Tiedote 15.8.2023

Ilmarisen sijoitustuotto nousi 3,7 prosenttiin

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitustuotot nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,7 prosenttiin. – Vakavaraisuutemme vahvistui ja kustannustehokkuus parani edelleen korkeasta inflaatiosta ja talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta, toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla 3,7 prosenttia eli 2,1 miljardia euroa. Osakesijoitukset tuottivat 5,7 prosenttia ja korkosijoitukset 3,7 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo nousi yhteensä 58,2 miljardiin euroon. Sijoitustoiminnan hyvän tuoton myötä tammi–kesäkuun kokonaistulos nousi 605 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutulo nousi kuusi prosenttia ja hoitokulut alenivat kolmella prosentilla.

– Sijoitustoiminnan tuottoa kasvattivat tammi-kesäkuussa erityisesti osakemarkkinan suotuisa kehitys sekä korko- ja luottoriskisijoitukset, Jouko Pölönen kertoo.

Miksi Suomen pörssin kehitys on niin heikkoa?

Suomen pörssissä osakkeiden arvo on kehittynyt heikommin kuin keskimäärin USA:ssa ja Euroopassa. Syitä on useita.

– Suomen toimialarakenne selittää suurimmaksi osaksi OMXH-indeksin heikkoutta. Lisäksi muutamat yksittäiset isot yritykset, joilla on iso indeksipaino ovat pärjänneet heikosti ja vetäneet koko yleisindeksiä alaspäin, Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula kertoo pääsyyn.

Työllisyys kääntyi laskuun

Työntekijämäärän väheneminen näkyy konkreettisesti Ilmarisen asiakasyrityksissä.

– Suhdanneindeksissämme on nyt kahteen vuoteen ensimmäiset kuukaudet, kun asiakasyritysten työntekijämäärissä ollaan miinuksella: kesäkuussa työntekijämäärä kääntyi 0,3 prosentin laskuun, ja heinäkuussa lasku syveni -1,4 prosenttiin, Pölönen kertoo Ilmarisen suhdanneindeksin tuoreesta tuloksesta.

”Suomen on oltava avoin ja kaikille turvallinen yhteiskunta”

Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa ja työeläkejärjestelmää haastavat erityisesti työikäisen väestön pieneneminen ja huoltosuhteen heikkeneminen.

– Tarvitsemme paljon lisää työntekijöitä ulkomailta. Se on sekä Suomen talouden että eläkejärjestelmän kannalta välttämätöntä. Jotta saamme ihmisiä muuttamaan tänne, Suomen on oltava avoin ja kaikille turvallinen yhteiskunta, jossa minkäänlaista syrjintää ei suvaita, Jouko Pölönen linjaa.

Jotta työntekijöitä riittää, on tärkeä pitää huolta myös työntekijöiden työkyvystä ja osaamisen kehittämisestä.

– Meillä ei ole varaa siihen, että vuosittain lähes 20 000 ihmistä jää työkyvyttömyyseläkkeelle. Työelämään tarvitaan joustoja osatyökykyisten työllistämiseen ja myös monen työhaluisen eläkeläisen saamiseksi osa-aikaisiin töihin, Pölönen sanoo.

Hän huomauttaa, että nykyisissä ja tulevissa eläkeläisissä on valtava työvoimapotentiaali paikkaamaan historiallisen alhaisen syntyvyyden aiheuttamaa työikäisen väestön kasvavaa vajetta.

Tammi–kesäkuun kehitys Ilmarisessa lyhyesti:

  • Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 3,7 (-6,2) prosenttia eli 2,1 mrd. euroa.
  • Sijoitusten markkina-arvo nousi 58,2 (56,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 5,8 prosenttia. Tämä vastaa 3,8 prosentin reaalituottoa.
  • Sijoitustoiminnan hyvän tuoton myötä tammi–kesäkuun kokonaistulos nousi 0,6 (-3,4) miljardiin euroon.
  • Vakuutusmaksutulo nousi 6 prosenttia 3,5 (3,3) miljardiin euroon. Eläkkeitä maksettiin 3,6 (3,3) miljardia euroa.
  • Nettoasiakashankinta oli 70 (91) miljoonaa euroa ja rullaava edellisen 12 kuukauden asiakaspysyvyys oli 96,4 (97,1) prosenttia.
  • Hoitokulut alenivat kolmella prosentilla 50 (52) miljoonaan euroon ja olivat 0,35 (0,39) prosenttia vakuutettujen TyEL-palkkasummasta ja YEL-työtulosta.
  • Vakavaraisuuspääoma nousi 12,4 (11,8) miljardiin euroon ja vakavaraisuusaste vahvistui 126,4 (125,8) prosenttiin.
  • Näkymät: Ilmarisen maksutulon odotetaan kasvavan palkkasummien kasvun myötä, mutta kasvuvauhdin odotetaan hidastuvan edellisvuodesta.

Lue lisää:

Lisätietoja

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, p. 050 380 3016
Kaisa Ala-Laurila, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 777 9212

Ajankohtaista

Tiedote 15.4.2024

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Työntekijämäärä laski maaliskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -2,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista eniten laskivat henkilöstövuokraus sekä rakentaminen. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka puolella Suomea. Uudistettuun suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat kattavat nyt valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen uudistettu suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku voimistui

Uutinen 12.4.2024

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista

Ilmarisen vuodesta 2013 asti julkaisema suhdanneindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa kansantalouden kehityksestä. Indeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Nyt suhdanneindeksiin mukaan laskettavat toimialat laajentuvat kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksi laajenee kattamaan valtaosan yksityisestä sektorista
Lisää uutisia ja tiedotteita