Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 15.3.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi lähes kolme prosenttia

Työntekijämäärä nousi helmikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lähes kolme prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Helmikuu oli jo kymmenes kuukausi peräkkäin, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Alueellisessa vertailussa kaikki seudut lisäsivät työntekijämääriään Pohjois- ja Etelä-Suomen johtaessa kehitystä.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärä kasvoi helmikuussa 2,9 prosenttia (tammikuu 3,5 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

– Ilmarisen suhdanneindeksissä seuraamista toimialoista yksikään ei ollut helmikuussa laskussa. Positiivinen kehitys työntekijämäärissä on nyt jatkunut jo kymmenen kuukautta peräkkäin, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Hyvä kehitys näkyi voimakkaimmin henkilöstövuokrauksessa (+11,5 %), viestinnässä ja tietotekniikassa (+7,4 %) sekä teollisuudessa (+3,2 %).

Suomen taloudessa riittää kuitenkin Jouni Vatasen mukaan tummia pilviä taivaalla, kun pohditaan Ukrainan sodan ja inflaation kiihtymisen vaikutuksia.

– Korona-pandemian nykyinen aalto on hellittänyt otettaan ja voimassa olevat rajoitukset lieventyvät, mikä auttaa palvelusektoria. Samalla kuitenkin sota Ukrainassa vaikuttaa Suomen talouteen, ja inflaation kiihtyminen nostaa tavaroiden sekä palvelujen hintaa. Suomen pankki on arvioinut maamme talouskasvun hidastuvan tänä vuonna, mikä puolestaan voi heijastua negatiivisesti työntekijämäärän kehitykseen eri toimialoilla, Vatanen arvioi.

Alueilla hyvä kehitys

Ilmarisen suhdanneindeksi on kehittynyt myös alueellisesti positiivisesti viimeiset kymmenen kuukautta. Helmikuussa viestintä- ja tietotekniikka, teollisuus ja kaupan alat olivat plussalla kaikilla alueilla. Voimakkainta kasvu oli Pohjois-Suomessa (+4,6 %) ja pienintä Itä-Suomessa (+1,0).

Helmikuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (+4,2 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli henkilöstövuokrauksessa (+10,8 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+7,8 %), kuljetuksessa (+2,9 %), teollisuudessa (+2,3 %), majoitus- ja ravitsemusalalla (+1,6 %) sekä kaupan alalla (+1,1 %). Etelä-Suomessa laskussa oli rakentaminen (-1,1 %).

Länsi-Suomi (+2,4 %): Kasvua oli henkilöstövuokrauksessa (+15,6 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+9,4 %), teollisuudessa (+3,8 %), rakentamisessa (+1,3 %) sekä kaupan alalla (+0,9 %).  Laskussa olivat majoitus- ja ravitsemusala (-2,7 %) sekä kuljetus (-1,9 %)

Itä-Suomi (+1,0 %): Erityisen hyvin Itä-Suomessa kasvoivat henkilöstövuokraus (+21,3 % - huom. suuri luku, koska pienehköt työntekijämäärät), teollisuus (+5,5 %), kauppa (+4,6 %) viestintä- ja tietotekniikka (+1,5 %) ja rakentaminen (+0,9 %). Laskussa olivat majoitus- ja ravitsemusala (-6,0 %) ja kuljetus (-2,0 %).

Pohjois-Suomi (+4,6 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemusalalla (+18,6 %), rakentamisessa (+6,3 %), kaupan alalla (+3,6 %), teollisuudessa (+3,4 %), ja viestintä- ja tietotekniikassa (+1,1 %). Laskua Pohjois-Suomessa oli vain henkilöstövuokrauksessa (-6,7 % - huom. toimialan pieni työntekijämäärä alueella vaikuttaa lukuun) ja kuljetuksessa (-0,1 %)

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 25.5.2023

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Kyselytutkimuksen mukaan Uudellamaalla toimivista yrityksistä kolmannes on määritellyt liiketoimintansa kannalta merkittävimmät teemat vastuullisuudelle. – Ensimmäinen askel on juuri tunnistaa yritykselle vastuullisuuden kannalta olennaiset asiat. Siinä pk-yrittäjä voi yllättyä myönteisesti, mitä kaikkea yrityksessä jo tehdään vastuullisesti. Rohkaisen kaikkia kartoittamaan oman yrityksensä vastuullisuuden! Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Eveliina Leino sanoo.

Vielä harva yritys tunnistaa vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle

Tiedote 15.5.2023

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi

Työntekijämäärä nousi huhtikuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä vain 0,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Toimialoista vahvimmin kehittyivät viestintä ja tietotekniikka, teollisuus sekä majoitus- ja ravitsemusala. Henkilöstövuokraus ja rakentaminen olivat laskussa. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä nousi ainoastaan Etelä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu lähes pysähtyi
Lisää uutisia ja tiedotteita