Nordic Engagement Cooperation NEC

Vi ger varje år ut information om påverkansarbetet och företagen som aktiviteterna inriktats på. Uppgifterna återfinns i årsrapporterna för Nordic Engagement Cooperation.