Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 9.11.2021

Ilmarinen lisää yhteydenpitoa aloittaviin yrittäjiin YEL-hakemusten käsittelyssä työtulojen asettamiseksi oikealle tasolle

Ilmarisen tavoitteena on parantaa yrittäjäasiakkaidensa eläketurvaa. Yrittäjät ansaitsevat yhtä hyvän eläke- ja sosiaaliturvan kuin palkansaajat heti yrittäjäuran alkuvaiheesta alkaen. Parhaiten yrittäjä huolehtii jatkuvasta turvastaan pitämällä YEL-vakuutuksen työtulon oikealla tasolla. YEL on yrittäjän tärkein vakuutus, koska sen työtulo toimii yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perustana.

Työtulo kertoo yrittäjän työpanoksen arvon, ja sen tulee vastata palkkaa, joka maksettaisiin, jos yrittäjän työtä suorittamaan palkattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Yrittäjien työtulot ovat olleet Suomessa pidempään laskusuunnassa ja alhaisia erityisesti aloittavilla ja nuorilla yrittäjillä. YEL-työtulo ei vastaa aina yrittäjän todellista työpanosta suhteessa yrittäjätoiminnan laajuuteen. Liian alhaiselle tasolle asetettu työtulo johtaa siihen, että yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva jää heikoksi.

Ilmarinen lisää entisestään yhteydenpitoa uusiin alkaviin yrittäjiin erityisesti silloin, jos haettu YEL-työtulo on jäämässä alhaiseksi suhteessa yrittäjän työpanokseen. Ilmarisen asiakkaaksi kannattaa tulla osaavan ja aktiivisen työtuloneuvonnan sekä hyvän päivittäisen asiointipalvelun vuoksi.

Miten Ilmarinen neuvoo yrittäjiä työtulon asettamisessa?

Yrittäjät ovat usein parhaita arvioimaan työtulonsa itse ilmarinen.fi:n hakemuspalvelun avulla tai asiantuntijamme avustuksella. Koska haluamme varmistaa yrittäjän riittävän eläketurvan, asiantuntijamme ottavat yrittäjään aikaisempaa aktiivisemmin yhteyttä uuden YEL-vakuutuksen hakemuksen yhteydessä, jos haettu työtulo näyttää liian alhaiselta. Asiantuntija varmistaa yrittäjän kanssa, että työtulo vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa ennen kuin vakuutus tulee voimaan. Suuntaamme aktiivista neuvontaa erityisesti aloittaville kokoaikaisille yrittäjille, koska työtulot ovat alentuneet erityisesti tässä joukossa. Laajennamme aktiivista yhteydenpitoa ensi vuonna myös muihin yrittäjäasiakkaisiimme työtulojen tarkistamiseksi.

Miten YEL-työtulo vahvistetaan?

Työtulon vahvistaminen perustuu YEL-lainsäädäntöön, Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeisiin sekä yrittäjältä saatuihin tietoihin. Työpanoksen arvoon vaikuttavia tietoja ovat muun muassa yrityksen toimiala, liikevaihto ja yrittäjän työtunnit. Eläkeyhtiönä Ilmarisen tehtävä on vahvistaa yrittäjän työtulo oikealle, työpanosta vastaavalle tasolle. Ilmarisen asiantuntija vahvistaa työtulonyrittäjäkohtaisen kokonaistarkastelun ja -harkinnan jälkeen. Joissakin tilanteissa työtulo joudutaan vahvistamaan haettua suurempana.

YEL-lainsäädäntö ja soveltamisohjeet koskevat kaikkia työeläkeyhtiöitä. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä valmistellaan parhaillaan lainsäädäntöön muutoksia, joilla työpanoksen määritelmään saataisiin nykyistä yksiselitteisemmät ajantasaiset kriteerit.

Lisätiedot:

• Minna Hakkarainen, vakuutusjohtaja, p. 050 366 7467, minna.hakkarainen@ilmarinen.fi
• Lue lisää: YEL-työtulo yrittäjän vakuutuksen perustana

Ajankohtaista

Uutinen 18.6.2024

Työeläkevakuutuksen ostaminen on nyt helppoa ja nopeaa

Verkkosivuiltamme voi nyt ostaa työeläkevakuutuksen entistä helpommin. Panostimme erityisesti saavutettavuuteen, käytettävyyteen ja selkeyteen, jotta vakuutushakemuksen täyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Työeläkevakuutuksen ostaminen on nyt helppoa ja nopeaa

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui
Lisää uutisia ja tiedotteita