Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 20.12.2019

Finanssivalvonta tarkasti Ilmarisen työkykytoimintaa – toiminnassa havaitut puutteet korjataan

Finanssivalvonta on saanut päätökseen Ilmarisen työkykytoimintaa koskevan tarkastuksen.

Finanssivalvonnan mukaan ”Ilmarisen voidaan katsoa toteuttaneen työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevia palveluja tavalla, joka laadultaan ja laajuudeltaan on ylittänyt työeläkevakuutusyhtiöitä koskevassa sääntelyssä niille sallitun toiminnan rajat. Tarkastuksella ei myöskään saatu riittävää näyttöä siitä, että Ilmarinen tarjoaisi työkyvyttömyysriskin hallintapalveluja nykyisille tai potentiaalisille asiakkaille vaaditulla tavalla riskiperusteisesti. 

– Tarkastuksessa on ilmennyt, että meillä on ollut erilaisia tulkintoja kuin valvojalla ja täten toimintamme ei ole kaikilta osin ollut ohjeiden mukaista. Käymme huolellisesti läpi Finanssivalvonnan tarkennetut ohjeet ja tarkastuksessa esiin nostamat kehotukset ja suosituksetOlemme osin jo muuttaneet toimintaammeja korjaamme nyt havaitut puutteet. Meille on tärkeää, että toimintamme on säännösten ja ohjeiden mukaista, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.  

– Perustehtävämme on huolehtia asiakkaidemme työeläketurvasta. Tarkastuksessa ei tullut esille mitään perustehtävän tai eläkevarojen hoitoon liittyviä puutteita, Pölönen korostaa. 

Työkykytoiminnan tavoitteena on ennaltaehkäistä vakuutettujen työntekijöiden riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Finanssivalvonnan mukaan työkyvyttömyysriskin hallinta on työeläkevakuutusyhtiölle sallittua toimintaa, mutta vain vakuutusliikkeeseen kuuluvana, yhtiön omalla vastuulla olevaa työkyvyttömyysriskiä vähentävänä riskienhallintana. 

– Työkyvyttömyysriskin hallinnasta ei ole lain tasoista sääntelyä, ja asiaa koskeva ohjeistus on ollut osin tulkinnanvaraista. On hyvä, että asiaa on nyt käyty perusteellisesti läpi ja pelisääntöjä selkiytetäänMeille on tärkeää, että voimme jatkossakin auttaa asiakkaitamme ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttäPölönen sanoo.   

Työkykytoimintaan ei käytetä eläkkeisiin tarkoitettuja varoja 

Finanssivalvonta kiinnitti tarkastuksessa huomiota työkyvyttömyysriskin hallinnan rahoitukseen.  

Työkykytoimintaan ei käytetä eläkkeisiin tarkoitettuja varoja. Asiakasyrityksille myönnetty tuki työkykyhankkeisiin rahoitetaan työeläkemaksussa perittävällä työkyvyttömyysriskin hallintaosalla, joka on tähän tarkoitukseen varattu. Tämä summa on Ilmarisessa vuositasolla noin 6 miljoonaa euroa. Viime vuonna Ilmarinen tuki yli 3 000:a työkykyhanketta, joiden piirissä oli noin 176 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää. 

Lisäksi oman henkilöstön palkkakuluja ja asiakkaille tarjottavien digitaalisten työkykypalvelujen kehittämistä on rahoitettu Ilmarisen omaan toimintaan tarkoitetulla työeläkemaksun hoitokustannusosalla. Näitä kustannuksia on ollut vuositasolla noin 6 miljoonaa euroa. Yhteensä Ilmarinen on käyttänyt työkyvyttömyysriskin ennaltaehkäisyyn vajaat 12 miljoonaa euroa vuodessa. 

Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kehityskuluja ei voi rahoittaa hoitokustannusosasta, ja omat henkilöstökulut eivät voi olla määrältään olennaiset työkyvyttömyysriskin hallintaosaan nähdenTämän myötä työkykytoiminta tulee pienenemään jatkossa.  

– Tämä on harmillista asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan kannalta. Työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyyn käytettävät summat ovat marginaalisen pieniä verrattuna siihen, että pelkästään Ilmarinen maksaa työkyvyttömyyseläkkeitä vuosittain puoli miljardia euroa. Jokainen ennaltaehkäisty työkyvyttömyyseläke on paitsi inhimillisesti tärkeä myös säästää yhteisiä varojamme, Pölönen muistuttaa.  

Työkyvyttömyys kääntyi viime vuonna nousuun pitkään jatkuneen hyvän kehityksen jälkeen. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 20 000 ihmistä, ja työkyvyttömyyseläkkeitä maksettiin yhteensä 2,5 miljardia euroa. Työeläkeyhtiöt käyttivät ennaltaehkäiseviin työkykyhankkeisiin yhteensä vajaat 18 miljoonaa euroa.  

Työkykyriskien ennakoinnilla ja hallinnalla voidaan tukea työssä jatkamista ja pidentää työuria, mikä hyödyttää niin työntekijöitä, työnantajia kuin koko yhteiskuntaa. Eläkevakuutusyhtiön näkökulmasta kyse on vakuutusriskien hallinnasta. 

– Tulemme jatkossakin auttamaan asiakasyrityksiämme tunnistamaan työkykyriskejä, ennaltaehkäisemään työkyvyttömyyttä sekä tukemaan työhön paluussa ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Työeläkeyhtiöissä on paljon tietoa ja asiantuntemusta työkyvyttömyyden taustatekijöistä. Tätä osaamista ja vaikuttavimpia keinoja työkykyriskien hallintaan haluamme jakaa asiakkaillemme, ja sitä asiakkaat meiltä odottavat, Pölönen sanoo.   

Riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta kehitetään 

Lokakuussa 2019 Finanssivalvonta antoi kaikille työeläkeyhtiöille suunnatun valvottavatiedotteen, jossa tarkennetaan työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevaa ohjeistusta ja rajataan työeläkeyhtiöiden toimintaa. Ohjeistuksen mukaan työeläkeyhtiöiden työkykytoiminnan tulee olla ”valistusluonteista”, eikä työeläkeyhtiöiden tule itse toteuttaa varsinaisia työkyvyttömyysriskin alentamiseen tähtääviä toimia. 

Finanssivalvonnan tarkastus koski Ilmarisen työkykytoimintaa maaliskuusta 2016 maaliskuuhun 2019. Toimintaa on kehitetty paljon kyseisellä ajanjaksolla ja sen jälkeen, ja tullaan edelleen kehittämään valvottavatiedotteen ja tarkastushavaintojen pohjalta. 

Tarkennetun ohjeistuksen perusteella Ilmarinen on päättänyt luopua työkyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseen tarkoitetusta Parempi vire -mobiilisovelluksesta, joka on ollut asiakasetu Ilmarisessa vakuutetuille. Parempi vire -sovellus on kehitetty yhteistyössä Hintsa Performancen kanssa. Ilmarisen nykyinen sopimus Hintsa Performancen kanssa on irtisanottu 

Myös työkykytoiminnan riskiperusteisuuttavaikuttavuuden seurantaa sekä sisäistä valvontaa kehitetään Finanssivalvonnan kannanoton mukaisesti.  

– Haluamme tarjota parasta asiantuntemusta ja vaikuttavimmat keinot työkyvyttömyysriskien hallintaan. Tämä hyödyttää asiakkaitamme ja tehostaa koko työeläkejärjestelmän toimintaa, Pölönen sanoo.  

Julkisella sektorilla työkyvyttömyysriskin hallinta on lailla säädetty Kevan tehtäväksi. Yksityisellä puolella asiasta ei ole lain tasoista sääntelyä, vaikka se on keskeinen osa eläkeyhtiön tehtävää.  

– Suomen eläkejärjestelmä on useana vuonna peräkkäin arvioitu maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi. Vastuulliseen ja tehokkaaseen eläketurvan toimeenpanoon ei kuulu pelkästään etuuksien maksaminen vaan myös riskien hallinta ja työkyvyttömyyden torjunta, Pölönen sanoo. 

Lisätietoja:

Ajankohtaista

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Uutinen 10.6.2024

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa

Ilmarisen kesätyöntekijät ylläpitävät tällä viikolla "Finanssialalle" Instagram-tiliä. Tarkoituksena on tehdä työskentelyä Ilmarisessa ja koko finanssialalla tunnetuksi.

Ilmarinen näkyy Finanssialalle-Instagramissa
Lisää uutisia ja tiedotteita