Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Haettujen laskuperusteiden mukaan TyEL-perusmaksu on 25,85 prosenttia palkkasummasta vuonna 2022. Suurimmalle osalle asiakkaista tämä on keskeinen prosentti, sillä sen perusteella Ilmarinenkin laskuttaa asiakkaiden ilmoittamista palkoista kuukausittain.

– Työnantajat saivat alennuksia TyEL-maksuihin koronavuonna 2020. Tuolloin sovittiin, että alennus peritään takaisin maksunkorotuksina. Maksunkorotus tulee näkymään ensi vuoden lisäksi vielä kolmen seuraavankin vuoden maksussa eli viimeisin korotus tulee 2025, toteaa Ilmarisen suurasiakasvakuutuspäällikkö Miika Aromaa.

Asiakashyvitysten taso palautuu entiselleen

TyEL-maksu jakaantuu työntekijän ja työnantajan välille. Työntekijän osuus pysyy arvion mukaan samansuuruisena kuin tänä vuonna eli 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla sekä 8,65 prosenttia 53–62-vuotiailla.

Työnantajan lopullisen maksun suuruuteen vaikuttavat erilaiset maksunalennukset, kuten eläkeyhtiön maksama asiakashyvitys. Työnantajan osuus on maksusta keskimäärin 17,40 %, loppu on työntekijän osuutta.

Jo aiemmin uutisoitu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen ehdottama keskimääräinen eläkevakuutusmaksu (24,85 prosenttia) on työnantajille oleellinen, sillä se kuvaa yleistä maksutasoa ja antaa ison kuvan vuosien välisistä eroista.

– On kuitenkin tärkeää muistaa, että asiakaskohtaisesti maksu voi poiketa huomattavasti keskimääräisestä maksusta. Perusmaksusta vähennetään Ilmarisen antama asiakashyvitys. Lisäksi suurilla yrityksillä maksuun vaikuttaa moni muukin asia ja heillä erot keskimääräiseen maksuun ovat usein suurimmat, Aromaa kuvailee.

Koronan vuoksi asiakashyvityksiä maksettiin vain kolmasosa vuonna 2021, mutta nyt ollaan palaamassa normaaliin tilanteeseen hyvitysten osalta.

– Vaikka perusmaksuprosentti nouseekin yli prosenttiyksikön verran tästä vuodesta, maksutason korotus tasoittuu ennustettujen erinomaisten asiakashyvitysten ansiosta vain korona-maksunkorotuksen suuruiseksi.

Työkyvyttömyystapaukset laskussa

Jos yrityksen palkkasumma on ollut vuonna 2020 yli 2 169 000 euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttaa myös niin sanottu maksuluokka, joka perustuu työntekijöille aiempina vuosina myönnettyihin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

– Merkittävin muutos on, että ensi vuoden työkyvyttömyystariffi laskee vähentyneiden työkyvyttömyystapausten vuoksi. Tästä seuraa se, että maksuluokan vaikutus kokonaismaksuun on aiempaa vähäisempi. Ne, joilla maksuluokka on korkea saavat hieman helpotusta ja toisaalta hyvän maksuluokan asiakkaat eivät saa aivan yhtä paljon alennusta.

Työkyvyttömyystariffi on TyEL-maksuun sisältyvä osa. Se kuvaa, kuinka paljon maksua kerätään tulevia työkyvyttömyyseläkkeitä varten.

– Maksuluokka vaikuttaa edelleen työnantajien maksuun merkittävästi, vaikka vaikutus kuluvasta vuodesta pieneneekin. Työkykyriskien hallintaan kannattaa edelleen panostaa.

Ilmarinen tukee asiakkaidensa työkykyriskien hallintaa monin tavoin. Verkossa tarjolla on myös TyökykyAreena, josta saa vinkkejä työkykyriskien hallintaan.

Keskustelua työeläkejärjestelmän kestävyydestä

Suomen työeläkejärjestelmän kestävyydestä on käyty viime aikoina paljon julkista keskustelua.

– Maksutasoon kohdistuu nousupainetta pitkällä aikavälillä väestön ikääntymisestä ja alhaisesta syntyvyydestä johtuen. Aivan lähivuosien maksutasoon tällä ei ole vaikutusta, mutta pidemmällä aikavälillä on tärkeää käydä keskustelua siitä, millaisia sopeutustoimia tarvitaan, jotta järjestelmän kestävyys voidaan turvata myös tulevaisuudessa, Aromaa kiteyttää.

Tarkista yrityksesi maksuennuste budjetoinnin tueksi

On helppoa tarkistaa yrityksen vakuutuksen tai vakuutusten maksuprosentti kirjautumalla verkkopalveluumme. Näet ennusteen ensi vuoden vakuutusmaksuprosentista ja TyEL-maksuista verkkopalvelussamme.

– Vaikka luvut ovat ennusteita, ne antavat hyviä työkaluja budjetointiin. Aiemmat palvelussamme olleet arviot ovat nyt hieman tarkentuneet, joten päivitetty arvio kannattaa käydä tarkistamassa, Aromaa toteaa.

Löydät haetut maksuprosentit ja muut suureet verkkosivuiltamme jo nyt. Mukana ovat myös tilapäisiin työnantajiin liittyvät tunnusluvut. Päivitetyt luvut löydät täältä.

Yrittäjien eläkemaksu pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2021. Alle 53-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla se on 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta. Työtulo tarkistetaan automaattisesti vuosittain palkkakertoimella. Päivitetyt luvut löydät täältä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusmaksuprosentit marraskuun aikana.

Lue lisää

Ajankohtaista

Uutinen 18.6.2024

Työeläkevakuutuksen ostaminen on nyt helppoa ja nopeaa

Verkkosivuiltamme voi nyt ostaa työeläkevakuutuksen entistä helpommin. Panostimme erityisesti saavutettavuuteen, käytettävyyteen ja selkeyteen, jotta vakuutushakemuksen täyttäminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Työeläkevakuutuksen ostaminen on nyt helppoa ja nopeaa

Tiedote 14.6.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui

Työntekijämäärä laski toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,0 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus, rakentaminen sekä majoitus- ja ravitsemusala. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski edelleen joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku hidastui
Lisää uutisia ja tiedotteita