Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 28.3.2020

Kysymyksiä koronakriisin vaikutuksista liiketilojen vuokranmaksuun

Lue tästä, miten Ilmarinen vuokranantajana huomioi koronakriisin vuoksi vaikeuksissa olevat yritykset.

Päivitetty 30.3.2020

Miksi Ilmarinen on vapauttanut ravintolat vuokranmaksulta? 

Ilmarinen on päättänyt lopettaa kokonaan vuokran perimisen ravintolatoimijoilta 30.3.-31.5.2020 väliseksi ajaksi. Taustalla on eduskunnan päätös sulkea ravintolat koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi.  

Päätös koskee niitä ravintoloita, jotka toimivat vuokralla Ilmarisen kokonaan omistamissa liikehuoneistoissa. Ravintolayrittäjien ei tarvitse maksaa vuokria takaisin siltä ajalta, kun ravintolat ovat eduskunnan päätöksellä suljettuna. 

Miten Ilmarinen vuokranantajana huomioi muita vaikeuksissa olevia yrityksiä? 

Ilmarinen on sopinut liiketilavuokralaisten kanssa vuokranmaksun keskeyttämisestä toistaiseksi. Yritysten tilanteet ovat erilaisia, ja jokaisen vuokralaisen kanssa on pyritty löytämään sopiva ratkaisu, miten nyt maksamatta jääneet vuokrat aikanaan hoidetaan. Maksuaikaa saa tarvittaessa jopa 1-2 vuotta ja vuokrat voi maksaa pienissä erissä, ilman viivästyskorkoa. Tällä haluamme auttaa maksuvaikeuksissa olevia yrityksiä selviämään pahimman vaiheen yli. Tärkeintä on nyt varmistaa ihmisten terveys ja toimeentulo, ja ettei elinkelpoisia yrityksiä turhaan ajaudu konkurssiin. Vuokranmaksuun voidaan palata sitten, kun liiketoiminta on saatu takaisin raiteilleen.  

Ilmarinen on ollut yhteydessä kaikkiin liiketilavuokralaisiin heti kriisin alkaessa kärjistyä, ja tarjonnut maksuaikajärjestelyjä. Valtaosa vuokralaisistamme on suhtautunut tilanteeseen ymmärtäväisesti ja ollut tyytyväinen järjestelyihin, vaikka taloudellinen tilanne ymmärrettävästi huolestuttaa kaikkia. Tämän lisäksi olemme joustaneet kauppakeskusten aukioloaikoja koskevista sopimuksista 

Vuokranmaksua koskevat poikkeusjärjestelyt koskevat liiketiloja ja hotelleja, mutta ei asuntoja, toimistoja tai varastotiloja. 

Ilmarisen intressi ei ole ajaa yhtään yrittäjää tai yritystä konkurssiin päinvastoin, yritystoiminnan ja palkanmaksun jatkuminen on myös eläkejärjestelmän rahoituksen kannalta äärimmäisen tärkeää, ja toki haluamme pitää kiinni myös hyvistä vuokralaisistamme. Siksi teemme kaikkemme, jotta turhilta konkursseilta koronakriisin vuoksi vältyttäisiin. Vuokrajoustojen lisäksi myös vakuutusmaksuihin saa nyt helpotusta. Eläkealalla on yhteisesti sovittu, että annamme ylimääräistä maksuaikaa työeläkemaksuihin ja myös tilapäisiä alennuksia työnantajamaksuihin on tulossa. Lue lisää eläkevakuutusmaksujen joustoista. 

Miksi Ilmarinen ei anna kokonaan vuokria anteeksi, olisihan teillä siihen varaa?  

Ilmarisen hoidossa olevat eläkerahastot eivät ole Ilmarisen rahaa, vaan asiakkaidemme, nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien eläkkeiden turvaamiseen tarkoitettuja varoja. Niiden käytöstä säädetään laissa: eläkeyhtiön tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti.  

Yritysten suora rahallinen tukeminen, miksi vuokrien anteeksi antaminen voitaisiin tulkita, sen sijaan ei ole eläkeyhtiön tehtävä. Yritystukia varten yhteiskunnalla on muita kanavia, kuten Business Finland, ely-keskukset ja kunnat. Myös lainarahoitusta yrityksille on tarjolla monen eri kanavan kautta, ja eri viranomaiset ovat ilmoittaneet pohtivansa uusia tukipaketteja tarpeen mukaan. Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta. 

Ongelmana on myös se, että vuokranalennuksina myönnettävä tuki kohdistuisi vain pieneen osaan yrityksiä eikä eläkeyhtiöllä käytännössä ole mahdollisuutta arvioida, mitkä yritykset oikeasti ovat tuen tarpeessa. Meillä on myös velvollisuus kohdella kaikkia asiakkaitamme tasapuolisesti.   

