Uutinen 17.9.2018

Kysely: Puolet yrityksistä ei tunnista tulorekisterin vaikutuksia toimintaansa

Yritysten ja tilitoimistojen tulorekisteritietous on kasvanut viime keväästä, mutta etenkin yrityksillä riittää tuntemuksessa vielä parannettavaa. Ilmarisen tuoreen kyselyn mukaan 96 % tilitoimistoista ja lähes 70 % yritysten palkka- ja taloushallinnossa työskentelevistä tiesi, mikä tulorekisteri on. Tulorekisterin vaikutukset toimintaan tiedosti 80 % tilitoimistoista ja 50 % yrityksistä.

llmarinen selvitti elo-syyskuussa tehdyllä kyselyllä tilitoimistojen ja yritysten palkka- ja taloushallinnon valmiutta tulorekisterin tuloon. Kysely toimi jatkona toukokuussa 2018 toteutetulle vastaavalle kyselylle. Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1. 2019, ja se koskee kaikkia palkkaa maksavia yrityksiä, tilitoimistoja ja muita organisaatioita. Työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin työntekijöidensä palkkatiedot ensi vuodesta lähtien.   

– Syksyn kyselyyn vastanneista tilitoimistoista lähes kaikki (96 %) tiesivät, mikä tulorekisteri on ja 80 % tunnisti, miten se vaikuttaa tilitoimiston toimintaan. Yrityksen palkka- ja taloushallinnossa työskentelevistä vajaa 70 % tiesi tulorekisterin ja puolet tunnisti, miten se vaikuttaa yrityksen toimintaan, kertoo Ilmarisen eläkevakuutusjohtaja Tiina Nurmi.

Puolet (50 %) tilitoimistoista ja yrityksistä uskovat olevansa valmis toimittamaan palkkatiedot tulorekisteriin sen tullessa käyttöön 1.1.2019.

– Tilitoimistoista reilu 70 % ja yrityksistä 40 % osasi kertoa, miten aikoo ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin: teknistä rajapintaa pitkin, tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun tiedostolla vai verkkolomakkeella, Nurmi sanoo.

Nurmen mukaan syksyn kyselyn tulokset ovat kaiken kaikkiaan aavistuksen paremmat kuin kevään kyselyssä.

– Tilitoimistoilla tietämys ja valmistautuminen tulorekisteriin oli jo kevään kyselyssä hieman yrityksiä pidemmällä. Etumatkaa on edelleen, mutta erot ovat hieman kavenneet.

– Etenkin yrityksillä on vielä kirittävää. Tulorekisteri koskee kaikkia yrityksiä, mutta joka kolmas yritys ei vielä tunne tulorekisteriä ja puolet yrityksistä eivät tunnista sen vaikutuksia toimintaan. Tulorekisterin tuloon on aikaa reilut kolme kuukautta, joten nyt viimeistään tulorekisteriasiat pitää ottaa haltuun, sanoo Nurmi.

Kaikki pienet yritykset eivät tunnista, että tulorekisteri koskee heitäkin

Ilmarisen kyselyn avopalautteissa selvisi, että monet pienemmät yritykset eivät vielä tunnista, että tulorekisteri koskee heitäkin.

– Tulorekisteri koskee kaikkia palkkaa maksavia yrityksiä ja tahoja, myös niitä, jotka maksavat palkkaa vain yhdelle työntekijälle ja vaikka vain muutaman kerran vuodessa, Nurmi täsmentää.

Kyselyn perusteella yritykset ja tilitoimistot kaipaavat selkeitä käytännön ohjeita tulorekisterimuutoksiin.

– Mitä pitää tehdä, kenen pitää tehdä ja milloin pitää tehdä, mistä löytyy ohjeita – näihin kysymyksiin yritykset ja tilitoimistot etsivät vielä vastauksia. Tietoa ja koulutuksia tarjoaa eniten tulorekisterihanke, jolla on kattava verkkosivusto tulorekisteri.fi. Myös Ilmarisen webinaarit ovat olleet hyvin suosittuja, Nurmi sanoo.

Nurmen mukaan pienen työnantajan kannattaa tulorekisteriaikaan siirryttäessä pohtia myös vaihtoehdot palkanmaksulle ja -ilmoittamiselle.

– Esimerkiksi Palkka.fi on maksuton palvelu, jossa pientyönantaja voi maksaa palkat sivukuluineen. SuoraTyö.fi-palvelussa kaikki työnantajan velvoitteet, kuten sopimuksen teko, palkanmaksu sekä eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut, on automatisoitu yhdeksi verkkomaksuksi. Palvelu veloittaa käyttäjältä pienen maksun. Sekä Palkka.fi.ssa että SuoraTyö.fi.ssä etuna on se, että palvelut lähettävät palkkailmoitukset suoraan tulorekisteriin työnantajan puolesta. 

Ilmarisen tekemään kyselyyn vastasi elo-syyskuussa yli 600 tilitoimistoa ja 4 000 yritystä. Kyselyn tulokset kerrottiin Ilmarisen järjestämässä tulorekisteriwebinaarissa 17.9.

INFO: Mikä tulorekisteri?

  • Kansallinen sähköinen tietokanta palkka-, eläke- ja etuustiedoille yksilötasolla. 
  • Kaikki palkkailmoitukset 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista tehdään reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti tulorekisteriin. 
  • Tämä koskee kaikkia palkanmaksajia: yrityksiä, yhdistyksiä, kotitalouksia, sijaismaksajia ja yrittäjien itselleen maksamia palkkoja. Tulorekisteri korvaa Ilmariseen, Verohallintoon, Kelaan ja Työttömyysvakuutusrahastoon tehtävät palkkailmoitukset.

 

Lisätiedot:

Tiina Nurmi, eläkevakuutusjohtaja, Ilmarinen, tiina.nurmi@ilmarinen.fi, 050 402 9275

 

Työnantaja, käännä katse kohti tulosrekisteriä viimeistään nyt. Katso tiekartastamme mitä tulorekisteri tarkoittaa juuri sinulle.

ilmarinen.fi/tulorekisteri - Tulorekisteriasiaa etenkin eläkevakuuttamisen näkökulmasta

tulorekisteri.fi on tulorekisterihankkeen verkkosivusto, joka tarjoaa laajasti tietoa ja koulutuksia tulorekisteristä

Ajankohtaista

Uutinen 7.5.2021

Miten työsuhdepolkupyörästä ja -matkalipusta maksetaan TyEL-maksua?

Kesän lähestyessä moni asiakkaistamme pohtii työsuhdepolkupyörän ja -matkalipun tarjoamista työsuhde-etuna. Polkupyörien ja matkalippujen mahdollistaminen lisää henkilöstön hyvinvointia ja on konkreettinen, luontoa säästävä vastuullisuusteko työnantajalta. Työsuhdepolkupyöriä koskevat säädökset ovat muuttuneet vuoden 2021 alusta lähtien. Työsuhdepolkupyörä on verovapaa luontaisetu 1 200 euroon asti vuodessa, ja työsuhdematkalippu 3 400 euroon asti vuodessa. Mutta mitä työnantajan tulee tietää TyEL-maksuista?

Miten työsuhdepolkupyörästä ja -matkalipusta maksetaan TyEL-maksua?

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita