Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Sijoitustoiminnan hyvän tuoton myötä tammi–maaliskuun kokonaistulos nousi 1,4 (-2,6) miljardiin euroon.

Vakuutusmaksutulo laski 1,4 (1,5) miljardiin euroon asiakkaiden palkkasummien laskiessa koronan vaikutusten vuoksi. Eläkkeitä maksettiin 1,5 (1,6) miljardia euroa.

Nettoasiakashankinta oli 93 (35) milj. euroa nettosiirtoliikkeen noustua erinomaiselle tasolle hyvän asiakaspysyvyyden ja onnistuneen asiakashankinnan myötä.

Ilmarisen asiakkaiden palkkasummien aleneminen laski hoitokustannustuottoja 2 miljoonalla eurolla ja hoitokustannustulos heikkeni 11 (13) miljoonaan euroon. Hoitokulut olivat 29 (29) miljoonaa euroa.

Vakavaraisuuspääoma vahvistui 13,9 (12,5) mrd. euroon ja vakavaraisuusaste 132,8 (130,2) prosenttiin.

Näkymät: Talouden toipumisen sekä TyEL -maksun väliaikaisen alennuksen päättymisen myötä Ilmarisen maksutulon odotetaan nousevan selvästi vuonna 2021. Palkkasumman nousun odotetaan parantavan hoitokustannustuottoja ja hoitokustannustulosta viime vuoteen verrattuna.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen

”Vahva kehitys Ilmarisen sijoitustoiminnassa ja asiakashankinnassa jatkui alkuvuonna. Sijoitussalkku tuotti tammi–maaliskuussa 4,8 prosenttia eli 2,5 miljardia euroa. Vakavaraisuus vahvistui 132,8 prosenttiin ja sijoitusvarallisuuden määrä kasvoi 55 miljardiin euroon.

Koronapandemia leviää edelleen globaalisti, ja rokotusten käynnistymisestä huolimatta talouden rajoitustoimia on jatkettu monissa maissa. Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka on pitänyt ohjauskorot alhaalla, ja osakekurssit sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa nousivat alkuvuonna vahvasti. Ilmarisen osakesijoitukset tuottivat tammi-maaliskuussa 9,1 prosenttia, korkosijoitukset 2,0 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 0,8 prosenttia. Muut sijoitukset tuottivat -3,2 prosenttia. Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen nimellistuotto oli 6,0 prosenttia, mikä vastaa 4,5 prosentin reaalivuosituottoa.

Vakuutusmaksutulo tammi–maaliskuussa aleni työllisyyden laskun myötä 1,4 miljardiin euroon, mikä oli 103 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi sitten. Työntekijämäärä Ilmarisen suhdanneindeksin asiakasyrityksissä oli maaliskuussa 5,5 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Lasku on ollut erityisen voimakasta majoitus- ja ravitsemusalalla sekä henkilöstövuokrauksessa.

Ilmarisen kilpailukyky on kehittynyt kaikilla keskeisillä mittareilla hyvin, ja nousimme viime vuoden aikana vakavaraisimmaksi työeläkeyhtiöksi. Nettoasiakashankinta nousi tammi-maaliskuussa 93 miljoonaan euroon. Vakuutuksia siirtyi kilpailijoilta Ilmariseen maksutulolla mitattuna 52 miljoonaa euroa nettona ja asiakaspysyvyys oli erinomaisella tasolla 97,2 prosentissa. Myös asiakaskokemus on kehittynyt edelleen positiivisesti poikkeusoloista huolimatta.  

Tammi-maaliskuussa maksoimme eläkkeitä 1,5 miljardia euroa noin 458 000 eläkeläiselle. Eläkepäätöksiä teimme 17 232. Omasta eläketurvasta kannattaa kiinnostua jo työuran aikana ja tarkistaa eläkeote säännöllisesti verkkopalvelustamme, josta tiedon saa ajantasaisesti. Helmikuussa julkaisimme eläkeläisille tehdyn kyselytutkimuksen, jonka mukaan vastaajat kokevat taloudellisen tilanteensa kohtalaiseksi ja useimmat olivat myös itse varautuneet taloudellisesti eläkeikään. Oma taloudellinen tilanne kuitenkin huolestuttaa useampaa kuin joka kolmatta. Kyselyn mukaan lähes kaksi kolmasosaa eläkeläisistä olisi kiinnostunut tekemään ansiotyötä eläkkeellä, ja joka kolmas on jossain muodossa sitä tehnytkin. Työntekoon motivoi erityisesti mielekäs tekeminen, mutta tärkeänä nähtiin myös tulotason parantaminen erityisesti naisten keskuudessa.

