Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 14.6.2022

Julkisuudessa esillä olleessa työsuhteen päättämisessä ei syrjiviä perusteita

Ilmarisessa on selvitetty julkisuudessa esillä ollutta tapausta liittyen työntekijän työsuhteen purkamiseen. Selvityksessä ei ole tullut esiin mitään sellaista, joka antaisi aihetta seuraamuksiin.

Työsuhteen päättäminen ja siihen johtaneet tapahtumat on käyty perusteellisesti läpi sekä Ilmarisen sisäisesti että ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Työntekijän työsuhteen päättämiselle koeajalla on ollut työsopimuslain mukaiset, dokumentoidut perusteet pidemmältä aikaväliltä. Menettelyssä on noudatettu Ilmarisessa sovittuja toimintamalleja ja ohjeita.

– Yksityisyydensuojan vuoksi emme voi julkisesti kertoa työsuhteen päättämisen perusteita, mutta syyt liittyvät aina työhön, eikä asialla ole mitään tekemistä työntekijän seksuaalisen suuntautumisen tai siviilisäädyn kanssa. Epäasiallista tai syrjivää käytöstä emme hyväksy keneltäkään, Ilmarisen henkilöstöjohtaja Sami Ärilä sanoo.

Koeajan tarkoituksen mukaisesti Ilmarisessa arvioidaan koko koeajalta mm. työntekijän työsuoritusta, soveltuvuutta työhön ja työyhteisöön sekä henkilön saamaa palautetta. Työntekijälle annetaan palautetta ja hänelle varataan mahdollisuus korjata toimintaansa, jos sellaiseen on tarvetta. Esihenkilö ei koskaan tee yksin päätöstä työsuhteen päättämisestä, vaan päätöksentekoon osallistuu useampia henkilöitä.

Työsuhteen päättämisen lisäksi Ilmarisessa on selvitetty julkisuudessa esitettyä väitettä siitä, että esihenkilö olisi kommentoinut epäasiallisesti työntekijän seksuaalista suuntautumista. Väite on otettu Ilmarisessa vakavasti ja selvitetty niin perusteellisesti kuin mahdollista. Selvityksessä ei ole löydetty näyttöä, joka tukisi entisen työntekijän väitettä, eikä esiin ole tullut mitään sellaista, joka antaisi aihetta seuraamuksiin.

Väitteelle ei ole selvityksessä löydetty muuta näyttöä kuin henkilön itsensä kertoma. Tapauksella ei ole ulkopuolisia todistajia. Esihenkilö kiistää käyneensä väitetyn mukaista keskustelua tai edes tavanneensa työntekijää sanottuna ajankohtana. Hän pitää esitettyä syytöstä loukkaavana ja sen sisältöä vahvasti omien arvojensa vastaisena.

Asiaa on selvitetty kuulemalla tapauksen osapuolia sekä työyhteisön jäseniä. Entisen työntekijän kanssa on keskusteltu ja hänelle on tarjottu mahdollisuutta käydä tapausta läpi niin, että mukana olisi hänen valitsemansa avustaja. Kuulemisten lisäksi tapahtumien kulkua on selvitetty työkalentereista ja kulunvalvontatiedoista siltä osin, kuin se työnantajalle on mahdollista. Näistä ei ole löytynyt näyttöä sille, että henkilöt olisivat kohdanneet kerrottuna ajankohtana.

– Esitetyt väitteet ovat erittäin vakavia ja olemme halunneet selvittää ne niin perusteellisesti kuin on mahdollista työnantajan käytettävissä olevin keinoin. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa ja meillä on nollatoleranssi kaikelle kiusaamiselle, häirinnälle ja epäasialliselle kohtelulle, Sami Ärilä sanoo.

– Työsuhteen purkaminen on aina raskas toimenpide erityisesti työntekijälle, mutta myös työnantajalle, eikä sitä koskaan tehdä kevein perustein. Olemme pahoillamme, että työntekijä on kokenut tämän epäoikeudenmukaisena, Ärilä lisää.

Tapaus on ollut järkytys koko Ilmarisen henkilöstölle, ja asiaa tullaan käymään henkilöstön kanssa läpi ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella.

– Jokaisen ihmisen arvostava, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on Ilmarisen arvojen ytimessä. Moni on kokenut aiheen ympärillä käydyn julkisen keskustelun epäoikeudenmukaisena ja ahdistavana, ja tuntee, ettei se vastaa heidän omaa kokemustaan Ilmarisesta työpaikkana, Ärilä kertoo.

Säännöllisten henkilöstökyselyiden perusteella tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat Ilmarisessa hyvin, mutta myös parannettavaa löytyy, ja tähän panostamme jatkossa entistäkin enemmän.

– Haluamme olla työpaikka, jossa jokainen voi olla aidosti oma itsensä. Tulemme nostamaan yhdenvertaisuuden entistäkin vahvemmin esiin esihenkilöiden ja koko henkilöstön kanssa ja lisäämään aiheeseen liittyvää koulutusta. On tärkeää, että aiheesta puhutaan, ja jos minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista käyttäytymistä työpaikalla esiintyy, nämä tapaukset tuodaan esiin ja jokainen työntekijä tietää, miten toimia, Ärilä sanoo.

– Tämä tapaus on ollut raskas kaikille osapuolille.On myös valitettavasti selvää, että Ilmarisen työnantajamaine on saanut ikävän kolauksen. Tulemme tekemään määrätietoisesti töitä sen eteen, että henkilöstö, asiakkaat ja kumppanit voivat luottaa Ilmarisen olevan monimuotoisuutta arvostava työpaikka, hän jatkaa.

Lisätietoja:

Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja, p. 0400 271 066, sami.arila@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 15.5.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Työntekijämäärä laski huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui edelleen

Tiedote 26.4.2024

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten tuotto oli tammi–maaliskuussa 3,2 prosenttia. Yhtiön kustannustehokkuus parani edelleen vakuutusmaksutulon kasvaessa ja eläketurvan tuottamiseen tarvittavien hoitokulujen laskiessa. – Olemme jatkaneet menestyksekkäästi Ilmarisen strategian toteuttamista ja kasvattaneet tuottavuuttamme viimeisten kuuden vuoden aikana merkittävästi, toteaa Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

Ilmarisen sijoitustuotto 3,2 prosenttia, ja tehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita