Verenpainemittari ja paperilomake pöydällä, kuvituskuva.
Artikkeli 30.8.2018

Miten työkyvyttömyyseläkehakemus ratkaistaan?

Takana on pidempi sairastelujakso ja on aika hakea työkyvyttömyyseläkettä. Miten ja millä perustein työkyvyttömyyseläkehakemus ratkaistaan? Miksi eläkehakemus voidaan hylätä, vaikka Kela myöntääkin samaan sairauteen sairauspäivärahaa?

Milloin voin hakea työkyvyttömyyseläkettä?

Hae työkyvyttömyyseläkettä, jos et pysty sairauden tai vamman vuoksi tekemään työtä. Sairastumisen jälkeen Kela maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 päivää, jonka jälkeen työeläkeyhtiö myöntää kuntoutustuen eli määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen tai pysyvän työkyvyttömyyseläkkeen, jos et kykene sairautesi vuoksi tekemään työtä. Työeläkelakien mukaan työkykyäsi arvioidaan oman vakiintuneen työsi lisäksi myös muihin mahdollisiin koulutustasi tai työkokemustasi vastaaviin töihin.

Miten työkyvyttömyyseläkettä haetaan?

Täytä eläkehakemus verkossa ja toimita hakemuksesi liitteeksi B-lausunto hoitavalta lääkäriltäsi. Tee hakemus 2-3 kuukautta ennen 300 päivän sairauspäivärahakauden päättymistä. Voit liittää hakemukseesi myös muita terveydentilantilaasi koskevia asiakirjoja, kuten terveydenhuollon ammattilaisen (fysioterapeutti, psykologi jne.) laatimia tutkimuslausuntoja tai hoitopalautteita esimerkiksi kuvantamistutkimuksista (röntgen, magneetti).

Miten ja millä perustein hakemukseni ratkaistaan eläkeyhtiössä?

Kun hakemuksesi saapuu Ilmariseen, eläkeasiantuntija valmistelee asiasi Ilmarisen asiantuntijalääkärin arvioitavaksi. Lääkärillä on arviota tehdessään käytössään hakemuksesi ja sen liitteiden lisäksi tietoja mm. Kelan sinulle myöntämistä etuuksista, työhistoriastasi, työ- ja liikennetapaturmakorvauksista sekä työnantajaltasi pyydetty kuvaus työtehtävistäsi ja niiden järjestelymahdollisuuksista.

Lääkäri perehtyy hakemukseesi, sen liiteasiakirjoihin ja muihin taustatietoihin. Niiden perusteella hän tekee vakuutuslääketieteellisen arvion siitä, onko työkykysi alentunut niin, että työeläkelakien mukainen kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke voitaisiin myöntää. Samassa yhteydessä hän arvioi mahdollisuutesi työeläkeyhtiön järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen, joka auttaisi sinua jatkamaan työelämässä sairaudestasi huolimatta.

Lääkärin arvion ja kokonaistilanteesi perusteella eläkeasiantuntija tekee eläkeratkaisun tilanteestasi. Hän myös muotoilee päätöksen perusteluineen.

Miksi minua hoitava lääkäri ei voi ratkaista työkyvyttömyyseläkehakemusta, vaan päätös tehdään eläkeyhtiössä?

Hoitava lääkäri keskittyy sairautesi diagnosointiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Työeläkelakien mukaan työeläkeyhtiön asiantuntijalääkärin on osallistuttava työkyvyttömyyseläkehakemuksen arvioon. Asiantuntijalääkäri arvioi, täyttyvätkö työeläkelain kriteerit eläkkeen tai kuntoutuksen myöntämiseen. Näin varmistetaan myös, että eläkkeiden hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja samojen kriteereiden mukaan.

Sain myönteisen työkyvyttömyyseläkepäätöksen, mutta määräaikaisena. Mitä se tarkoittaa?

Asiantuntijalääkärin arvion mukaan terveydentilasi ja työkykysi voivat kohentua hoidon ja toipumisen edistyessä. Pysyvä työkyvyttömyyseläke myönnetään vain, jos terveydentila on pysyvästi niin heikko, että työkykyä ei ole jäljellä, eikä ammatillisen kuntoutuksen avulla voida edistää työelämässä pysymistä.

Sain eläkepäätöksen yhteydessä päätöksen oikeudesta kuntoutukseen. Mitä se tarkoittaa?

Kuntoutusmahdollisuus arvioidaan aina työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaisun yhteydessä. Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen tarkoittaa, että sinulla on työeläkelakien tarkoittama työkyvyttömyyden uhka, jota voidaan pienentää ammatillisella kuntoutuksella. Ammatillisella kuntoutuksella tuetaan työelämässä pysymistä tai työelämään paluuta terveydentilan kannalta sopivaan työhön. Useimmiten kuntoutuksena tuetaan työkokeilua työpaikalla. Joidenkin kohdalla kuntoutuksena voidaan tukea esimerkiksi koulutusta uuteen ammattiin.

Miksi Kela myönsi minulle sairauspäivärahaa, mutta eläkeyhtiö hylkäsi eläkehakemukseni, vaikka terveydentilani on täysin ennallaan?

Kela myöntää sairauspäivärahaa, jos et kykene tekemään vakiintunutta työtäsi, mutta työeläkelain mukaan työkyvyttömyys tarkoittaa kyvyttömyyttä tehdä myös muita koulutusta tai työkokemusta vastaavia töitä. Ammatillisella kuntoutuksella tuetaan työelämässä pysymistä tai työelämään paluuta terveydentilan kannalta sopivaan työhön.

Lue lisää

Jutun asiantuntijana toimi Ilmarisen ylilääkäri Maija Haanpää.

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita