Uutinen 7.1.2022

Mielellään töissä -projektissa nuorten kiinnittymistä työelämään tuettiin monin tavoin

Ilmarinen juhlisti 60-vuotista taivaltaan suomalaisten eläkkeiden turvaajana ja työelämän kumppanina koko viime vuoden ajan. Juhlavuoden teemana oli nuorten tukeminen työelämään kiinnittymisessä ja sitä kautta työurien pidentäminen. Mielellään töissä -projektin työpajoissa, kouluvierailuilla ja pelipäivissä tavoitettiin kaikkiaan yli 2 000 nuorta.

Ilmarisen kumppaneita Mielellään töissä -projektissa olivat Nuorten Akatemia, Yeesi – nuorten mielenterveysseura ry sekä MIELI Suomen Mielenterveys ry.

– Juhlavuotemme oli hyvä hetki nostaa keskusteluun eläkejärjestelmälle ja koko yhteiskunnalle tärkeitä teemoja, joiden eteen teemme Ilmarisessa joka päivä töitä. Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet ovat viime vuosina lisääntyneet huolestuttavasti, ja syynä ovat ennen kaikkea mielenterveyden ongelmat. Siksi haluamme osallistua keskusteluun nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisystä ja työelämään kiinnittymisestä sekä olla mukana etsimässä keinoja, joilla nuoret itse, oppilaitokset sekä yritykset voivat tukea työelämään siirtymistä. Keskustelu ja työ jatkuu myös juhlavuoden jälkeen, sanoo Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Liina Aulin.

– Halusimme kuunnella nuoria sekä lisätä yritysten ja nuorten kohtaamisia. Tuloksena olivat mm. Mielellään töissä -pelit, työpajoja ja pelipäiviä toisen asteen opiskelijoiden kanssa, webinaareja sekä nuorten tunteita ja teoksia esittelevä Täällä tuntuu! -näyttely. Lisäksi palkitsimme Tulevaisuuden työnantajan, joka liiketoiminnan kasvun ohella on auttanut nuoria työllistymään ja kiinnittymään työelämään. Syksyllä olimme vahvasti myös mukana MIELI ry:n paikallisyhdistys Pro Lapinlahti Mielenterveysseuran järjestämässä Must x tuntuu! -päivässä, projektia vetänyt Ilmarisen markkinointipäällikkö Marja Virmalainen kertoo.

Osana Ilmarisen juhlavuotta Ilmarisen henkilöstö sai myös mahdollisuuden osallistua yhden työpäivän ajan vapaaehtoistoimintaan. Moni ilmarislainen tekikin vapaaehtoistyöpäivän nuorten parissa.

Työelämätaidot ja työssä jaksamisen keinot tutuksi

Oppilaitosyhteistyö sisälsi Nuorten Akatemian ja nuorten suunnitteleman työpajamallin sekä Mielellään töissä -pelin, joka rakennettiin nuorten idealaboratorioista tulleiden ideoiden pohjalta. Kasvatustieteiden opiskelijoiden ja muutamien vapaaehtoisten vetämissä työpajoissa pureuduttiin työelämätaitoihin ja jaksamiseen positiivisessa hengessä. Samalla nuorille kerrottiin työeläkkeen kertymisestä ja tehtiin tutuksi Suomen työeläkejärjestelmää.

Työpajoihin osallistui kaikkiaan yli 500 nuorta eri puolilla Suomea. Kouluvierailuja oli kaikkiaan yli 20, ja ne pidettiin 12 eri paikkakunnalla. Työpajat saivat hyvän vastaanoton sekä nuorilta että opettajilta: Nuorista 79 % kertoi oppineensa uutta ja 82 % oli sitä mieltä, että osallistuisi vastaavaan työpajaan uudelleen. Myös opettajat kaikki kertoivat saaneensa uusia ideoita työhönsä.

Toisen asteen oppilaitoksissa luokilla on mahdollisuus pelata peliä myös itsenäisesti. Peliä tilattiin vuonna 2021 yhteensä yli 50 luokalle, ja se on jo tavoittanut yli tuhat nuorta eri puolilla Suomea.

Työelämään siirtymistä tuetaan jatkossakin

Mielellään töissä -projektissa syntyneestä pelistä räätälöitiin myös itsenäisesti pelattava versio, jota esimerkiksi esihenkilöt ja työntekijät Ilmarisen asiakasyrityksissä voivat hyödyntää.

– Haluamme olla jatkossakin mukana tukemassa nuoria työelämään tulevia. Mielellään töissä -pelin avulla nuoret voivat tutustua työelämätaitoihin ja miettiä keinoja oman jaksamisensa tukemiseen. Peli tarjoaa myös tietoa työeläkkeen kertymisestä. Esihenkilö saa pelistä puolestaan hyvän työkalun, jonka avulla hän voi tukea vasta työelämään tullutta työntekijää, Marja Virmalainen kertoo.

Mielellään töissä -peliin pääsee Ilmarisen verkkosivujen kautta. Samalle sivulle on koottu myös nuoria ja työelämää käsitteleviä artikkeleita, blogeja ja videoita.

Lahjoitukset tukevat nuorten mielenterveyden edistämistä 

Ilmarinen lahjoittaa vuosittain varoja käytettäväksi yleishyödyllisiin tutkimuksiin ja tarkoituksiin. Juhlavuoden lahjoitukset tukevat nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja edistävät nuorten työelämään sijoittumista. Ilmarinen lahjoitti 20 000 euroa Sekasin-chatille ja 20 000 euroa Psykiatrian Tutkimussäätiölle nuorten mielenterveyttä edistävään tutkimukseen. Myös Ilmarisen 5 000 euron joululahjoitus Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen tukee syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria kotimaassa.

Lue lisää:

Mielellään töissä -projekti 
Ilmarinen lahjoitti 40 000 euroa nuorten mielenterveyden tukemiseen 

Ajankohtaista

Uutinen 24.1.2022

Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.2.2022

Sosiaaliturvasopimus vaikuttaa Suomen ja Japanin välillä liikkuneiden ja liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan, erityisesti eläketurvaan. Sopimuksen voimaantulon myötä sopimusvaltioon lähetetyt työntekijät välttävät kaksinkertaiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Pääsääntönä on, että henkilö vakuutetaan työskentelymaan lainsäädännön mukaan.

Suomen ja Japanin välinen sosiaaliturvasopimus voimaan 1.2.2022

Tiedote 24.1.2022

Sähköisen työeläkeote -kampanjan voittajat on arvottu

Ilmarisen Sähköinen työeläkeote -kampanjaan osallistuneiden kesken on arvottu kolme Applen iPad-tablettia. Kampanjaan osallistui 9 373 Ilmarisessa vakuutettua henkilöä kampanja-aikana 12.4.-31.12.2021. Voittajille on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti. Onnetar suosi arvonnassa Päivi Torkkelia Raumalta ja Jorma Virkkusta Lapinlahdelta. Kolmas palkinto meni mieshenkilölle Helsinkiin. Onnea voittajille!

Sähköisen työeläkeote -kampanjan voittajat on arvottu

Tiedote 17.1.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin

Työntekijämäärä nousi joulukuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 2,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Joulukuu oli kahdeksas kuukausi peräkkäin, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Myös koko vuoden 2021 työntekijämäärä kasvoi hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Alueellisessa vertailussa kaikki alueet lisäsivät joulukuussa työntekijämääriään Pohjois- ja Etelä-Suomen johtaessa kehitystä.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi kahdeksatta kuukautta peräkkäin
Lisää uutisia ja tiedotteita