Tiedote 7.10.2022

Luontokato vaikuttaa sijoitussalkkuihin

– Luonnon monimuotoisuus ja luontokato pitää ottaa huomioon sijoitustoiminnassa samaan tapaan kuin ilmastonmuutos. Suomessa ja maailmalla on vasta harvoja biodiversiteettitiekarttoja ja haluamme olla mukana luomassa uusia toimintatapoja, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos sanoo.

Maapallolla on meneillään hurja luontokato: Kasvi- ja eläinlajeja häviää ja ekosysteemit muuttuvat. Osa lajeista leviää hallitsemattomasti ja vie elintilaa muilta. Ilmarisen tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti, jotta eläkkeet voidaan maksaa nyt ja tulevaisuudessa. Luontokato vaikuttaa talouteen ja siten sijoitussalkkuihin: Ilmarisen suorista listatuista sijoituksista neljännes on voimakkaasti riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta. Sijoitussalkun yhtiöistä kolmanneksella on puolestaan siihen voimakkaat vaikutukset.

– Sijoittajilla on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Pitää tunnistaa ja ehkäistä sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyviä riskejä sijoituksille että sijoituksistamme johtuvia haittoja luonnon monimuotoisuudelle, Karoliina Lindroos sanoo.

– Emme odota, että joku kehittää valmiiksi ohjeet luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamiseen, vaan loimme ne itse. Haluamme myös avoimesti julkaista lähestymistapamme, jotta voimme keskustella muiden toimijoiden kanssa ja tehdä yhteistyötä, jotta sijoitusalalle kehittyy yhä parempia keinoja huomioida luonnon monimuotoisuus, hän sanoo.

– Tähän mennessä talouskasvu on tehty luontopääoman kustannuksella. Sijoitustermein meillä ei ole enää varaa syödä pääomaa, vaan pitää alkaa elää koroilla.

Ilmarinen laati omaa toimintaansa ohjaavan Ilmastotiekartan vuosi sitten. Nyt julkaistaan Luonnon monimuotoisuus -tiekartta.

Ilmarisen keinot luonnon monimuotoisuuden edistämiseen

Ilmarinen huomioi toiminnassaan jo nyt luonnon monimuotoisuutta ja pyrkii kehittämään yhä parempia keinoja. Karoliina Lindroos kertoo, miten:

1) Selvitimme sijoittajan mahdollisuudet toimia

– Ensin selvitimme, mitä kaikkea kansainvälinen sijoittaja voi tehdä luonnon monimuotoisuuden huomioimiseksi ja edistämiseksi sekä millaisia luonnon monimuotoisuuteen liittyviä aloitteita ja yhteistyömahdollisuuksia sijoittajille on olemassa. Vaikka aihe on sijoittajalle monimutkainen ja käytännöt vasta kehittymässä, tunnistimme useita jo olemassa olevia keinoja huomioida luonnon monimuotoisuus sijoitustoiminnassa.

2) Arvioimme sijoitussalkkuamme

– Analysoimme listattujen osakkeiden sijoitussalkkumme, jotta tunnistamme, millaiset sijoitukset ovat merkittävimpiä luonnon monimuotoisuudelle. Materiaalisektorilla eli käytännössä raaka-aineteollisuudella on tehdyn arvion mukaan suurin riski ja vaikutukset. Jatkossa vertaamme tuloksia myös sopivaan vertailuarvoon ja kehitämme uusia sijoitus- ja salkunhoitokeinoja

3) Luonnon monimuotoisuus huomioon sijoituksissa

– Salkkuanalyysin perusteella tutkimme ja suunnittelemme toimia, jotka auttavat torjumaan luontokatoa. Voimme esimerkiksi vaikuttaa sijoituskohteisiimme, jotta nämä arvioivat ja raportoivat vaikutuksistaan ja kannattaa yhtiökokouksissa merkityksellisiä luonnolle myönteisiä esityksiä. Voimme myös noudattaa tehostettua huolellisuutta (due diligence), luoda luonnon monimuotoisuudelle kohdistetut sijoitusten valintaperusteet, tai esimerkiksi sulkea pois luonnon monimuotoisuudelle erityisen haitallista toimintaa.

4) Raportoimme avoimesti ja tarkasti

– Sijoittajalle mahdolliset arviointi- ja raportointistandardit kehittyvät nopeasti, ja pyrimme raportoimaan edistymisestämme alan parhaiden standardien mukaan. Aluksi raportoimme salkkumme luonnon monimuotoisuuteen ja luontopääomaan liittyvistä riippuvuuksista ja vaikutuksista. Jatkossa yksi mahdollisuus on esimerkiksi käyttää luonnon huomioon ottavaa Taskforce on Nature-related Financial Disclosures -viitekehystä samaan tapaan kuin käytämme ilmastonmuutoksen huomioon ottavaa Task Force on Climate-Related Financial Disclosures -raportointiviitekehystä.

Tavoitteet vuosille 2023–2024

Vuona 2023

  • Tehostettu riskipohjainen huolellisuus (due diligence) tunnistetuilla voimakkaasti luonnon monimuotoisuudesta riippuvaisilla aloilla, alkaen materiaalisektorista.
  • Oma raportointi.

Vuonna 2024

  • Lisävaatimusten asettaminen aloilla, joilla on merkittäviä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle, esimerkiksi sertifiointijärjestelmien käyttö.
  • Luonnon monimuotoisuuteen kohdennetut vaikuttamisstrategiat.

Biodiversiteettitiekartta suomeksi

Lue lisää

Lisätietoja

  • Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, p. 0102843563

Ajankohtaista

Tiedote 15.2.2024

Ilmarisen tilinpäätös 2023: Sijoitustuotto oli 5,8 prosenttia ja kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitustuotto oli 5,8 prosenttia ja kustannustehokkuus parani edelleen, kun vakuutusmaksutulo kasvoi 4 prosenttia ja hoitokulut laskivat 5 prosenttia. Asiakkaamme hyötyvät suoraan tehokkuutemme parantumisesta: laskimme Ilmarisen työeläkevakuutusmaksun hoitokustannusosaa 20 prosentilla vuoden 2024 alusta.

Ilmarisen tilinpäätös 2023: Sijoitustuotto oli 5,8 prosenttia ja kustannustehokkuus parani edelleen
Lisää uutisia ja tiedotteita