Artikkeli 2.3.2022

Så här drar du av FöPL-försäkringsavgifterna i beskattningen som företagare

FöPL-försäkringsavgifterna kan vara en stor utgift för företagare. Lyckligtvis kan man dra av försäkringsavgifterna i beskattningen vilket minskar de faktiska kostnaderna. Ju högre försäkringsavgifterna är, desto lägre är den faktiska avgiftsprocenten. Läs nedan hur det lönar sig att göra med avdraget i olika situationer.

Två sätt att dra av avgifterna 

Som företagare kan du dra av FöPL-avgifterna i din egen eller makens/makans personliga beskattning eller i företagets beskattning.  

Vilket sätt som lönar sig beror till exempel på om du är enskild näringsidkare (företagare med firma) eller om du utövar företagarverksamhet i bolagsform. Även de övriga inkomsterna under skatteåret påverkar och i regel lönar det sig att inrikta avdraget på inkomsterna med den högsta skattesatsen.  

Observera att man kan endast dra av obligatoriska pensionsförsäkringsavgifter från näringsverksamhetens inkomster. Däremot är det möjligt att förutom de obligatoriska avgifterna även dra av andra lagstadgade och frivilliga avgifter från förvärvsinkomsterna.  

Så här drar du av FöPL-avgifterna i beskattningen som enskild näringsidkare 

Som enskild näringsidkare kan du välja om du drar av FöPL-försäkringsavgifterna som kostnader i näringsverksamhet eller i din personliga beskattning. Du kan ta det beslutet senast när du fyller i din skattedeklaration. Observera att du endast kan välja ett av avdragssätten.  

Det bästa sättet för en enskild näringsidkare att dra av avgifterna är vanligen i den personliga beskattningen, för då inriktas de helt och hållet på förvärvsinkomsterna. I det fallet drar du alltså av avgifterna med din personliga förhandsifyllda skattedeklaration, där avgifterna dras av från förvärvsinkomsterna, inte kapitalinkomsterna. Om dina förvärvsinkomster är låga kan det vara värt att kolla med din make/maka. Om hen har större inkomster lönar det sig att dra av försäkringsavgiften i hens beskattning. Ju högre förvärvsinkomster, desto lägre blir den faktiska FöPL-avgiftsprocenten – oavsett om inkomsterna är ens egna eller makens/makans. 

Om du har låga förvärvsinkomster och din skatteprocent är mycket låg – och det inte går att utnyttja makens/makans beskattning – kan det vara lönsamt att dra av avgifterna som företagskostnader från näringsverksamhetsinkomsterna. Då kan du även inrikta avdraget på den del av företagets inkomster som beskattas som kapitalinkomster.  

Om du inte har några förvärvsinkomster överhuvudtaget lönar det inte sig att dra av FöPL-avgifterna i din personliga beskattning eftersom FöPL-avgifter inte beaktas när man fastställer förluster från förvärvsinkomstslaget.  

Ytterligare instruktioner på vero.fi för enskilda näringsidkare. Dessutom kan du bedöma hur olika situationer påverkar dina totalinkomster med skatteprocenträknaren (vero.fi) 

Bedriver du företagsverksamhet i bolagsform? Så här drar du av FöPL-avgifterna 

Om verksamheten bedrivs i bolagsform och företaget går med vinst är det oftast bäst att låta företaget ta hand om både försäkringsavgifterna och avdragen. Kom ihåg att om du vill dra av FöPL-avgifterna i beskattningen som företagskostnader är det även företaget som ska betala avgifterna. Om företaget har betalat FöPL-avgifterna kan de endast dras av i företagets beskattning.  

Om din företagsverksamhet går med förlust ökar avdrag av FöPL-avgifterna från näringsverksamhetens inkomster den förlust som fastställs för näringsverksamheten. Om du eller din make/make ändå har förvärvsinkomster får du en direkt skattefördel för avdrag av FöPL-avgifterna endast om du betalar avgifterna själv och drar av dem från förvärvsinkomsterna.  

Det lönar sig dock vanligtvis inte för en företagare med låga förvärvsinkomster och låg skatteprocent att betala avgifterna själv, utan i stället låta företaget betala avgifterna och dra av dem i företagets beskattning. 

Hur påverkar avdrag av FöPL-avgifterna i beskattningen företagaravdraget? 

Som företagare beviljas du ett företagaravdrag på fem procent från din inkomst av näringsverksamhet under skatteåret. Om du drar av dina FöPL-avgifter som kostnader i näringsverksamhet minskar de näringsverksamhetens resultat. Då blir även företagaravdraget lägre. Men om du däremot drar av FöPL-avgifterna i din personliga beskattning påverkar det inte företagaravdraget.  

Observera dock att företagaravdraget inte gäller beskattningen av aktiebolag. 

Vad ska jag göra om jag glömt att dra av FöPL-avgifterna i beskattningen? 

Om du har glömt att dra av FöPL-avgifterna i beskattningen kan du begära att få göra avdraget inom den utsatta tiden för sökande av ändring. Den allmänna tidsfristen för sökande av ändring är tre år från början av året efter utgången av beskattningsåret. En begäran om omprövning som gäller skatteåret 2021 ska till exempel vara inlämnad hos Skatteförvaltningen senast 31.12.2024. 

Satsa på företagsverksamheten och krångla inte till det 

En bra tumregel för alla företagare när det gäller skattefrågor är att göra saker så enkelt som möjligt. Fokusera på företagsverksamhet, för att optimera avgiftsavdraget har endast betydelse när företaget är framgångsrikt och vinstbringande. Om du har låga inkomster, kontrollera alltid om maken/makan har högre inkomster i beskattningen. 

Kom ihåg – så här drar du av FöPL-avgifterna i beskattningen   

  • Du själv eller ditt företag betalar FöPL-avgiften. 
  • Dra av avgifterna i antingen din personliga eller ditt företags beskattning. 
  • Om du betalar FöPL-avgifterna själv, dra av dem i din egen eller i din makes/makas personliga beskattning. Det klokaste är att avdraget görs i den av makarnas beskattning som har högre förvärvsinkomster som är föremål för progressiv beskattning. 
  • Om ditt företag betalar FöPL-avgiften ska du dra av avgifterna som utgifter för företaget. 
  • Som företagare är det du själv som ska dra av FöPL-avgifterna i beskattningen. Avgiftsuppgifterna överförs inte automatiskt från pensionsbolaget till Skatteförvaltningen. 

Aktuellt nu

Meddelande 26.4.2024

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Avkastningen på arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar var i januari–mars 3,2 procent. Bolagets kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare då premieinkomsten ökade och de omkostnader som behövs för verkställande av pensionsskyddet minskade. – Vi har fortsatt att framgångsrikt genomföra Ilmarinens strategi och i betydande grad utökat vår lönsamhet under de senaste sex åren, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen.

Ilmarinens placeringsavkastning var 3,2 procent och effektiviteten förbättrades ytterligare

Nyheter 5.3.2024

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten

Vi har räknat ut de slutliga kundåterbäringarna som minskar ArPL-avgiften och de syns i webtjänsten fr.o.m. den 5 mars. Vår kostnadseffektivitet har ökat ytterligare och syns direkt i form av mindre arbetspensionsavgifter för våra arbetsgivarkunder.

Arbetsgivare, kundåterbäringar syns i webtjänsten
Mera nyheter och meddelanden