Poikkeuksen tästä voivat tehdä suoraan lainsäädännöstä tulevat määräykset liiketilojen sulkemisesta. Tällöin vuokranalennus ei perustu tapauskohtaiseen harkintaan, vaan viranomaismääräykseen. Laki ravintoloiden sulkemisesta tuli voimaan 30.3.2020 ja siksi Ilmarinen on päättänyt vapauttaa vuokranmaksusta Ilmarisen kokonaan omistamissa liikehuoneistoissa toimivat ravintolayritykset 30.3.-31.5.2020 väliseksi ajaksi. 

Vaikuttaako vuokratulojen väheneminen Ilmarisen maksuvalmiuteen?  

Kiinteistösijoituksista saatava vuokratuotto muodostaa tärkeän osan Ilmarisen kassavirrasta. Velvollisuutemme on varmistaa, että eläkkeet voidaan maksaa ajallaan myös poikkeusoloissa. Eläkeyhtiöiden likviditeettiin kohdistuu nyt isoja haasteita samaan aikaan monesta eri suunnasta. Suurin osa nykyisistä eläkkeistä maksetaan työssäkäyvien työeläkemaksuilla. Kun työeläkemaksuille saa nyt jopa 3 kuukautta ylimääräistä maksuaikaa ja maksuja ollaan myös väliaikaisesti alentamassa, tarkoittaa tämä miljardiluokan vajausta pelkästään Ilmarisen rahaliikenteessä. Kun samaan aikaan sijoitusmarkkinat laskevat, osinkojenmaksua on monissa yrityksissä siirretty, takaisinlainauksen kysyntä on kasvanut ja vuokratulot pitkien maksuaikojen myötä pienenevät merkittävästi, on näiden yhteisvaikutus likviditeettiin merkittävä. 

Erittäin huono ja lyhytnäköinen ratkaisu olisi, jos tässä tilanteessa jouduttaisiin realisoimaan sijoitusvarallisuutta, esimerkiksi pakkomyymään kiinteistöjä tai osakkeita alhaisilla hinnoilla likviditeetin varmistamiseksi. Tätä meidän tulee välttää, sillä eläkkeet pitää maksaa koronakriisin jälkeenkin. Pitkäjänteistä sijoitustoimintaa tarvitaan, jotta kriisin jälkeen päästään mahdollisimman nopeasti takaisin jaloilleen ja eläkkeiden rahoitus voidaan varmistaa tulevaisuudessakin. 

Onko Ilmarisen toiminta vastuullista? 

Julkisessa keskustelussa on kysytty vuokranantajien vastuullisuuden perään. Vaikeuksissa olevien yritysten auttaminen on varmasti kaikkien yhteinen intressi, mutta mahdollisuudet siihen ovat erilaisia ja keinoja tulee arvioida toimijakohtaisesti. Julkisille toimijoille, kuten valtioille, kaupungeille ja kunnille, vuokrien alennukset voivat olla yksi tapa elvyttää ja jakaa yritystukea. Yksityiset vuokranantajat ja esimerkiksi pörssiyhtiöt joutuvat puntaroimaan tilannetta omista lähtökohdistaan.  

Eläkeyhtiöiden perustehtävä on huolehtia eläkkeiden turvaamisesta. Vastuullisuutta on ennen kaikkea se, että pidämme perustehtävästämme kiinni ja varmistamme eläkkeiden maksun myös poikkeusoloissa, pitkän aikavälin sijoitustoimintaa vaarantamatta. Tämän perustehtävän ja lainsäädännön puitteissa olemme valmiita tulemaan vastaan ja olemaan myös vuokralaisasiakkaidemme tukena kaikin käytettävissä olevin keinoin. 

Ajankohtaista

Tiedote 15.10.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Työntekijämäärä nousi syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuu oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän sekä henkilöstövuokrauksen aloilla. Näillä toimialoilla esiintyykin jo haasteita työvoiman saatavuudessa tietyissä työtehtävissä. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi noin puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Uutinen 11.10.2021

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta

Grönqvistin talon julkisivuremontti Helsingin ydinkeskustassa toteutettiin kokonaan taloa esittäneen fasadin suojissa. Palkintoraati kiittelee Ilmarisen, Futudesignin ja Suomen Julkisivupalvelun toteuttamaa järjestelyä, jolla turvattiin rauha naapurustossa myös kaikkein eniten häiriötä aiheuttavissa työvaiheissa.

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta

Uutinen 4.10.2021

Nuorten Täällä tuntuu -taidenäyttely tukee mielenterveyttä

Ilmarisessa maanantaina 4.10. aukeava Täällä tuntuu -taidenäyttely on nuorten mielenterveyden asialla. Näyttelyssä on esillä nuorten mielenmaisemaa avaavia taideteoksia sekä heidän ajatuksiaan ja tunteitaan töiden takaa. Teokset liittyvät tavalla tai toisella mielen hyvinvointiin.

Nuorten Täällä tuntuu -taidenäyttely tukee mielenterveyttä
Lisää uutisia ja tiedotteita