Tiedote 23.10.2015

NEDGÅNGEN I AKTIEKURSERNA AVSPEGLADES I PLACERINGSAVKASTNINGEN

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–september en avkastning på 3,1 procent (5,7 procent 30.9.2014). Avkastningen på lång sikt var fortfarande på god nivå, 5,9 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick i slutet av september till 35,2 (34,1) miljarder euro.

‒ Fastän juli–september var krävande särskilt på aktiemarknaden, kan avkastningen under de första nio månaderna likväl betraktas som skälig, bedömer verkställande direktör Timo Ritakallio.

Placeringarna i noterade aktier avkastade 3,7 (8,0) procent, ränteplaceringarna 0,1 (3,1) procent och fastighetsplaceringarna 4,3 (4,0) procent.

På aktiemarknaden var det gångna kvartalet det svagaste på fyra år.

‒ Oron för avtagande ekonomisk tillväxt i Kina och för dess negativa följder på den globala tillväxten skapade nervositet bland placerarna. Detta avspeglades som ett försäljningstryck både på den utvecklade och växande aktiemarknaden. Även de låga räntorna orsakade placerarna huvudbry, förklarar Ritakallio.

Ilmarinens placeringsintäkter på lång sikt var fortsättningsvis på en god nivå. Realavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 uppgick till 4,1 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

Solvensen var på en fortsatt god nivå. Vid utgången av september var solvenskapitalet 7,8 (8,0) miljarder euro. Det utgjorde 28,6 (30,3) procent av ansvarsskulden och var 2,3-faldigt (1,9) i förhållande till solvensgränsen.

Ritakallio framhäver att Ilmarinens solvensbuffertar skyddar pensionstillgångarna.

‒ Solvensbuffertar behövs uttryckligen för sådana här kvartal. Vår starka solvens tryggar pensionstillgångarna från marknadsfluktuationer också under krävande tider.

”Svårt att ge prognoser för slutåret”

Enligt placeringsdirektör Mikko Mursula kommer slutåret att vara osäkert ur placerarens synvinkel. Fokus ligger på utsikterna för den globala tillväxten och centralbankernas åtgärder.

‒ Placerarna håller nu särskilt öga på de ekonomiska indikatorerna i Kina. Kina är världens största handelsland, vilket innebär att dess utsikter och utveckling inverkar på hela den globala ekonomin, säger Mursula.

Internationella placerare följer även med vaket öga företagens resultatuppgifter för det tredje kvartalet, vilka bedöms förutse de globala tillväxtutsikterna för slutåret. 

‒ Utifrån de rapporterade ekonomiska siffrorna försöker vi dra slutsatser om vart ekonomin är på väg i Asien och USA. Vi kommer också att vara särskilt uppmärksamma på valutakursförändringar och effekterna av de låga råvarupriserna och räntorna, säger Mursula.

Enligt Mursula ger fastighetsplaceringarna stabilitet i portföljen under turbulenta tider.

‒ Avkastningen på fastighetsplaceringarna har varit jämn och stabil. Vi fortsätter att sprida fastighetsportföljen internationellt i syfte att bland annat kompensera den svaga efterfrågan på inhemska kontorslokaler på hyresmarknaden, förklarar Mursula.

‒ I en värld med låga räntor är placerarna tvungna att söka alternativ till ränteplaceringarna. Detta är ett faktum som inte kommer att ändra, säger han.

Bilagor: Ilmarinen Q3 2015

Mer information:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn. 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 010 284 3840, 050 380 3016
Jaakko Kiander, direktör, ekonomi och förvaltning, pensionspolitik, tfn 010 284 2599, 050 583 8599

Päivi Sihvola, direktör, kommunikation och personal, tfn 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 7.10.2022

Luontokato vaikuttaa sijoitussalkkuihin

– Luonnon monimuotoisuus ja luontokato pitää ottaa huomioon sijoitustoiminnassa samaan tapaan kuin ilmastonmuutos. Suomessa ja maailmalla on vasta harvoja biodiversiteettitiekarttoja ja haluamme olla mukana luomassa uusia toimintatapoja, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos sanoo.

Luontokato vaikuttaa sijoitussalkkuihin
Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 21.9.2022

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Ilmarinen on ollut mukana SPR:n Nälkäpäivä-kampanjassa jo vuosia. Tänäkin vuonna osallistumme kampanjaan torstaina 22.9. alkaen valjastamalla ilmarinen.fi:n etusivun Nälkäpäivä-keräykseen.

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Uutinen 21.9.2022

Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​

Ilmarisen tavoite on, että sijoitussalkku on hiilineutraali 13 vuoden kuluttua. Tätä varten viime vuonna laadittiin kaksi pääomalajikohtaista ilmastotiekarttaa viitoittamaan polkuamme kohti nettonollaa. Tänä vuonna asetamme tarkemmat askelmat ja päästövähennystavoitteet ulkomaisille kiinteistösijoituksille ja joukkovelkakirjalainoille.

Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​
Lisää uutisia ja tiedotteita