Ilmarisen operatiiviseen toimintaan käytetyt hoitokulut olivat tammi–maaliskuussa viime vuoden tasolla 29 miljoonaa euroa. Alkuvuoden hoitokustannustulos pieneni palkkasumman laskun vuoksi 11 miljoonaan euroon ja kustannustehokkuutta mittaava hoitokulusuhde oli 72 prosenttia.

Henkilöstön työvire on koronan aiheuttamista poikkeusoloista ja laajasta etätyöstä huolimatta säilynyt hyvällä tasolla, ja henkilöstön suositteluaste eNPS oli alkuvuonna 34. Olemme huolehtineet henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista poikkeusoloissa monin eri tavoin. Saimme alkuvuonna Olympiakomitealta Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatin tunnustuksena hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta.

Ilmarinen arvioitiin neljännen kerran peräkkäin Suomen vastuullisimmaksi eläkeyhtiöksi laajassa kyselytutkimuksessa. Saavutimme lähes kaikki kaudelle 2016–2020 asettamistamme ilmastotavoitteista. Ilmarisen omistamien kiinteistöjen hiilijalanjälki väheni 14 prosenttia, sijoitukset kestävään kehitykseen lähes kaksinkertaistuivat ja metsäsijoitusten hiilinielut kasvoivat 44 prosenttia. Sen sijaan toteutumatta jäi vielä tavoite siitä, että sijoitussalkku olisi linjassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaisen alle kahden asteen skenaarion kanssa. Työ jatkuu, ja tavoitteenamme on sijoittaa eläkevarat hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä.

Finanssivalvonta lähetti Ilmariselle alkuvuonna valvontakirjeen, jossa se nosti esille valvontatyössään vuosina 2015-2020 tekemiään havaintoja. Ilmarisen hallitus on vastannut Finanssivalvonnan kirjeeseen. Ilmarisen hallinto on luotettavaa ja hyvässä kunnossa. Meille on tärkeää, että toimintamme on säännösten ja ohjeiden mukaista. Olemme uudistaneet ja kehittäneet hallintoamme ja toimintatapojamme viime vuosina merkittävästi. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua Finanssivalvonnan kanssa ja otamme toiminnassamme huomioon valvojan ohjeet ja suositukset.

Ilmarinen juhlistaa tänä vuonna 60-vuotista taivaltaan suomalaisten eläkkeiden turvaajana ja työelämän kumppanina. Merkkivuoden teemana on nuorten tukeminen työelämään kiinnittymisessä ja sitä kautta työurien pidentäminen. Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet ovat olleet viime vuosina huolestuttavassa kasvussa ja keskeisenä tekijänä on mielenterveysongelmien lisääntyminen. Kehityssuunta on huolestuttava niin eläkejärjestelmän kuin koko yhteiskunnan kannalta. Merkkivuoden Mielellään töissä -projektissa haluamme kiinnittää huomiota nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn sekä etsiä keinoja, joilla sekä nuoret itse että yritykset voivat helpottaa työelämään siirtymistä. Kumppanimme projektissa ovat Nuorten Akatemia, Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry ja MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Väestön vanheneminen, matala syntyvyys ja nollakorkoympäristö tuovat edelleen paineita eläkkeiden rahoitukseen pidemmällä aikavälillä. Tällä hetkellä on tärkeää panostaa siihen, että saamme väestön nopeasti rokotettua ja pystymme purkamaan koronarajoitukset ja avaamaan taloutta nopeasti. Maailmantalouden odotetaan kääntyvän vahvaan kasvuun koronakriisin jälkeen, ja on tärkeää, että Suomi pääsee mukaan kasvuun ja saamme investointeja vauhditettua. Samalla on löydettävä ratkaisuja, joilla kuromme kiinni kestävyysvajetta ja vahvistamme työllisyyttä ja Suomen kilpailukykyä myös pitkällä aikavälillä.”

Lue lisää:

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021 (pdf)
Osavuosiraportin kuvaliite (pdf)

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 770 9400

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita