Tiedote 28.10.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2021: Sijoitukset tuottivat 10,5 prosenttia, vakavaraisuuspääoma vahvistui 15,4 miljardiin euroon

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto nousi 10,5 prosenttiin (1,1 %) eli 5,6 miljardiin euroon osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 58,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,1 prosenttia. Tämä vastaa 4,6 prosentin reaalituottoa.

Sijoitustoiminnan hyvän tuoton myötä tammi-syyskuun kokonaistulos nousi 2,9 (-0,1) miljardiin euroon.

Vakuutusmaksutulo nousi 4,4 (4,0) miljardiin euroon asiakkaiden palkkasummien kasvun ja TyEL-maksun väliaikaisen alennuksen päättymisen myötä. Eläkkeitä maksettiin 4,7 (4,6) miljardia euroa.

Nettoasiakashankinta nousi 230 (149) miljoonaan euroon erinomaisen asiakaspysyvyyden ja onnistuneen asiakashankinnan myötä.

Hoitokustannustulos parani 45 (38) miljoonaan euroon ja hoitokulusuhde 64 (69) prosenttiin. Parantunut kustannustehokkuus alensi hoitokuluja 81 (85) miljoonaan euroon.

Vakavaraisuuspääoma vahvistui 15,4 (12,5) miljardiin euroon ja vakavaraisuusaste 135,0 (130,2) prosenttiin.

Ilmarisen tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoden 2035 loppuun mennessä. Tarkempi tiekartta on laadittu listatuille osakesijoituksille ja kotimaisille kiinteistösijoituksille.

Näkymät: Talouden toipumisen sekä TyEL-maksuun annetun väliaikaisen alennuksen päättymisen myötä Ilmarisen maksutulon odotetaan nousevan selvästi vuonna 2021. Palkkasumman nousun odotetaan parantavan hoitokustannustuottoja ja hoitokustannustulosta verrattuna viime vuoteen.

Toimitusjohtaja Jouko Pölönen:

”Ilmarisen tammi-syyskuun tulos oli vahva sekä sijoitustoiminnassa, että asiakashankinnassa. Sijoitukset tuottivat 10,5 prosenttia eli 5,6 miljardia euroa ja vakavaraisuuspääoma nousi 15,4 miljardiin euroon. Nettoasiakashankinta nousi maksutulolla mitattuna 230 miljoonaan euroon onnistuneen asiakashankinnan ja erinomaisen asiakaspysyvyyden ansiosta.

Maailmantalous jatkoi nopeaa toipumista koronapandemian aiheuttamasta taantumasta. Nopea talouskasvu on kiihdyttänyt inflaatiota ja aiheuttanut pullonkauloja toimitusketjuihin. Kolmannen vuosineljänneksen aikana odotukset inflaation kiihtymisestä ja rahapolitiikan kiristymisestä vahvistuivat, mikä lisäsi sijoitusmarkkinoilla volatiliteettia ja alkuvuoden voimakas kurssinousu tasaantui.

Ilmarisen sijoitussalkussa pääomaisuusluokista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 19,2 prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 3,5 prosenttia, kiinteistösijoitukset 4,2 prosenttia ja muut sijoitukset -1,7 prosenttia. Sijoitusten pitkän aikavälin keskimääräinen nimellistuotto oli 6,1 prosenttia, mikä vastaa 4,6 prosentin reaalivuosituottoa.

Vakuutusmaksutulo nousi 4,4 miljardiin euroon, mikä oli yli 400 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Koronakriisin aikana laskenut asiakasyritysten palkkasumma on ollut kasvussa huhtikuusta lähtien ja tammi-syyskuussa palkkasumma kasvoi 5,5 prosenttia. Maksutulon kasvuun on vaikuttanut myös koronakriisin vuoksi työnantajan TyEL-maksuun tehdyn määräaikaisen alennuksen päättyminen.

Maksoimme eläkkeitä 4,7 miljardia euroa noin 457 000 eläkeläiselle. Työkyvyttömyyseläkkeiden hakijamäärä laski ja työkyvyttömyyseläkepäätöksiä tehtiin 12 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Käynnistimme yhdessä Kelan kanssa kokeilun, jonka tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä ohjaamalla asiakkaita ammatilliseen kuntoutukseen nykyistä varhaisemmin. Pilotissa pyritään ennakoivasti tunnistamaan asiakkaat, joilla työeläkekuntoutuksen edellytykset täyttyvät ja olemaan heihin aktiivisesti yhteydessä, jos asiakas antaa tähän suostumuksen. Tällä halutaan parantaa kuntoutuksen vaikuttavuutta ja helpottaa asiointia.

Kustannustehokkuuttamme kuvaava hoitokulusuhde parani 64 prosenttiin ja hoitokustannustulos nousi 45 miljoonaan euroon. Operatiiviseen toimintaan käytetyt hoitokulut olivat 81 miljoonaa euroa, eli 4 miljoonaa euroa edellisvuotta alemmat.

Ilmarisen tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoden 2035 loppuun mennessä. Ensimmäisessä vaiheessa olemme laatineet tarkemmat omaisuusluokkakohtaiset tiekartat listatuille osakesijoituksille sekä kotimaisille kiinteistösijoituksille. Sijoittajana edistämme siirtymää vähähiiliseen talouteen mm. edellyttämällä päästövähennyksiä sijoituskohteiltamme, vaikuttamalla sijoituskohteisiimme suoraan tai yhdessä muiden sijoittajien kanssa sekä sijoittamalla uusiin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviin ratkaisuihin.

Tuoreen kansainvälisen arvion mukaan Suomen eläkejärjestelmä on yksi maailman parhaimmista. Rahoituksellinen kestävyys kohtaa kuitenkin haasteita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Rahoitushaasteisiin on syytä varautua ajoissa, eikä jättää ongelmia tuleville sukupolville. Julkisuudessa esillä ollut ehdotus alle 1400 euron työeläkkeiden korottamisesta heikentäisi sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja olisi työeläkejärjestelmän perusperiaatteiden vastainen. Työeläkejärjestelmässä ja yhteiskunnassa on tärkeää käydä keskustelua siitä, mikä on kestävä eläkemaksujen ja etuuksien tasapaino. Avainasemassa eläkejärjestelmän kestävyyden varmistamisessa ovat työllisyyden ja työkyvyn parantaminen, työurien pidentäminen, työperäisen maahanmuuton helpottaminen ja syntyvyyttä tukeva väestöpolitiikka. Vakavaraisuussääntelyä kehittämällä tulisi varmistaa, että eläkelaitokset voivat tavoitella pitkällä aikavälillä parasta mahdollista tuottoa eläkevaroille, mikä osaltaan hillitsee eläkemaksujen korotuspainetta.”  

Lue lisää:

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2021 (pdf)
Osavuosiraportin kuvaliite (pdf)

Lisätietoja

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 770 9400

Ajankohtaista

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita