Nordic Engagement Cooperation NEC

Vi ger varje år ut information om påverkansarbetet och företagen som aktiviteterna inriktats på. Uppgifterna återfinns i årsrapporterna för Nordic Engagement Cooperation.

Nordiska pensionsplacerare samarbetar för att påverka internationella företag

På den här sida kan du ladda ner årsrapporterna för Nordic Engagement Cooperation (på engelska).