Viestinnän periaatteet

Miksi viestinnän periaatteet?

 • Tukevat strategiaa = vahvistavat avointa ja aktiivista viestintäkulttuuria.
 • Auttavat erottautumaan kilpailijoista = vahvistavat brändiä.
 • Selkiyttävät olemassa olevia ohjeistuksia. 

Miten Ilmarinen viestii?

1. Aktiivinen

 • Olemme vuorovaikutuksessa eri sidosryhmien kanssa, jotta ymmärrämme laajasti eri tahojen näkemyksiä.
 • Luotaamme heikkoja signaaleja, jotta voimme ajoittaa viestimme myös ennakoivasti.
 • Julkaisemme viestittävät asiat mahdollisimman pian. Esitämme verkkosivuilla aina ajantasaisen tiedon.
 • Omalle henkilöstölle kerromme meneillään olevista asioista mahdollisimman varhain.

2. Avoin

 • Ilmarisen toiminta on lähtökohtaisesti julkista ja kerromme siitä avoimesti. Luottamuksellisia asioita ovat liikesalaisuudeksi luettavat sekä yksittäisiin asiakkaisiin, henkilöihin, kumppanuuksiin tai sopimuksiin liittyvät seikat. 
 • Suhtaudumme kysyjiin myönteisesti, vastaamme kysymyksiin avoimesti ja kiertelemättä.
 • Kerromme kaunistelematta myös huonot uutiset.
 • Osallistumme keskusteluun myös vaikeista kysymyksistä ja emme provosoidu kriittisistäkään äänenpainoista. Hyväksymme, että asioista voi olla monenlaisia näkemyksiä. 
 • Kannustamme rohkeaan keskusteluun Ilmarisen sisällä.

3. Näkemyksellinen

 • Tuomme esiin asiantuntemuksemme työeläkealaa koskevissa teemoissa. Teemme myös uusia keskustelunavauksia.
 • Viestiemme luotettavuus perustuu faktoihin, kokemukseen ja havaintoihin.
 • Esitämme näkemyksemme rakentavasti, ratkaisuja ja yhteistyötä painottaen.

4. Ymmärrettävä

 • Kerromme asioista ymmärrettävästi ja kiinnostavasti – ihmisten arkea koskettavalla tavalla.
 • Kiinnitämme huomion olennaiseen, asetamme asiat mittasuhteisiin  ja liitämme ne laajempiin kokonaisuuksiin
 • Tarjoamme tulkintoja hankalista aiheista ja niiden merkityksestä.