Kan jag få yrkesinriktad rehabilitering?

Yrkesinriktad rehabilitering kan hjälpa dig att orka med jobbet eller med en återgång till arbetet. Testet på denna sida kan hjälpa dig och visa om yrkesinriktad rehabilitering kan vara aktuellt för dig. Svara på frågorna genom att välja det alternativ som bäst beskriver din situation och klicka därefter på ”Kolla svaret”.

  1. 1/4 Hur skulle du beskriva ditt hälsotillstånd?

  1. 2/4 Hur ser din jobbsituation ut?

  1. 3/4 Hur länge har du arbetat eller varit företagare?

  1. 4/4 Har du diskuterat din situation med företagshälsovården eller någon annan specialist inom hälsovården?