat 50:tä prosenttia vastaavan yleisindeksin markkina-arvosta. Lisäksi ESG-indekseistä on kokonaan suljettu pois esimerkiksi tupakkaa tai kiistanalaisia aseita valmistavat yhtiöt sekä vakavia kansainvälisiä normirikkomuksia tehneet yhtiöt.

Uudet ESG-vertailuindeksit kattavat noin puolet Ilmarisen listattujen osakkeiden salkusta. Ilmarisen koko sijoitusvarallisuus on noin 36,5 miljardia euroa, josta runsas kolmannes on sijoitettu osakkeisiin.

– Uusien vertailuindeksien käyttöönotto vie vastuullisuuden askeleen pidemmälle käytännön sijoitustoimintaan. Salkunhoitajien tulosta verrataan ja heidän kannustimensa on sidottu vertailuindeksiin. Uusilla vertailuindekseillä haluamme kannustaa salkunhoitajiamme entistä vahvemmin painottamaan vastuullisia yrityksiä sijoituspäätöksissään, sanoo Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Ilmarisella on käytössään myös omat vastuullisuusluokitukset, jotka on integroitu osaksi sijoituspäätösten tekoa. ESG-indeksien ulkopuolisiin yrityksiin sijoittaminen on edelleen mahdollista, mikäli yritys saa riittävän hyvän vastuullisuusluokituksen. Heikompaan luokkaan kuuluviin yrityksiin sijoittaminen edellyttää aina lisäselvityksiä. 

– Nyt myös vertailuindeksit vastaavat paremmin omaa vastuullisuusluokitteluamme ja niitä sijoituskohteita, jotka täyttävät vastuullisen sijoittamisen kriteerimme, Mursula sanoo.

Ilmariselle vastuullinen sijoittaminen on osa riskien hallintaa, eikä se tarkoita tuottotavoitteesta tinkimistä.

– Vastuullinen yritys saa myös edullisemmin rahoitusta ja on siksikin kannattava sijoituskohde. Uskomme, että vastuullisesti toimiva yritys on pitkällä tähtäimellä parempi sijoitus, ja sijoittamalla vastuullisesti turvaamme parhaan mahdollisen tuoton suomalaisille eläkkeensaajille, Mursula sanoo.

Ottamalla käyttöön vastuulliset vertailuindeksit Ilmarinen haluaa toimia vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä.

– Vastuullisuutta painottavia indeksejä ja rahastoja on käytössä jo monilla sijoittajilla, mikä on erittäin hyvä asia. ESG-vertailuindeksien käyttö tässä laajuudessa on kuitenkin institutionaalisten sijoittajien keskuudessa vielä hyvin harvinaista. Ilmarinen otti vastuullisuusluokitukset käyttöön vuonna 2015 ja vastuullisiin vertailuindekseihin siirtyminen oli meille luonteva askel eteenpäin, Mursula kertoo.

Ilmarisen käyttämät ESG-vertailuindeksit perustuvat kansainvälisen indeksi- ja analyysipalveluja tarjoavan MSCI:n tekemiin vastuullisuusluokituksiin.

Lisätietoja:

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, p. 050 380 3016
Tiina Landau, vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko, p. 045 671 1286

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita